Окръженсъд габрово


с. 1
О К Р Ъ Ж Е Н С Ъ Д - Г А Б Р О В О

С определение от 8 юли 2009 г. по наказателно дело от общ характер № 79 / 2009 г., състав на ГАБРОВСКИ ОКРЪЖЕН СЪД одобри споразумение между Окръжния прокурор М. Генжов и адвокат Д. Цонев - защитник на Д.В.Д. от Габрово, с което на последният се налага наказание лишаване от свобода и глоба за извършено престъпление по чл.354а, ал.2 от НК - произвеждане и държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество в голямо количество.


Съгласно споразумението Д.В.Д. се признава за виновен, при форма на вина – пряк умисъл, в това, че за периода от неустановена дата до 20 март 2009 г. в две къщи, находящи се в с. Горнова могила, общ. Габрово (едната ползвана от него и втора, собственост на друго лице) без надлежно разрешително произвел и държал с цел разпространение високорисково наркотично вещество в голямо количество – смес от амфетамин сулфат, кофеин и метилцелулоза с нетно тегло 2 173,50 грама, със съдържание на активно действащ компонент “амфетамин” 22 %, на стойност 65 205 лв.

За извършеното престъпление и на основание чл.354а, ал.2 изр.І във вр. с ал.1 изр.І, предл. І и предл. ІV от НК и чл.55, ал.1 т.1 и ал.2 във вр. с чл.57, ал.2 от НК на обвиняемия се налага наказание от 2 години лишаване от свобода, което да изтърпи при първоначален общ режим, както и глоба в полза на държавата в размер на 7 000 лв.

На основание чл.59, ал.1 т.1 от НК времето от 21 март 2009 г. до датата на одобряване на споразумението, през което обвиняемият е бил задържан, се зачита за изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода”.

Д.В.Д. се задължава да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 1 591 лв.


Одобреното споразумение има последиците на влязла в сила присъда.

Връзки с обществеността 8 юли 2009 г.e-mail: pr@court-gbr.com
с. 1

скачать файл