Организация на географското образование в новите реалности


с. 1

Програми за подготовка за ПКС


Тематични програми

Г1.”Организация на географското образование в новите реалности” (за V ПКС).

Организация на географското образование в контекста на Стратегията за развитие на средното образование ... 2006 – 2015 г.“8 часа в извънучебно време:
21.05 (събота)

І група - 9.00-11.40

ІІ група - 14.00-16.40


Г11. „Формиране на модели на поведение в географското пространство чрез образование за развитие”

Възможности за интегриране на целите на хилядолетието в обучението по географияНОВА (БЕЗПЛАТНА)!!!

8 часа в извънучебно време:
03.05.2011 (вторник) – 18.05.2011 (сряда)

І група - 9.00-11.40

ІІ група - 14.00-16.40

Г2.”Професионални умения и компетентности на учителя по география” (за ІV ПКС).

16 часа
14.05 – 15.05.2011 г. (събота и неделя)

Начало: 9.30 ч.
Г*„Европол – Политиката може да бъде забавна”

Актуалните теми, по които европейската политика може да бъде забавна: ... Имиграция и законодателство...Имиграция и социално действие.... Легитимната борба срещу тероризма...Екология и екологично действие.НОВА (БЕЗПЛАТНА!!!

8 часа

28.05.2011 г. (събота)

Начало: 9.30 ч.Г4.”Изследователската дейност на учителя по география” (за І и ІІ ПКС).

24 часа
01.07 – 03.07.2011 г.

Начало: 9.30 ч.Г8."Кариерното развитие на учителя по география" Образователното портфолио на учителя по география – един начин за доказване на професионална компетентност

НОВА!!!

8 часа

04.06.2011 г. (събота)

Начало: 9.30 ч.с. 1

скачать файл