П-во в България: гр. Русе 7006 Чипровци 18 тел


с. 1

Международен Интелектуален Кръг ТУЛЕ-САРМАТИЯ

Седалище: Ивано-Франковск, Украина http://www.mesogaia-sarmatia.narod.ru

П-во в България: гр. Русе 7006 Чипровци 18 тел. 0899 513245,

електронна поща: akfdbul@hotmail.com


До: г-н Пълномощния министър на ФРГ в България

гр. София 1113 ул. "Фредерик-Жолио Кюри" 25


ОБРЪЩЕНИЕ

Почитаемий г-н Пълномощен министър,
имам удоволствието да Ви поздравя с настъпването на Новата 2006-та Година и да Ви пожелая успешна дипломатическа мисия на Балканите, но поводите, поради които Ви пиша това Обръщение, не са дотам радостни и приятни.

Считам, че българогерманските отношения и приятелство са по-трайни от всякакви междудържавни обединения и съюзи в Европа, тъй като българи и германци, освен че са европейски народи, са и близкородствени помежду си.

За съжаление, вече месеци наред от различни немски информационни източници узнаваме, че във ФРГ биват осъждани на лишаване от свобода за своите убеждения и заявени открито граждански позиции редица граждани с положение в германското общество. Тук става дума за такива специалисти и учени като - химикът Гермар Рудолф, писателят Ернст Гюнтер Кьогел, книгоиздателят Ернст Цюндел, лекарят Риголф Хениг, политологът Удо Валенди, не на последно място мои колеги - юристите Манфред Рьодер и Хорст Малер.

Няма да се впущам в подробности да Ви обяснявам, че това не са криминално проявени лица, нито пък хулигани, смутители на обществения ред или подстрекатели на безредици (такива като във Франция преди месец, например). Тук иде реч за политическо репресиране на хора отговорни, с достойнство и честно заявени граждански позиции. Съзнавайки, че Вие сте представител на правителство и правопорядък, които не представляват легитимно германския народ(1), то аз все пак се обръщам към Вас с настояване да сезирате своите началници в Берлин да предприемат необходимите действия по предсрочното освобождаване на всички граждани, хвърлени в германски затвори по политически причини, независимо от техните убеждения. С този свой акт правителството Ви ще засвидетелства своята ангажираност към разпоредбите на Международния пакт за гражданските и политическите права, по който ФРГ е страна, както Република България и всички други европейски държави.

Ако ли пък Вашето правителство не счете за необходимо да направи каквото и да е в тази насока, то аз и мои колеги от Източна Европа ще бъдем принудени перманентно да водим разяснителна дейност относно нередностите, които се вършат в Германия от Вашето управление. Достатъчно е да Ви напомня, че германският народ не се допуща да заявява своята Воля чрез референдуми. За германски народен суверенитет пък и дума не може да става! Вие представлявате едно правителство и система, които нямат аналог в световната история!

Такава е политиката на Антантата от 1914 година насам: да бъде лишен европейският континент от своя естествен център - германската народностна държава. Правителството, което представлявате не е нищо друго освен един прост изпълнител на тази антинародна политика. Отхвърлянето на проекта за конституция на ЕС от французи и нидерландци, обаче, е ясен сигнал, че тази политика не може да бъде следвана вечно. Както казва българският народ - на всяко нещо (рано или късно) му идва краят. Засега толкова.


Приемете моите приятелски поздрави от дунавския Русчук!

Председател на МИК Туле-Сарматия:


Инж. Антон Рачев
Русе, 05.01.06

Забележка на автора: Вместо Конституция, във ФРГ действа един Основен закон, който е само една теза на международното право и научната теория на държавата, един израз на окупацията на Германия от страните-победителки във Втората световна война. Самият текст на член 146 от този документ на съюзническото окупационно право постановява, че "основният закон губи своята валидност в деня, в който влезе в сила Конституция, която е била приета от германския народ чрез свободно решение." До настоящия момент такава Конституция в Германия не е била приемана. ФРГ е едно временно окупационно образувание. Самият Федерален конституционен съд със свое решение от 31.07.1973 г. постановява, че Германският Райх никога не е загивал, а продължава да съществува; липсват му обаче съответните действащи органи. През 1990 г. се саморазпусна временния продукт на съветската окупация - ГДР. Същото трябваше да стори и ФРГ като временен продукт на англоамериканската окупация. Оттогава насам обаче, всеки немски гражданин, който се позовава на международното право в полза на своя народ бива преследван с особена ярост и дива омраза от органите на несаморазпусналото се образувание, наречено ФРГ.

с. 1

скачать файл