Подкожна инжекция Оределение – въвеждането на лекарствените средства


с. 1
Подкожна инжекция

Оределение – въвеждането на лекарствените средства в подкожната съединителна тъкан

Места за извършване – кожата трябва да бъде здрава, да няма хематом, нервни разклонения, да бъде добре оформена и рехава подкожната съединителна тъкан

  • Външната средна част на предмишницата

  • Външната средна част на бедрото

  • От двете страни на линия алба

  • Подключичните области

  • На раменната област под лопатката

Цел

  • Лечебна – за прилагане на лекарствени вещества

  • Профилактична – за извършване на имунизации

Условия

  • Да е лесно разтворим във вода

  • Да не предизвиква силна болка

  • Да не дразнят тъканите

Предимства

 • Бързо действие - до 30 мин

 • Точно дозиране

 • Може да се прилага в безсъзнание

 • Лекарството се всмуква и действа бързо и при това почти без да претърпява промени

 • Могат да се въведат маслени разтвори

Недостатъци

Основни правила

  • Спазване на асептика и антисептика

  • Спазване на дозата и начина на приложение

  • Да се работи в светла стая и на точно определено място

  • Да се изгони въздуха от спринцовката

  • Дезинфекция на мястото на убождане

  • Лекарството да се въведе бавно

  • Многократно прочитане на лекарството (3 пъти)

  • Проверка на годността и дозата на лекарството

Необходими принадлежности

  • Табличка

  • Бъбрековидно легенче

  • Спирт

  • Памук

  • Картонче

  • Лекарственото вещество

  • Спринцовка

  • Игла (3 - 5 см)

Подготовка за извършване

 • подготовка на сестрата – добре измити чисти ръце, добър външен вид, подготовка на необходимите пособия, да бъде спокойна, да е със събрани коси, да няма маникюр, да си сложи ръкавиците, да подреди работното място;

  • подготовка на пациента – информирано съгласие; поведението му по време на манипулацията; необходимото положение, което трябва да заеме; комуникация с болния

Начин на извършване

  1. Измиване и дезинфекциране на ръцете

  2. Секторът от кожата се дезинфекцира (от долу на горе)

  3. Съчлени спринцовката с иглата

  4. Изтегли лекарственото средство

  5. Определи мястото на убождане

  6. С лявата ръка се хваща кожната гънка и леко се повдига

  7. Спринцовката се взима с дясната ръка

  8. Иглата се забива с бързо и рязко движение в основата на кожната гънка на дълбочина 2-3 см под ъгъл 45 о

  9. Отпуска се кожната гънка и иглата се изтегля малко назад, за да се освободи върха и така се улеснява вкарването на лекарството

  10. Иглата се аспирира, за да се види дали не попаднал в кръвоносен съд

  11. След инжектирането иглата се изтегля с бързо и рязко движение

  12. Мястото на пробождането се притиска леко със спиртен тампон

Усложнения

  • Зачервяване и подуване при неправилно определяне на мястото

  • Кръвотечение от мястото на инжектирането – за спирането му е необходимо 5-6 мин. притискане с тампон

  • Да попаднем в кръвоносен съд – алергичен шок

  • Сепсис

  • Абсцес

  • Инфилтрат

  • Уплътнение при използване на едно и също място за инжекция

  • Грешна доза

  • Грешно лекарство


с. 1

скачать файл