От 09,00 до 21,00 часа утре без вода ще останат живеещите в кв. „Михайлово"


с. 1


29.10.2008 г.

Спират водата в Банкя
От 09,00 до 21,00 часа утре без вода ще останат живеещите в кв. „Михайлово” в Банкя – улици „Александър Стамболийски” от № 109 до № 150, „Христо Ясенов”, „Майор Коста Паница”, съобщиха вчера от „Софийска вода”. При продължителност на ремонтните дейности над 12 часа водоноски ще има на ъгъла на ул. „Христо Смирненски” и ул. „Александър Стамболийски”, кръстовището на ул. „Никола Вапцаров” и ул. „Христо Ясенов”.

29.10.2008 г.След като държавата отказа 55 млн.от общината,оттам обвиниха:
София ще мръзне. Дават парното за комисиони
Бойко: Пуснете ми червена точка да кажа нещо на Станишев
КРИСТИНА КРЪСТЕВА

„Негодници, измамници, лъжци... Няма да кажа как­во точно мисля за прави­телството, защото целите ви материали трябва да ми­нат на червена точка и зву­ков сигнал. Единственият шанс е да ги ометем и ще ги ометем. Играят си с 2 ми­лиона души. В такива аб­сурдни ситуации възникват революциите."

Така изригна вчера по ад­рес на правителството кме­тът Бойко Борисов час след драматично заседание на общото събрание на „Топлофикация-София". На него Министерството на икономиката и енерге­тиката (МИЕ) отказа на кметството да дотира дру­жеството с 55 млн. лв. Това гарантираше отоплител­ния сезон, който от вчера е застрашен. В случай че бе приела увеличението на ка­питала, делът на общината в дружеството щеше да ско­чи на 72,33 % и тя вече щеше да взема решенията сама.

Преди две седмици обаче от министерството предло­жиха именно това - кмет­ството да взема дружество­то и да го оздравява. Ето защо на „Московска" 33 са разработили план за неза­бавно привличане на кон­султант, въвеждане на когенерация и използването на отпадъчна енергия. Така сметките за парно ще пад­нат до 50%, смята представителят на кметството в об­щото събрание Валя Чилова (ГЕРБ). Вчерашното за­седание, на което държавата изпрати не политическо лице, а адвокат 77-и набор, поставя на риск началото на отоплителния сезон, възму­ти се Борисов. Без парно ос­вен това електропреносната мрежа на столицата няма да издържи, предупреди и шефът на СОС Андрей Иванов.

„След като няма прави­телство, стане ли им студено на хората - ей там е бул. „До­ндуков", там да питат защо. Ние, каквото трябваше да направим, направихме - по­ех цялата отговорност и щях да вкарам 55 милиона в тая яма, натискахме. Има умисъл в провалянето на града. Целта е да се постави кметството на колене, за­щото си имат договорен т.нар. стратегически инве­ститор и чакат комисиони преди изборите", безпощаден бе генералът.

Другата цел на отказа би­ла да се губи време, управля­ващите да извличат полити­чески дивиденти и да обви­няват кмета, че бездействал или се оплаквал. „Колко пъ­ти настоявах на крака да от­ида при т.нар. премиер, да говорим за „Топлофика­ция", за „Кремиковци", кои­то години са източвани. Пе­тър Димитров постоянно ми праща противоречащи си писма, едно с едно не се връзва", ядоса се кметът. На 24 октомври министъ­рът потвърдил, че парното трябва да има един собстве­ник, а ден преди вчерашно­то заседание се отметнал.

Държавата подкрепя уве­личаването на капитала на „Топлофикация", но за да е законосъобразно, трябва разрешение от Европейска­та комисия, заявиха в обръ­щение от икономическото министерство. Освен това трябвали и становища от Сметната палата, Светов­ната банка и ЕБВР. „Запознал съм със ситуацията еврокомисаря Таяни, който ни подкрепя и идва през ноември да оздравяваме парното", контрира задоч­но Борисов.

Топлофикационните дружества да участват в санирането на старите сгради с парно, предложи пък СДС вчера.
29.10.2008 г.

Първото увеличение ще е през декември, после през януари и април
Троен скок на парното
НС отхвърли предложението да плащаме за обща сметка
Теодора Тодорова

Парното ще поскъпне през декември и веднага след това през януари, а след това вероятно ще променя цената си на всеки три месеца, като следващото увеличение следва да бъде през април 2009 г. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов вчера. Енергийният регулатор искаше да вдигне извънредно цената на парното още от ноември с 12 на сто заради поскъпването на природния газ с 24 %.

Това обаче не стана, тъй като Министерството на икономиката и енергетиката внесе предложение поскъпването на природния газ да се отразява само върху цената на топлоенергията, без да засяга цената на тока, произвеждан от топлофикациите. Тъй като това ще вдигне сериозно цената на парното, от енергийния регулатор искат все пак част от поскъпването на газа да се отразява, но вече регламентирано, в цената на електроенергията, произвеждана от топлофикационните дружества.

Това обаче вече нямало да е за сметка на цената на електрическата енергия по цялата верига за битовите потребители. Ще искаме това прехвърляне да бъде за сметка на свободния пазар, каза Шушулов. Ще се провеждат разговори с МИЕ в тази посока, за да няма противоречия при разглеждането на промените в наредбата за топлоенергия в Министерския съвет. Шефът на ДКЕВР каза още, че се върви към промяна на цената на топлоенергията на три месеца, следвайки нивата на природния газ.

Междувременно стана ясно, че абонатите на топлофикациите няма да плащат обща сметка за парно по схемата "1 сграда - 1 сметка".

Идеята да се въведе новият принцип на фактуриране отпадна вчера, след като предеседателят на парламентарната комисия по енергетика Рамадан Аталай оттегли предложените от него текстове за промяна в Закона за енергетиката. Те бяха заложени в преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергийната ефективност, който депутатите обсъдиха на второ четене в пленарната зала.

Предложението на Аталай предвиждаше топлофикационните дружества да имат право да спират парното на всички блокове, в които 2/3 от живущите не са плащали сметките си повече от 2 месеца. То предизвика остър дебат между депутатите.

Според Надка Балева от Коалиция за България това не бива да се допуска, защото липсват правни аргументи да се накажат останалите 1/3 от съседите, които са изправни длъжници. Иван Иванов от ДСБ пък коментира, че има опасност да се стигне до масово изключване на парното в блоковете, което ще доведе до фалит на топлофикации и в крайна сметка до енергийна криза.
29.10.2008 г.

Парното поскъпва и през декември, и през януари
С по-скъпо парно през декември и януари, а и три пъти в годината
Парното може да поскъпне веднъж от декември и още един път от януари, въпреки че този вариант не е желателен. Това съобщи председателят на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) Константин Шушулов.

Обмисля се също така цените на топлоенергията да се променят на всеки три месеца заедно с цените на природния газ, посочи още Шушулов. Според него не е е възможно да няма поскъпване на парното през този отоплителен сезон, защото топлофикационните дружества не могат да издържат. Министерство на икономиката и енергетиката е внесло предложение отражението на повишаването на цената на газа да става само върху цената на топлинната енергия. Това обаче ще повиши много цената й. ДКЕВР иска частично прехвърляне на повишаването на цената на газа върху електрическата енергия, произвеждана по комбиниран начин. Но това не значи, че ще променим цената на електрическата енергия по цялата верига. Ще искаме това прехвърляне да бъде за сметка на свободния пазар, каза Шушулов. Той съобщи, че ще се провеждат разговори с МИЕ в тази посока, за да няма противоречия при разглеждането на промените в наредбата за топлоенергия в Министерски съвет.
29.10.2008 г.

Нов пинг-понг с “Топлофикация”
Община и държава продължават да играят на пинг-понг със столичната "Топлофикация". Преставителят на държавата в общото събрание на дружеството гласува против предложението на общината да налее 55 млн. лева в парното. Мотивите за отказа са, че кметството не е представило достатъчнo доказателства, че операцията не противоречи на закона. Освен това държавата настоява, че милионите не могат да се прехвърлят без разрешението на банките кредитори на дружеството, заемите трябва да се предоговорят с общинска гаранция. Имаме информация, че енергийното министерство вече е питало ЕБВР и оттам са отговорили, че не възразяват, ако се промени законът за общинския дълг, обясни кметът Бойко Борисов. Това обаче зависи само от държавата, допълни той. Според него правителството е решило да вкара общината в сценарий, защото има готов инвеститор за "Топлофикация". "Поех цялата политическа отговорност за тези 55 млн. лева. На хората, като им стане студено, да ходят на "Дондуков", отсече кметът.

Държавата подкрепя увеличаването на капитала на "Топлофикация", но общината не е спазила три законови изисквания, се казва в позиция на енергийното министерство. Първо, трябва разрешение от Брюксел, че увеличението на капитала не представлява държавна помощ. В противен случай на България може да бъде наложена санкция от 100 млн. лв. Няма и становище от Сметната палата дали няма да се нарушени Законът за приватизация. Липсват и уведомления до банките кредитори по държавно гарантираните заеми - Световната банка и ЕБВР.

29.10.2008 г.

Край на агитацията с високоговорители на коли
Извършването на политическа агита­ция с помощта на автомобил, снабден с високоговорител, се забранява. Това реши вчера комисията по околна среда към Столичния общински съвет, след като одобри промени в наредбата за общест­вен ред и сигурност, предаде сайтът "За града". Нормативният документ предстои да се разгледа в още няколко комисии, преди да влезе на сесия на СОС. Пред­видената максимална санкция за нару­шения по новата наредба е 5000 лева.

Общинарите решиха да забранят и разгласяването на търговска или реклам­на информация чрез моторно превозно средство, като дадоха за пример рекла­мирането на циркове.

Екокомисията внесе като промяна и забрана за провеждане на автомобилни състезания, каквито се правят на детели­ната на Околовръстния път при Бояна. При одобрение на текста ралита ще мо­гат да се организират само на специално обособени и определени места тип писти - и то след разрешение по съответния ред, определен в закони и общински наредби.

Освен да заключват вратите на бло­ковете домоуправителите ще трябва и да осигурят монтирането на аларми на ма­зетата, гласят други промени в наредба­та. С нов член в наредбата се забранява нощуването, изграждането на бивак, катун или други такива лагери на открито, внасянето на боклуци, постоянното домуване в столичните паркове.
28.10.2008 г.

Спецзвено ще бори шума по улиците

Разрешава се викане до 60 децибела
В момента в общината се подготвя и шумова карта на столицата. В този када­стър ще влязат всички райони, като ще бъдат по­сочени позволените деци­бели за тях.

Спецзвено към Столич­ния инспекторат да следи за нивото на шума в Со­фия, предлагат общински съветници.

На улицата всеки може да вдига дандания до 60 децибела по закон. "Тряб­ва да се купи техника за измерване на шума, която не е толкова скъпа", обяс­ни пред НТ общинският съ­ветник от ДСБ Вили Лилков, член на комисията по местно самоуправление.

"Шефката на инспекто­рата Веска Георгиева обе­ща да направи всичко въз­можно за закупуването на тази техника и за обуче­нието на хора. Все пак се искат знания, не е като да извадиш термометър и да измериш температурата", допълни още Лилков.

"Там, където има детски градини и училища, ще се намалява шумът главно от автомобилите. Ще се сло­жат ограничения на ско­ростта чрез знаци или лег­нали полицаи", казва Лилков.

Той е против и нощните полети на самолети над София, за които НТ алар­мира Министерството на транспорта.

"Отдавна искаме да на­правим среща с управата на летището. И имаме тех­ните обещания, че правят възможното нощните по­лети да се избегнат, но до­сега това не е станало", тюхка се общинският съ­ветник от ДСБ.


29.10.2008 г.

Промени: Изоставане

Местни данъчни неволи
Май само Софийската община не можа да се ориентира в данъците
Светла Костадинова, изп. директор на ИПИ

Печална стана историята с местните данъци в София. След като в началото на годината общината закъсня с вдигането на ставките на данъка за автомобилите и беше заведено дело срещу увеличението, Софийският административен съд потвърди нищожността на увеличението, тази седмица Върховният административен съд някак си изненадващо отсъди, че “конкретният размер на данъка се определя от общинския съвет в рамките на определения от закона коридор”. От решението следва, че тези, които не са платили към момента, ще дължат по-висок данък.


По-важните изводи обаче са следните. След като бяха прехвърлени определени пълномощия на общините от началото на 2008 г. като определяне на местните данъци и такси, се оказа, че някои от тях изобщо не са подготвени за тази “отговорност”. Ако трябва да сме точни, май само Софийска община се оказа неподготвена да направи промените в срок.
Цялата съдебна процедура по произнасяне по жалбата и окончателно решение на проблема отне 8 месеца, т.е. повече от половин година общината не може пълноценно да планира приходите си, а от друга страна, данъкоплатците не са наясно колко всъщност дължат.
Реакцията на гражданите, завели иска, е добър знак за това, че заедно с прехвърлянето на повече правомощия на общините данъкоплатците виждат повече лостове и смисъл да държат отговорни местните администрации за неспазване на закона. Остава да се надяваме, че Софийска община си е взела урока и вече е подготвила данъчните си предложения за 2009 г.
Най-важният извод обаче е, че вместо да се увеличава изначално данъкът върху превозните средства, в София просто можеше да се въведе такса за влизане в центъра. Въпреки че подобна идея се въртеше в първите месеци от кметуването на градоначалника, сега дори не се обсъжда. Предимствата са много - намаляване на задръстванията с всичките позитивни ефекти от това (време, околна среда, пари за поддържане на пътищата), приход за общината, но само от тези, които “ползват” центъра, и т.н.


29.10.2008 г.

ВОТЪТ КАТО КОЛЕДА
ДАЙ БОЖЕ ВСЯКА ГОДИНА ИЗБОРИ
На два пъти ще бъдат увели­чени пенсиите в рамките на са­мо три месеца следващата го­дина

По една (обичайно повтаряща се) случайност доходите на хора­та от третата възраст ще напра­вят двойния си скок непосредст­вено преди парламентарните из­бори. По това време вероятно ще се раздават и безплатни кебап­чета и бира,както и пликове с па­рични "помощи" (макар и негласвани официално от правителст­вото) за бедните граждани от крайните квартали.

Направо да му се прииска на човек по-често да има избори. Покрай тях и пенсионерите се облажават, и малцинствата по­лучават по някой лев допълни­телно, даже и често оплаква­щите се хора на изкуството, и по-конкретно музикантите, при­бират такива хонорари от учас­тия в концерти, за каквито по принцип свирят по цяла година. Обикновените граждани пък ще слушат обещания и клетви, до­като се ръкуват с големите дър­жавници, които при други обс­тоятелства не биха имали време за тях.

Ударници

А най-хубавото е, че преди из­бори държавниците или предста­вителите на местната власт (за­виси от вида избори) се разработ­ват. Ремонтират се занемарени детски площадки и паркове, ули­ците почват по-видимо да се чис­тят, осветлението проработва, доходите в обществения сектор "отбелязват ръст".Държавата

Изобщо, ако държавата е ед­но голямо семейство, то време­то на изборите е като Коледа -сиреч най-големият празник. Събират се всички - и политици, и граждани, пеят се песни, има обилно хапване и пийване, че даже и подаръци се раздават в пликове. А ако изборите са кмет­ски или пък президентски, обик­новено имаме налице и Нова го­дина след седмица - т.е. бало­таж, на който цялата процедура се повтаря.

Лошото е, че обикновено след коледните и новогодишните празници следват няколко дни възстановяване от махмурлука, връщане към ежедневието и най-лошото - равносметката за направените излишни разходи. И докато следващата Коледа е след 12 месеца, то до следва­щите избори има четири години, ако са парламентарни.

А гласоподавателите нямат търпение да чакат толкова дълго време, за да видят, че дадените обещания започват да се изпълняват. Те предпочитат да виждат резултати веднага след изборите, а не непосредствено преди започването на следва­щите.
29.10.2008 г.

София ще плаща милиони обезщетения за спасените градинки
Реститутите започват война заради отнемането на частни имоти за зелени площи
ТАНЯ ПЕТРОВА

Надали някой от нас харесва презастроена София. Новото строителство отговори на нарасналото търсене, но ограби и околните, и самите новодомци.

Днес бетонът поражда яростна съпротива. Инициативните комитети срещу застрояването на един или друг квартал стават все по-многобройни. Да отстоява публичния срещу частния интерес най-накрая се сети и общината.

Медалът обаче има и друга страна. Собствениците на частни имоти на свой ред учредиха сдружения, за да се борят за правото си да строят. Част от аргументите им звучат основателно, а претенциите за обезщетения възлизат на десетки милиони левове, които столичани някой ден ще трябва да плащат.


Бомба със закъснител

Ако съдим по един от столичните квартали - "Младост", в града се залага гигантска финансова бомба.СТР. В "Младост" общината реши да се вслуша във възраженията на гражданите и отреди редица частни поземлени имоти за озеленяване, спортни площадки, паркинги. До премахването на предвиденото върху тях строителство се стигна след множество обществени обсъждания, проведени на ръба на физическата саморазправа. Тук общината прояви удивителна безкомпромисност и отказа да преразглежда исканията на един и друг собственик.

На фона на тази добра новина въпросът за цената на новия устройствен план на квартала изобщо не се поставя. По изчисления на новосформираното национално сдружение за защита на собствениците на имоти подробният устройствен план на "Младост" предвижда за отчуждаване около 100-200 декара частна земя. При отчуждаване по пазарни цени от около 500 лв. на кв.м това прави между 50 и 100 млн. лв. само за "Младост", сочат сметките на сдружението.

Ако общината се придържа към същата политика и в останалите квартали с нови устройствени планове, каквито заявки прави, претенциите ще набъбват в пъти. Десетки декари са предвидени за нов парк на територията на Горубляне, нов парк е предвиден и до "Младост", много отчуждени площи ще има в "Дружба", "Люлин", "Изгрев". Повечето от тези терени ще трябва да се отчуждават и да се плаща кеш, защото общината не разполага с налични общински терени, които да предложи в замяна. София има общинска земеделска земя, но тя може само да се обработва.


Собственост в кавички

Повечето реституирани терени - и в "Младост", и в цяла София, са връщани като земеделска земя, въпреки че попадат в урбанизирана територия. Много от тях вече не са в ръцете на реститутите, а са продадени на нови собственици. Те са купували тази земя с надеждата, че ще могат да си урегулират парцели за строителство. Сега общината отрежда тези терени за озеленяване.

Така очакванията на собствениците за връщане на инвестицията са попарени. Показателни за пропуснатите възможности са калкулациите на една от засегнатите собственички в "Младост". "Ако бъде урегулиран, на моя терен ще може да се построи сграда с РЗП от 4200 кв.м. При средно обезщетяване с 25% от строителните компании това означава 1000 кв. метра за мен. Сметнете сами колко пари е това?!", обяснява собственичка, пожелала анонимност. Тя не споменава конкретната сума, на която е купила земята.

Покрай подвеждането под общ знаменател не липсват и откровени абсурди - като казуса с един от засегнатите имоти на бул. "Александър Малинов" в "Младост 2". "Купихме този имот през 2003 г. Отне ни 3 години и половина да го урегулираме и в крайна сметка успяхме. За целта извършихме замяна с общината, като ние й предоставихме 1800 кв. м, а тя ни даде 1500. Останалите 300 кв. м дарихме", обяснява Красимир Жечев, един от собствениците на имота. Върху сделката по замяна с общината фирмата е платила ДДС и такси на стойност 112 000 лв.

"Не трябва да се спекулира, че сме купували тази земя евтино, защото не е била урегулирана. Затънали сме в дългове покрай тази сделка, а аз от собственик на фирма станах наемен работник", обяснява Жечев.
Особености на отчуждаването

Тези аргументи щяха да са несъстоятелни при плавно течащи процедури по отчуждаване на терените. Според собствениците обаче държавата е заложила правила, които целят само и единствено отлагане на плащането във времето.

По закон отчуждаването трябва да започне до 5 години след приемането на подробните устройствени планове. В закона са предвидени две изключения - 10 години за реализиране на инфраструктурни проекти и 15 години - при отчуждаване за озеленяване. До приключване на процедурата собственикът е длъжен да се грижи за имота, да плаща такса смет, макар че не цапа, да плаща данъци.

"Абсурд е при инфраструктурните проекти да се залага по-кратък срок за отчуждаване спрямо имотите за озеленяване", недоволстват собствениците. Те искат националният омбудсман Гиньо Ганев да сезира Конституционния съд по тези текстове, защото според конституцията принудителното отчуждаване става след предварително заплащане. Собствениците дори се канят да съдят общината за наем на имотите до окончателното обезщетяване.

От сдружението протестират и срещу правото на архитектите да преценяват по целесъобразност дали да приемат едно или друго възражение на собствениците срещу устройствените планове. "Това е огромна врата за корупция, до 2007 г. преценката бе по законосъобразност", изтъкват от сдружението.

Един от основните аргументи на собствениците не издържа и на пръв прочит - тезата, че квартал като "Младост" въобще не бил презастроен. Тук заинтересованите сравняват максимално позволените строителни параметри - 40% плътност на застрояване, с реално постигнатите - 22% в "Младост 1" например. Никъде в закона обаче не е предвидено максималните параметри да се постигат на всяка цена.

С всички възможни уговорки претенциите на частниците в крайна сметка отстъпват пред обществения интерес. Цената на спасените терени може да е висока, но ще се изплаща дълги години. В този случай обаче трябва да си даваме сметка, че ще я плащаме солидарно - и защитници на градинки, и собственици, и нехаещите за всичко това. В момента подобно разбиране няма - има главно сблъсък на фундаментализми.
Петър Диков: Държавата също трябва да участва в обезщетяването

Към момента не разполагаме с разчети за финансовата тежест, с която ще натоварим данъкоплатеца при отчуждаването на имоти, възстановени в зелени площи, тъй като нямаме намерение веднага да започнем отчуждаването. Законът ни дава достатъчно дълъг период, в който да свършим това. Така или иначе проблемът е сериозен.

Тук следва дебело да подчертаем, че тези имоти са реституирани като земеделски земи. Поради пропуски или некоректно прилагане на закона за възстановяване на земеделски земи е допуснато връщането на такива земи в урбанизирани територии, с извършени върху тях мероприятия - в случая озеленяване, детски площадки, детски градини и т.н. Това от една страна вкарва общината в конфликт с живеещите там, втори път води до бъдещи финансови задължения. Затова впоследствие, когато стигнем до отчуждаване на тези терени, вероятно ще искаме съдействие и от държавата. Тя трябва поне частично да поеме тежестта. Защото не общината, а държавата е взимала някога тези земи, а после ги е връщала без мисъл.

В тази връзка е любопитно да видим как тези сдружения на собствениците изчисляват полагащите им се обезщетения. В документите за възстановяване пише, че се връща земеделска земя. Колко струва земеделската земя в момента в България и защо тези сдружения я смятат като строителна? Нека новите собственици в "Младост" извадят нотариалните актове и покажат на какви цени са купували.Собствениците се опитват да експлоатират и формалната логика на нормите. Един голям град по нашите норми е от 100 000 до 500 000 души, много голям град е над 500 000 души. Но какъв е един град, ако има 499 999 жители? Тази формална логика не работи при цялостните устройствени планове, защото нормите за застрояване тук са условни. Прилагането им може да се окаже невъзможно и още повече - нецелесъобразно. Защото там може да е реализирано цялото вътрешноквартално пространство, с детската площадка, мястото за отдих на хората и т.н. Хората, живеещи в тези комплекси, се борят именно срещу нарушаването на една изградена среда. Няма среден процент на застрояване - има конкретни казуси.

Що се отнася до взимането на решения по целесъобразност, искам да припомня, че в "Младост" отхвърлихме абсолютно всички искания на собственици, за да няма съмнения. Но аз много пъти съм казвал, че решенията в устройството на територията по принцип са по целесъобразност. Устройството е насилие над собствеността. Хората още преди 4000 години в Египет са установили, че когато собствеността е земя, трябва да се регулира. Аз мога да искам да си построя мол до мол, небостъргач до небостъргача. Всички собственици искат това. Тъй като при нас махалото се люшка в крайности, след 90-а година зачеркнахме държавата и общината, остана само частникът. Днес трябва да търсим разумния компромис и да отрежем екстремистките крила - и сред природозащитниците, които обявиха бетона за мръсна дума и едва ли не искат да живеем в землянки и пещери, и сред собствениците.
с. 1

скачать файл