Описание на предмета на поръчката и технически условия за изпълнението


с. 1
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА

ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й

Процедурата е стартирана на основание чл.2, ал.1, т.2 във връзка с чл.2а, от Наредбата за възлагане на малки обществените с :ПРЕДМЕТ: „охрана на общински имоти по две обособени позиции:1. със физическа сила на КПП – север и КПП – обръщало, Несебър – стара част; 2. охрана на общински имоти със СОТ техника”
Обособена позициця №1включва:физическа охрана на описаните обекти в предмета на процедурата

обособена позиция № 2 - Включва: Охрана със СОТ на следните обекти:

 1. Търговски център „ Сочи" - 4бр. СОТ

 2. Читалище - 3 бр. СОТ

 3. Амфитеатър - гримьорна

 4. Здравна къща - гр. Несебър - паник бутон

 5. Общински детски комплекс - гр. Несебър

 6. Залата на общинския съвет

 7. Заседателна зала - Стар град

 8. Павилион Община Несебър

 9. ЦАО№1
  Ю.ЦАО№2
 1. Архив

 2. Библиотека

 3. Стая за класифицирана информация

 4. СОУ „Любен Каравелов" - Несебър

 5. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Св. Влас

 6. ОУ „Св. Иван Рилски"-с. Кошарица

 7. ОУ „Г.С. Раковски" - с. Оризаре

 8. ОУ „В. Левски"- с. Тънково

 9. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"-с. Гильовца

 10. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий"- с. Равда
  21.ЦЦГС. Равда

22. ЦДГ с. Кошарица 23.ЦДГс. Оризаре 24. ЦДГ с. Тънково 25.ЦДГгр. Св. Влас

 1. ЦДГ с. Гильовца

 2. ОДЗ „Яна Лъскова" .

 3. ОДЗ „Калина Малина"

 4. ЦДГ - к.к. Сл. бряг

 5. Компютърна зала - с. Гильовца и при необходимост на допълнително до 5
  обекта

 6. Многофункционална зала - Обзор

 1. Кметство Кошарица – пет обекта

 2. отдел „Екология” при община Несебър

 3. Кадастър – базар „Лъки”

 4. център за рехабилитация, гр.Несебър

с. 1

скачать файл