Опис на регистрите на населението на община димитровград


с. 1 с. 2 с. 3
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  1. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. Раковски, кв. Толбухин,

кв. Черноконево, кв. Млада гвардия - стари регистри
От.........До......
/година на водене на регистъра/

Брой

страници на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистър на населението

и том на регистъра/


Наличие на
/Азбучник, Книга на преселванията,Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община...Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......................./

Състояние на регистрите

добро състояние, Средно запазени, В лошо състояние/

Използваемост на регистрите

/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват/

1.

1947-1958

1-198

том. 1

няма азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1947-1958

199-398

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1914-1958

399-598

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1947-1958

599-798

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1947-1958

799-998

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1947-1958

999-1194

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

7.

1948-1958

1195-1394

том 7

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

8.

1948-1958

1395-1594

том 8

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

9.

1948-1958

1595-1794

том 9

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

10.

1950-1958

1795-1994

том 10

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

11.

1950-1958

1995-2188

том 11

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

12.

1950-1958

2189-2388

том 12

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

13.

1950-1958

2389-2586

том 13

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

14.

1950-1958

2587-2784

том 14

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

15.

1950-1958

2785-2984

том 15

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

16.

1950-1958

2985-3182

том 16

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

17.

1950-1958

3183-3382

том 17

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

18.

1950-1958

3383-3582

том 18

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

19.

1950-1958

3585-4184

том 19

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

20.

1953-1958

3979-4186

том 20

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

21.

1953-1958

4187-4384

том 21

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

22.

1954-1958

4385-4582

том 22

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

23.
4583-5182

том 23

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

24.

1956-1958

5183-5790

том 24

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

25.

1956-1958

5791-5991

том 25

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

26.

1956-1958

5992-6191

том 26

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

27.

1956-1958

6192-6388

том 27

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

28.

1956-1958

6389-6788

том 28

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

29.

-1958

6789-7186

том 29

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

30.

1956-1958

7187-7586

том 30

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

31.

-1958

7587-7996

том 31

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

32.

-1958

7997-8193а

том 32

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ –

2. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. РАКОВСКИ - нови регистри
1.

1958-1980

1 - 197

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

198-394

том 2

-- “ --

-- “ -

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

395-592

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

593-789

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1958-1980

790-986

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1958-1980

987-1183

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

7.

1958-1980

1184-1380

том 7

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

8.

1958-1980

1981-1553

том 8

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

9.

1958-1980

1553-1749

том 9

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

10.

1958-1980

1750-1953

том 10

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

11.

1958-1980

1954-2153

том 11

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

12.

1958-1980

2151-2349

том 12

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

13.

1958-1980

2352-2552

том 13

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

14.

1958-1980

2553-2749

том 14

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

15.

1958-1980

2750-2950

том 15

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

16.

1958-1980

2951-3143

том 16

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

17.

1958-1980

3144-3340

том 17

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

18.

1958-1980

3341-2537

том 18

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

19.

1958-1980

3537-3733

том 19

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

20.

1958-1980

3734-3930

том 20

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

21.

1958-1980

3931-4127

том 21

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

22.

1958-1980

4128-4328

том 22

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

23.

1958-1980

4329-4525

том 23

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

24.

1958-1980

4526-4722

том 24

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

25.

1958-1980

4723-4919

том 25

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

26.

1958-1980

4920-5116

том 26

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

27.

1958-1980

5117-5313

том 27

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

28.

1958-1980

5314-5510

том 28

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

29.

1958-1980

5511-5707

том 29

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

30.

1958-1980

5708-5914

том 30

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

31.

1958-1980

5915-6109

том 31

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

32.

1958-1980

6210-6406

том 32

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

33.

1958-1980

3407-6600

том 33

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

34.

1958-1980

6601-6798

том 34

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

35.

1958-1980

6800-6995

том 35

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

36.

1959-1980

6996-7166

том 36

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

37.

1959-1980

7167-7359

том 37

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

38.

1961-1980

7360-7559

том 38

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

39.

-1980

7560-7745

том 39

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

40.

-1980

7746-7946

том 40

-- “ --

-- “ –

-- “ --

-- “ --

41.

-1980

7947-8147

том 41

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

42.

-1980

8148-8344

том 42

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

43.

-1980

8345-8542

том 43

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

44.

-1980

8543-8739

том 44

-- “ --

-- “ --45.

-1980

8740-8936

том 45

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. ТОЛБУХИН - нови регистри


1.

1958-1980

1 - 197

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

198-390

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

391-587

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

588-783

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1958-1980

784-978

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1958-1980

979-1177

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

7.

1958-1980

1178-1374

том 7

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

8.

1958-1980

1375-1571

том 8

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

9.

1958-1980

1572-1768

том 9

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

10.

1958-1980

1769-1965

том 10

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

11.

1958-1980

1990-2162

том 11

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

12.

1958-1980

2163-2354

том 12

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

13.

1958-1980

2355-2551

том 13

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

14.

-1980

2552-2753

том 14

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

15.

1965-1980

2754-2850

том 15

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

16.

-1980

2851-3067

том 16

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --


4. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. В. КОЛАРОВ - нови регистри
1.

1958-1980

1 - 205

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

205-401

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

402-598

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

599-791

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1958-1980

792-988

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1958-1980

989-1185

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

7.

1958-1980

1186-1382

том 7

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

8.

1958-1980

1384-1579

том 8

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

9.

1958-1980

1580-1776

том 9

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

10.

1958-1980

1778-1974

том 10

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

11.

1958-1980

1974-2170

том 11

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

12.

1958-1980

2171-2367

том 12

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

13.

1958-1980

2368-2563

том 13

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

14.

-1980

2564-2760

том 14

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

15.

1964-1980

2760-2855

том 15

-- “ --

-- “ --

-- “ –

-- “ --

5. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. ЧЕРНОКОНЕВО - нови регистри
1.

1958-1980

1 - 201

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

202-398

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

399-595

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

596-796

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1958-1980

797-989

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1974-1980

990-1008

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. ВУЛКАН - нови регистри
1.

1958-1980

1- 197

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

198-394

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

395-587

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

588-784

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

5.

1958-1980

785-981

том 5

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

6.

1959-1980

982-1114

том 6

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

7. Опис на регистрите на населението на град ДИМИТРОВГРАД, кв. МЛАДА ГВАРДИЯ - нови регистри
1.

1958-1980

1 - 197

том 1

има азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1958-1980

198-394

том 2

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

3.

1958-1980

395-590

том 3

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

4.

1958-1980

591-787

том 4

-- “ --

-- “ --

-- “ --

-- “ --

ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ
1.

1972-1981

1 - 97

том 1

няма азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно

2.

1972-1981

1 - 97

том 2

няма азбучник

Общ. Димитровград

запазен

Ползва се активно
  1. Опис на регистрите на населението на кметство БОРДОВО


От ...... До ......
/година на водене на регистъра/

Брой

страници на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистър на населението

и том на регистъра/


Наличие на
/Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община...Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......................./

Състояние на регистрите

/В добро състояние, Средно запазени, В лошо състояние/

Използваемост на регистрите

/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват/

1

1958 - 1969

1-189

І

-

с. Бодрово

лошо

не се използва

2

1958 - 1969

1-197

ІІ

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --

3

1969 - 1976

1-201

І

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --

4

1969 - 1976

203-385

ІІ

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --

5

1976 - 1978

1-100

І

-

с. Бодрово

добро

-- “ --

6

1976 - 1978

101-199

ІІ

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --

7

1976 - 1978

201-299

ІІІ

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --

8

1976 - 1978

301-387

ІV

-

с. Бодрово

-- “ --

-- “ --
  1. Опис на регистрите на населението на кметство БОРД


От ...... До ......
/година на водене на регистъра/

Брой

страници на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистър на населението

и том на регистъра/


Наличие на
/Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община...Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......................./

Състояние на регистрите

/В добро състояние, Средно запазени, В лошо състояние/

Използваемост на регистрите

/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват/

1

1936 – 1936

201-400

ІІ
с. Борд

добро

използва се

2

1963 - 1963

1 - 200

І
с. Борд

-- “ --

-- “ --

3

1964 - 1964

1 - 200

І
с. Борд

-- “ --

-- “ --

4

1964 - 1964

200-426

ІІ
с. Борд

-- “ --

-- “ --

5

1969 - 1969

1 - 196

І
с. Борд

-- “ --

-- “ --

6

1969 - 1969

197-392

ІІ
с. Борд

-- “ --

-- “ --

7

1969 - 1969

393-439

ІІІ
с. Борд

-- “ --

-- “ --

8

не е посочена

399-455

ІІІ
с. Борд

-- “ --

-- “ --  1. Опис на регистрите на населението на кметство ВОДЕН


От ...... До ......
/година на водене на регистъра/

Брой

страници на

регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър,

Семейна книга,

Регистър на населението

и том на регистъра/


Наличие на
/Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/Населено място или община...Централен държавен архив, поделение на държавния архив в град......................./

Състояние на регистрите

/В добро състояние, Средно запазени, В лошо състояние/

Използваемост на регистрите

/Ползват се активно, Използват се рядко, Не се използват/

1

08.10.1963

193

І

-

с. Воден

добро

използва се

с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл