Описание и функции


с. 1
S K Y W A Y

YISEN CAR - 3060 / HOPPING CODE

Системата е със случаен код и антискенер
ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

* дистанц. у-е с 2 бутона - 2 бр. * скачащ код и антискенер

* двузонов програмируем шок-сензор * памет за задействане

* тихо включване и изключване * пълно централно заключване

* динамична сирена 125 dB * LED индикатор

* дистанционна паник защита * автоматично включване

* елиминиране на дефектна зона * светлинна сигнализация

* блокиране на запалването * дистанц. изкл.на шок-сензораДЕЙСТВИЕ И РЕЖИМИ НА РАБОТА
1. ВКЛЮЧВАНЕ - натискате Бутон 1 веднъж, сирената издава звук веднъж и мигачите светват веднъж. Светодиодът светва постоянно и след малко започва да мига, показвайки че системата е включена.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ - натискате Бутон 1 веднъж, сирената издава 2 звукa и мигачите светват 2 пъти. До 60 s трябва да се отвори врата, в противен случай алармата ще се вкючи автоматично.

3. ТИХО ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ - като горепосочените, само че натискате Бутон 2 и сирената не издава звук.

4. ДИАГНОСТИКА - Ако не работи някоя зона за охрана 4 s след включване сирената ще сигнализира - 5 пъти. Дефектната зона автоматично се изолира.

5. ПАНИКА - задържането на Бутон 2 за повече от 2 s ще активира сирената и габаритите за 30 s.

6. ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ - Ако автомобилът Ви има такова, то може да се управлява от дистанционното. При включване на системата, вратите автоматично се заключват, при изключване - отключват.

7. ЛОКАТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА - при включена система, ако задържите Бутон 1 за 2 s ще се включат мигачите 10 пъти, показвайки къде е автомобила.

8. ЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА - По време на движение задържането на Бутон 1 за повече от 2 s ще включи мигачите за 60 s, след това ще блокира запалването и включи сирената и мигачите за 30 s и автоматично включва цялата система.

9. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ШОК-СЕНЗОР - Включвате системата с Бутон 1 или 2 след това до 3 s натискате отново Бутон1 или 2. Сирената потвърждава с 1 сигнал. Ако имате обемен датчик и той се изключва.

S K Y W A Y

YISEN CAR - 3060 / HOPPING CODE

Системата е със случаен код и антискенер
ОПИСАНИЕ И ФУНКЦИИ

* дистанц. у-е с 2 бутона - 2 бр. * скачащ код и антискенер

* двузонов програмируем шок-сензор * памет за задействане

* тихо включване и изключване * пълно централно заключване

* динамична сирена 125 dB * LED индикатор

* дистанционна паник защита * автоматично включване

* елиминиране на дефектна зона * светлинна сигнализация

* блокиране на запалването * дистанц. изкл.на шок-сензораДЕЙСТВИЕ И РЕЖИМИ НА РАБОТА
1. ВКЛЮЧВАНЕ - натискате Бутон 1 веднъж, сирената издава звук веднъж и мигачите светват веднъж. Светодиодът светва постоянно и след малко започва да мига, показвайки че системата е включена.

2. ИЗКЛЮЧВАНЕ - натискате Бутон 1 веднъж, сирената издава 2 звукa и мигачите светват 2 пъти. До 60 s трябва да се отвори врата, в противен случай алармата ще се вкючи автоматично.

3. ТИХО ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ - като горепосочените, само че натискате Бутон 2 и сирената не издава звук.

4. ДИАГНОСТИКА - Ако не работи някоя зона за охрана 4 s след включване сирената ще сигнализира - 5 пъти. Дефектната зона автоматично се изолира.

5. ПАНИКА - задържането на Бутон 2 за повече от 2 s ще активира сирената и габаритите за 30 s.

6. ЦЕНТРАЛНО ЗАКЛЮЧВАНЕ - Ако автомобилът Ви има такова, то може да се управлява от дистанционното. При включване на системата, вратите автоматично се заключват, при изключване - отключват.

7. ЛОКАТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА АВТОМОБИЛА - при включена система, ако задържите Бутон 1 за 2 s ще се включат мигачите 10 пъти, показвайки къде е автомобила.

8. ЗАЩИТА СРЕЩУ НАСИЛСТВЕНО ОТНЕМАНЕ НА АВТОМОБИЛА - По време на движение задържането на Бутон 1 за повече от 2 s ще включи мигачите за 60 s, след това ще блокира запалването и включи сирената и мигачите за 30 s и автоматично включва цялата система.

9. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ШОК-СЕНЗОР - Включвате системата с Бутон 1 или 2 след това до 3 s натискате отново Бутон1 или 2. Сирената потвърждава с 1 сигнал. Ако имате обемен датчик и той се изключва.
с. 1

скачать файл