„Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза


с. 1
Информация на Клиниката по ортопедия и травматология за клинични пътеки, по които НЗОК покрива частично или не покрива разходите по скъпоструващите консумативи


1. Клинични пътеки по които НЗОК поема частично разходите за скъпоструващи консумативи:
КП 215 „Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник”, минимален болничен претой 6 дни - НЗОК заплаща 1080 лв. за тазобедрена ендопротеза и 2700 лв за колянна ендопротеза. НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.
КП 216 „Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и коляннна става”, минимален болничен престой 6 дни – НЗОК заплаща 1080 лв. за тазобедрена ендопротеза и 2700 лв за колянна ендопротеза. НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.
2. Клинични , по които НЗОК не поема разходите за скъпоструващи консумативи:

КП 217 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност”, минимален болничен престой 3 дни – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

КП 218 „Малки оперативни процедури на таза и долния крайник”, минимален болничен престой 1 ден – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

КП 219 „Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система”, минимален болничен престой 1 ден – НЗОК не заплаща резорбируеми винтове и анкери при артроскопски процедури.

КП 220 „Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник”, минимален болничен престой 3 дни – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

КП 221 „Много големи оперативни процедури в обастта на раменния пояс и горния крайник”, минимален болничен престой 4 дни – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

КП 222 „Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник”, минимален болничен престой 2 дни – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

КП 223 „Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник” минимален болничен престой 1 ден – НЗОК не заплаща консумативи и инструменти за фиксиращи процедури.

Болницата е сключила договор с търговски фирми, доставчици на ендопротези по клинични пътеки 215 и 216: „Сико фарма” и „Инфомед – България”.14.01.2010 Доц. Енчо Янков, дм

Началник Клиника по ортопедия и травматология
с. 1

скачать файл