От кое стихотворение са стиховете?


с. 1
Иван Вазов

Христо Ботев

Алеко Константинов

П- Славейков

100

От кое стихотворение са стиховете?

В бъдещето тъмно той гледаше ясно.

Той любеше свойто отечество красно.

Той беше скиталец и кат дете прост

и като отшелник живееше в пост.


От кое произведение на Христо Ботев са стиховете:

Пък тогаз, ... майко, прощавай!/ Ти, либе, не ме забравяй!/ Дружина тръгва, отива,/ пътят е страшен, но славен: -/ Аз може млад да загина...


Герой на първия фейлетон от “Разни хора, разни идеали” е:

Кой е основният образ в книгата на Пенчо Славейков „Сън за щастие”, който функционира като метафора на човешкия живот ?


200

Кое е характерно за повестта “Чичовци” от Вазов?

А) Финалът на повестта е героичен, но и трагичен.

Б) Героите са потънали в робския си бит, но завладени от идеята за освобождение.

В) Действителността е пародийно преобърната.

Г) В основата на сюжета стои конфликт, свързан с освобождението на България.Посочете вярното твърдение .

А/ „Хаджи Димитър” е елегия, представяща жалбата на народа по юнака, пожертвал себе си.

Б/ „Хаджи Димитър” е балада, представяща гибелта на юнака, пожертвал себе си, и утвърждаваща духовното му безсмъртие.

В/ „Хаджи Димитър” е ода, прославяща величието на подвига на юнака, пожертвал себе си, и духовното му безсмъртие.

Г/ „Хаджи Димитър” е поема, разказваща за гибелта на юнака в Балкана и за народното преклонение пред подвига му.


Историите за Бай Ганьо в “Бай Ганьо” от Алеко Константинов са разказани от:

А) постоянен спътник на героя

Б) всевиждащ разказвач

В) автора, герой на повествованието

Г) различни разказвачи, очевидци на събитията


Определете характера на следния надпис, разположен вдясно под заглавието на стихотворението „Cis moll” от П. Славейков:

So pocht das Schiсksal an die Pforte – Beethoven

(в превод: Така съдбата чука на вратата – Бетовен)

300

С кого спори лирическият говорител в стихотворението „Българският език” от Иван Вазов?Кое според Ботевата лирика е сред причините за робската участ на българите?


Коя е основната опозиция в “Разни хора, разни идеали” от Алеко Константинов?


Кои човешки състояния пресъздава описанието на природната картина в миниатюрата “Спи езерото, белостволи буки...”

400

На кой герой принадлежат думите ... Та ако Клисура загине, няма да загине България я!...


Какво внушение се съдържа в метафората “робска люлка” в стихотворението “Елегия” на Христо Ботев?


Кое е мястото, от което може най-бързо да се забогатее, според героя на третия фейлетон на цикъла „Разни хора, разни идеали” от А. Константинов?


Възмогващ и себепостигащ са характеристики на кой лирическия герой на Пенчо Славейков?500


От какво е породено възмущението на Иван Вазов в стихотворението “Елате ни вижте”?В коя Ботева творба опозицията “високо – ниско” е пространствен определител?Какъв похват използва Алеко в “Разни хора, разни идеали” за сатирично изобличение на героите?Посочете две идеи характерни за естетическите възгледи на Пенчо Славейков:


с. 1

скачать файл