Оферти за технологично сътрудничество


с. 1

ОФЕРТИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

БЮЛЕТИН 0409 / 2009 г.
BBS (Bulletin Board Service) е системата за разпространение на технологични оферти(предлагане) и технологични заявки(търсене) на мрежата Enterprise Europe Network. Чрез технологичния бюлетин можете да намерите нови разработени технологии, необходими за разрешаване на конкретни проблеми на вашето производство, както и да влезете в контакт с фирми от страните, включени в мрежата, които търсят или предлагат определена нова технология.
За да получите координати на фирмата, подала офертата, е нужно да попълните приложения формуляр за проявен интерес и да го изпратите на e-mail адрес: eic@pcci.bg или факс: 032 908983, 908999.
Услугата е безплатна!
 
01. 08 GB 40n6 27HK ТО Британско МСП е разработило магнетична пробна система за препарати за различни болести на белтъчините (болест на Алцхаймер, болест на Паркинсон, болест на Хънтингтън). Системата е лесна за употреба, бърза и чувствителна. Изследователският инструмент е отворен за лицензиране за фирми и изследователски организации, които работят в областта на изброените болести.

 

02. 09 AT 0105 3CGZ TR Европейски изследователски консорциум търси автоматизирана система за филтриране на питейна вода с цел наблюдение на микробиологични параметри. Системата трябва да може да филтрира автоматично различни видове микроорганизми (едноклетъчни еукариоти, бактерии и вируси). Филтърът трябва да е вграден в системата. Основната задача на партньора е да разработи автоматизираната система за филтриране. Възможно е споразумение за доставчик или лицензиант. 

03. 08 GB 40n6 27HI ТО Британско МСП е разработило разтвор за бързо откриване на форми на прионни белтъчини, които се асоциират с прионни болести, като например болестта на Кройцфелд-Якобс. Разтворът може да се лицензира на фирми и университети като инструмент за изследвания.

 

04. 09 CZ 0744 2S3L ТО Чешка фирма, занимаваща се с онлайн комуникационни технологии, е разработила уеб приложение за вътрешна и външна комуникация. Тази технология може да обслужва аудио, видео и данни. Няма никаква нужда от инсталиране на софтуер на компютъра на човека, който се обажда. Само чрез използване на компютърна мишка всеки потребител може да се свърже с фирма, служител или бизнес партньор, да споделя документи, изпраща съобщения или да чати. Фирмата търси партньори за търговско или лицензионно сътрудничество. 

05. 09 GB 45P2 3CJM ТО Британска фирма е разработила технология за наблюдение на дейността на мрежи за споделяне на файлове. Тя може да бъде приложена към популярни системи за обмен и да бъде използвана за наблюдение на дейности, свързани със споделяне на файлове от организации по целия свят. Технологията може да открива заплахи за сигурността в рамките на дадена мрежа, да следи използването на пропускателната способност на мрежата и незаконното разпространение на данни. Фирмата желае да лицензира технологията и търси търговски партньори, които да използват тези технологии за проверки на мрежи.

 

06. 09 IL 80EP 3CIS TR Израелско МСП търси технологии за мобилни телефони в областта на рекламата, разплащания, статистика на съдържание, мобилни общества. Търсят се партньори за смесено дружество, лицензиране, техническо сътрудничество и търговски споразумения. 

07. 09 GB 44O7 2S3O ТО Британски университет е разработил нов вид камера за наблюдение на тъкани, която не оказва влияние върху тъканта и запазва анатомията и физиологията й. Новото устройство позволява и по-добро изображение на тъканите. Университетът търси партньор, който ще помогне за комерсиализирането на технологията.

 

08. 09 IL 80EP 3CIW TR Израелско МСП, занимаващо се с развойна дейност, се специализира в доставяне на уникални решения за събиране и анализ на геопространствена информация от еднородни източници и сензори. Фирмата търси технологии за събиране на данни, позициониране и проследяване. Търсят се партньори за смесени дружества и техническо сътрудничество. 

09. 09 EE 21C1 3CIA TO Естонско МСП предлага инструмент за функционални тестове на XML програми за съобщения. Предимствата на инструмента са приспособяемост към всеки един XML протокол за съобщения, възможност за провеждане на автоматизирани тестове, както и графичен редактор за XML съобщения. Фирмата търси промишлени партньори, които се интересуват от тестване на техните приложения, фирми за тестване на софтуер за сътрудничество и техническа помощ, и търговци на софтуерни инструменти за включване на този инструмент в техните оферти.

 

10. 09 IL 80EP 3CHR TR Израелско МСП търси технологии за производство на битова електроника, с цел съчетаването им с технология за свързване от следващо поколение, която позволява съчетаване на видео, аудио и данни в един единствен кабел. Търсят се производители на микроелектроника и битова електроника за смесени дружества и съвместна разработка. 

11. 09 IL 80EP 3CHX TR Израелско МСП, занимаващо се с разработка на уеб базиран софтуер и осигуряващо софтуерни услуги в интернет, търси софтуерни технологии, които да бъдат вградени във фирмените продукти. Търсените технологии трябва да са насочени към МСП и трябва да имат значително международно, местно и регионално присъствие. Търсят се партньори за техническо сътрудничество или за смесено дружество.

 

12. 09 IL 80EP 3CHQ TR Израелско МСП търси мобилна технология за слушалки, с цел поддръжка на високоскоростно безжично приложение, което се базира на технология на фирмата, която позволява най-добро съотношение между архитектура, методи за модулация и високоскоростни връзки. Търсят се производители на микроелектроника и телефони за смесени дружества и съвместна разработка. 

13. 09 IL 80EP 3CIC TR Израелска фирма, част от международна група, която доставя известна услуга за чат програми, търси мобилни технологии и приложения, които могат да подобрят тяхната кръстосана платформа за услуги (фиксирана и мобилна) и техните продукти. Търсят се партньори за техническо сътрудничество.

 

14. 09 FR 37M3 3CIK TO Френско инженерно училище с развойна дейност предлага ноу-хау и технологичен опит за оценка на хранително-вкусови продукти чрез сензорен анализ. Тези анализи се извършват в лаборатория със специално оборудване, обучен персонал и сертифицирана по ISO 9001/2000. Анализите са ориентирани към маркетинга и поведението на потребителя и целят да подобрят вкуса и качеството на крайните продукти. Търси се техническа косултация с производители на храни. 

15. 09 FR 37M3 3CIM TO Френско инженерно училище с развойна и консултантска дейност предлага технологичния си опит, който покрива целия спектър от индустриални изисквания: безопасност на храните и качество, физикохимичен анализ, определяне на срок на годност, норми и други. Търсят се производители на храна за техническо сътрудничество и търговски споразумения с техническа помощ.

 

16. 09 GB 40n6 3CJD TO Френско инженерно училище с развойна дейност предлага технологичното си ноу-хау за обработка, приготвяне и първоначално производство на хранителни продукти. Фирмата предлага цялостна гама технологични устройства, които симулират промишлено оборудване и извършва изследвания за разработка и подобряване на хранителни продукти. Търсят се МСП и производители на хранителни продукти за споразумения за техническо сътрудничество и производство. 

17. 09 FR 34k3 3CGS TR Френска фирма разработва нов продукт и търси доставчик на полипропилен етерни покрития. Търси се споразумение за производство.

 

18. 09 EE 21B9 3CH6 TO Изследователи от естонски университет са разработили нов метод за промяна на фактора на мощността в преобразуватели на променлив в прав ток. Тези патентовани трансформатори използват пасивна и индиректна технология за корекция и поради тази причина са много надеждни и евтини за производство, докато в същото време осигуряват висока ефективност. Търсят се производители на електрически компоненти за уреди с ниска мощност като например компютри и производители на трансформатори за промяна на фактора на мощността за промишлени приложения за лицензионно сътрудничество. 

19. 08 EE 21B9 0J5F TO Естонско МСП е разработило уникално устройство, което дава цифрови стойности на мускулния тонус, еластичност и твърдост. Устройството извършва безболезнено изследване на биологични тъкани без да влиза във взаимодействие с тях. В сравнение с други такива устройства, резултатите са обективни, независими, сравними и точни. Устройството може да бъде използвано за откриване на травми, за спортни и възстановителни програми или за медицински изследвания. Търсят се партньори от всички области.

 

20. 09 GB 40n6 3CJD TR Британска фирма се занимава с разработка и комерсиализиране на молекулярни агенти за изображения. Фирмата желае да срещне други партньори, които разработват продукти или технологии, които имат приложение в тази област и се интересуват от сътрудничество с партньори от терапевтиката, които считат, че изображенията могат да добавят ползи към техните терапевтични програми. 

21. 09 DE 1593 3CGQ TO Немско МСП е създало хранителни добавки от филизи, които имат завишени нива на глюкозинолати и флавоноиди. През последните две години тези добавки са използвани при пациенти, страдащи от рак и язви. В допълнение към разпространеното лечение, това специфично лечение на рак помага за намаляване на туморните маркери и разсейки. Фирмата се интересува от промишлени партньори за техническо сътрудничество или за финансови ресурси.

 

22. 09 DE 1067 2S6I ТО Новосъздадена немска фирма предлага експертни услуги за разработка, проектиране и производство на поръчкови хуманоидни роботи и части за роботи. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество за изследователски проекти или за нови сфери на приложение, например в сигурността. 

23. 08 DE 17A3 2RXT ТО Немска фирма за анализи има възможността да идентифицира структури на биомолекули чрез комбиниране на LC-SPE-NMR/MS. Системата за откриване на молекули е подходяща за бързо и надеждно откриване и определяне на сложни молекулярни структури. Техниката може да се използва за специални въпроси, свързани с анализ на органичен синтез, ферментиране и контрол на качеството. Фирмата търси партньори за сътрудничество за търговски проекти.

 

24. 09 SE 67BY 3CIO ТО Шведско МСП предлага проектирани по поръчка плъзгащи се лагери за замяна на обикновени лагери в автоклавни реактори за производство на полиетилен с ниска плътност. Този вид лагери удължава живота и прави производството по-безопасно. Фирмата търси промишлени партньори, които се занимават с такова производство. Предложението включва приспособяване и внедряване на технологията в оборудването на партньора. 

25. 08 IT 53U9 2RY5 ТR Италиански изследователи желаят да установят възможните връзки между съдържанието на скорбяла във вид местна традиционна закуска, която се прави от брашно, масло и вода, и положителното й въздействие върху човешкото здраве, с цел разработка на нов вид подобрена закуска. За да се проведат изследвания са необходими проби от закуската с различно количество скорбяла. След това е необходимо сътрудничество с производители на закуската, както и с медицински институции, които ще се погрижат за клиничните изпитания.

 

26. 09 GB 43O3 3CIR ТО Британско МСП е разработило новаторска пластмасова капачка за бутилки, която е подходяща за повечето бутилки, направени от пластмаса. Капачката използва пружина, която позволява изливане на течности или го спира. Капачката може да се използва за напитки, кухненски течности и козметика. Фирмата търси партньори за лиценз, смесено дружество или споразумение за производство. 

27. 09 GB 41n8 3CIJ ТО Британска фирма предлага водещия си опит в областта на използване на функционални мастила с промишлени печатни машини за производство на етикети, “умни” опаковки и за цели на сигурността. Чрез упражняване на контрол върху цялостния процес по печат могат да се посрещнат специфичните нужди на клиента. Предимствата включват подобрена производителност и намалени разходи. Фирмата търси търговски партньори, които използват/произвеждат такива продукти.

 

28. 09 GB 40n6 3CIE ТО Британска организация с идеална цел притежава библиотека с естествени микроорганизми, които са събирани в продължение на 80 години. Разнообразната колекция включва над 28 000 живи и 400 000 изсушени организми от 142 държави. Все повече и повече фирми разбират, че микроорганизмите представляват богат източник на химични съединения с голям потенциал. Търсят се партньори за изследване на микроорганизмите за нови видове молекули. 

29. 09 GB 40n6 2S3I TO Британски изследователи са разработили начин за преобразуване на двусулфидни гликосъединения в триетерни такива, които после могат да бъдат използвани за производство на гликопротеини с подобрени химична и ензимна стабилност. Университетът желае да установи контакти с фирми, които се интересуват от разработване на търговските възможности, които дава този нов начин за преобразуване.

 

30. 08 SK 69CU 0IRC TO Малка словашка фирма за разработка на промишлен софтуер е разработила два софтуерни пакета за доставчици на програмно-интегриращи услуги. Първият пакет е за всекидневна употреба, а вторият за интегриране на данни за компютърни мрежови устройства, които използват протокола за комуникации SNMP. Пакетите могат да бъдат използвани за събиране на данни едновременно или поотделно. Фирмата търси промишлени партньори, изследователски институти и фирми, които се интересуват от по-нататъшна разработка и тестване. 

31. 08 GB 40n6 0J5I ТО Британска фирма, с опит в производството на плътни лепила и керамични ленти, е разработила технология за фин контрол на топлинното управление и намаляване на температурата на точките на свързване на светодиоди, които се използват за осветление. Фирмата търси партньори за лицензиране на технологията.

 

32. 09 FR 34K2 3CF3 TR Френско МСП търси партньор, който може да достави леки и евтини слънчеви колектори. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ за приспособяване на колектора към специфични нужди. 

33. 09 LT 57AB 2S45 ТО Литовски институт предлага анализиране на белтъчини чрез спектрометрия и подклетъчно локализиране чрез микроскопи с общ фокус. В търсенето на белтъчни биомаркери и тяхното характеризиране може да се приложи синергия от разнообразно оборудване и уникални познания. Търсят се бизнес, академични и финансови партньори.

 

34. 09 LT 57AB 2S46 ТО Литовска лаборатория предлага познания в прототипиране на био/наноматериали и структури. При това могат да се произвеждат молякулярни/хибридни архитектури с размери от няколкостотин микрометра до няколко нанометра, докато в същото време техните физични свойства, химичен състав и биоспецифичност могат да бъдат прецизно контролирани. Търсят се партньори за разработка на ново поколение масиви от пептиди, белтъчини, клетки и ДНК, както и за изпитания на нови устройства. 

35. 09 LV 58AD 2S5N ТО Разработен е нов евтин и ефективен метод за обработка на минерална вода с цел предотвратяване на образуването на котлен камък в тръбопроводи и резервоари за вода. Търсят се търговски партньори за по-нататъшна разработка и комерсиализиране на технологията.

 

36. 08 LV 58AD 0IXW ТО Латвийско МСП е разработило методологична платформа за оценяване на възможните рискове за околната среда, работното място и химически рискове във фирми и общини. Фирмата търси техническо сътрудничество с цел приспособяване на методологията към специфични нужди на партньора. 

37. 08 LV 58AD 27LR ТО Латвийско МСП е разработило софтуерен пакет, който позволява извършване на онлайн наблюдение на благосъстоянието на дадена фирма. Предимствата включват употреба на всички необходими данни от фирмата, както и оптимизиране на потока на стоки или услуги. Фирмата търси търговско споразумение, вкл. приспособяване на технологията към специфични нужди и изисквания.

 

38. 08 RO 74DN 27MU ТО Румънски изобретател е разработил устройство, което използва вибрации за да задейства хидравличен двигател, който може да бъде използван за задвижване на плавателни съдове, водни помпи, производство на електричество и други области, които изискват машинна работа. Предимствата на това устройство включват проста конструкция, ниска производствена цена и разнообразна употреба. Търси се сътрудничество за бъдещо доработване, производство и инсталиране на устройството (лиценз, смесено дружество, търговско споразумение с техническа помощ). 

39. 09 GB 40n6 2S38 ТО Британска фирма предлага нов вид контейнер, който помага да фирмите, занимаващи се с отпадни масла за готвене да отговорят на изискванията. Системата е чиста, удобна и безопасна за обработка на отпадно масло и олио от заведения за хранене, болници, магазини, хотели, ресторанти, заведения и други. Фирмата търси партньори от споменатите сектори за лицензиране на технологията.

 

40. 09 AT 0102 2S58 ТО Австрийски университет предлага патентована технология, която позволява лесно производство на евтини, превключваеми или с възможност за настройка източници на светлина с голяма мощност. Чрез използване на специален слой, те могат да сменят дължината на вълната на светлината или да светят по определен начин. Университетът търси партньори за лицензиране или промишлени партньори, които се интересуват от по-нататъшно разработване и/или комерсиализиране на технологията. 

41. 08 ES 23D1 27OG ТО Испански изследователски институт е направил подобрения по своя лазерен триизмерен цифров преобразувател. Подобренията позволяват разбиране на геометрията на някои твърди обекти чрез улавяне на точки по повърхността на обекта, което създава триизмерно цифрово изображение, което може да бъде използвано в CAD системи. Изследователският център се интересува от лицензионно споразумение или техническо сътрудничество. Възможни са и други видове сътрудничество.

 

42. 08 ES 28F9 0J6F ТО Испанска фирма, занимаваща се с проектиране и производство на научни инструменти е разработила електромер за измерване на свръхниски електрически тоци. Тази технология работи чрез безжична връзка, захранва се от батерия и може да измерва тоци при високи напрежения. Фирмата търси търговско споразумение с техническа помощ и техническо сътрудничество. 

43. 08 ES 25E2 2RZW TR Испански технологичен център търси технология – нова или вече разработена, която може да пречиства и съхранява водород, произведен чрез различни химични или биологични начини. Водородът ще бъде използван в горивни клетки за производство на електричество. Фирмата търси партньорство.

 

44. 08 ES 25E2 2RZP ТО Испански университет е разработил процес за създаване на метални мембрани от алуминиев триокис, които имат пори. По този начин в порите може да се депозира метал за да се получат метални наножички по определен начин. Радиусът на порите може да е между 30-300 нанометра, с дължина до 100 микрометра. Технологията е ценово ефективна и може да се разрастне до големи мащаби. Търси се лицензиране на технологичен патент. 

45. 08 ES 26E5 2RZ9 ТО Испанско МСП е разработило иновативна система за продължителна обработка на изолационно масло, което се използва в големи трансформатори на енергия. Това оборудване, монтирано на трансформатора, гарантира постоянно качество на маслото по време на живота на трансформатора. Фирмата се интересува от техническо сътрудничество с цел извършване на допълнителни тестове и търговско споразумение с техническа помощ за сглобяване и поддръжка.

 

46. 08 ES 28G1 0J5R ТО Испанска фирма, специализирана в производство и търговия на диагностични продукти, и в частност на токсикологични такива, е патентовала двустъпков метод за определяне на вида и количеството на лекарства в кръвта и органите. Целта на теста е бърза диагностика. Фирмата търси лиценз или търговско споразумение с фирма. 

47. 08 PT 65BN 2RY2 TR Португалска фирма търси международни партньори, които се интересуват от разработка на игри за мобилни телефони. Игрите трябва да са съвместими с различни модели мобилни телефони, трябва да могат да предлагат лесна настройка (герои, история, текстове, език) и да могат да се разработват за кратки срокове. Целта е да се създадат игри, които могат да бъдат приспособени към различни промоционни действия. Фирмата търси партньори за съвместна разработка или лицензионно споразумение.

 

48. 08 PT 65BN 2RY6 TR Португалска фирма търси международни партньори, които се интересуват от разработка на иновативно съдържание за различни мобилни приложения. Произведеното съдържание (видео, звук, изображения) трябва да бъде съвместимо с различни видове мобилни телефони или други видове интерактивни технологии. Заитересуваният партньор трябва да разполага със собствено съдържание или трябва да може да го създаде за кратко време. Фирмата търси търговски споразумения с техническа помощ. 

49. 08 PT 65BN 2RXK ТО Група изследователи от португалски университет са разработили нов вид антимикобактериални липозомни формули, които не само защитават антимикобактериални лекарства срещу хидролиза, но и засилват дейността им, като се борят по-ефективно срещу болести, като например туберкулоза. Изследователите търсят академични/промишлени партньори с опит в изследвания тип ин виво върху животински модели на туберкулоза за съвместно споразумение за по-нататъшна разработка.

 

50. 08 ES 29h3 2RWD ТО Испански изследовател е патентовал иновативна технология, която засяга почистване на текстил, и която се основава на излагане на текстила, който трябва да се почисти, на различни течности (вода, пара, перилни препарати, препарати за премахване на петна и други). След това мократа част от тъканта се изсушава. Технологията може да бъде произведена във вид на малък уред или като промишлена машина за почистване, която да подобрява способностите за почистване на сухи почистващи машини. Изследователят се интересува от споразумение за лицензиране или от споразумение за технологично сътрудничество. 

51. 08 GR 49Q4 27G1 ТО Гръцки технически университет е разработил иновативна методология за производство на продукти с висока добавена стойност чрез геополимеризация на алуминосиликати и промишлени отпадъци. Геополимерните материали могат да се използват като строителни материали, както и във високотехнологични промишлени отрасли. Университетът търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или хора/фирми, които се интересуват от закупуване на ноу-хау.

 

52. 08 PL 64BH 27NF TR Полска фирма, производител на стоманени конструкции и оборудване, системи за транспортиране и части за тях, търси технологии за пробиване, рязане и маркиране на стоманени профили и плочи. 

53. 08 PL 63AW 27L9 TR Полска фирма търси система за поръчки и изпращане, базирана на компютърни и телекомуникационни технологии за да може да направи работата си по-лесна, по-бърза и по-доходна, което е добре както за фирмата, така и за клиентите й. Фирмата търси партньори от промишлеността или занимаващи се с развойна дейност за лицензионно споразумение и техническа помощ.

 

54. 08 PL 64BJ 27NJ ТО Полско МСП е разработило уникална технология за отваряне на врати в спешни случаи, особено при отваряне на врати отвътре при автомобилни катастрофи. Целта на изобретението е разработка на система за спешни случаи, която позволява бързо отваряне отвътре без намесата на хората, които са останали във превозното средство. Фирмата обмисля широка гама търговско ориентирани видове сътрудничество, които предлагат техническа помощ. 

55. 09 GR 49R2 3CFP ТО Гръцки ортопедичен хирург е изобретил протеза за възстановяване на деформирани коленни връзки. Тя се състои от метална части и преносима полиетиленова част. Основното предимство на този дизайн е, че намалява проблема, свързан с влошаване качествата на компонентите и предлага цялостно сгъване на коляното. Търсят се партньори за лицензиране и технически и производствени споразумения.

 

56. 08 PL 64BJ 27MJ ТО Предприемач от Полша търси цялостно технологично решение за производство на т.нар. биовъглерод от различни видове биомаса. Биовъглеродът ще се използва за изгаряне или съвместно изгаряне в съществуващи котли на електроцентрали. Технологията трябва да е вече на пазара. Фирмата приема лицензионни споразумения, търговско споразумение, както и споразумение за смесено дружество, като основа за сътрудничество. 

57. 08 ES 25E2 27LW ТО Испански технологичен център с богат опит в технологии на материалите търси технологичен център/институт/университет или фирма, които имат опит в полагането на слоеве на атомно ниво с цел разработка на нови приложения за различни области като бижута, инструменти и медицина.

 

58. 09 GR 49Q1 3CF9 TR Гръцка ИТ фирма търси ключови технически решения, които целят наблюдение и контрол на улични лампи. Системата трябва да има някаква степен на интелигентна работа, подобрено представяне и трябва значително да намали използваната енергия. Гръцката фирма търси техническо сътрудничество. 

59. 08 IT 53U9 0J6V ТО Италианска фирма се занимава с дейности, близки до областта на възстановяемите енергийни източници, е разработила система за наблюдение на ефективността на производство на енергия на фотоволтаични и вятърни централи. Фирмата търси индустриални партньори, които се интересуват от разработване на прототипа, който вече съществува или изследователски организации за съвместна разработка на нови приложения.

 

60. 08 LV 58AD 27LV ТО Малка латвийска фирма предлага биологични агенти, които съдържат живи микроорганизми за защита на растения и посеви. Основните предимства в сравнение с обикновените начини на защита на посеви са, че тези агенти не съдържат вредни химически вещества и могат да се използват в екологично чистото земеделие. Фирмата предлага технологията на други фирми и търси сътрудничество с университети и изследователски институти за нови разработки. 

61. 08 GR 49Q4 27FE ТО Гръцка високотехнологична фирма е разработила и изследвала керамичен прах, състоящ се от наночастици. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз или партньори, които имат интерес в закупуване на ноу-хау.

 

62. 09 MT 59AE 3CEZ ТR Международна малтийска фирма с дейност в медицината е в процес на спестяване на разходи и като част от него желае да изследва възможността да използва доставчици на кутии от гофриран картон. Фирмата желае да влезе в споразумение за производство и/или търговско споразумение с техническа помощ с потенциален партньор. 

63. 08 ES 25E2 27M0 ТО Испански технологичен център съвместно с шотландска фирма е разработил напредничава гласова технология, която може да преобразува текст в глас. Използваните езици са испански, каталунски, английски. Фирмата търси лицензионно споразумение или техническо сътрудничество.

 

64. 08 PL 62AS 27NX ТО Полско МСП, което се специализира в производство на оборудване за цехове и инсталации, е проектирало биодизелова инсталация, която произвежда метилови естери от от рапично масло в един постоянен процес. Фирмата има пилотна инсталация и все още работи по проекта. Търси се партньор за техническо сътрудничество за създаване на биодизелни инсталации за местни групи от хора. 

65. 08 PL 64BD 0IYP TR Полска фирма търси технология за употреба на канална утайка, която да отговаря на всички екологични изисквания. Крайният продукт от процеса трябва да има свойствата на антропогенна почва. Фирмата се интересува от търговско споразумение с техническа помощ.

 

66. 09 EE 21C1 2S2O ТО Група естонски фирми е разработила семейство от сонарни системи, което включва многолъчеви и многоканални решения, фронтални сонари, странични сонари, геологични сонари, сонари за мини. Фирмите търсят партньор за съвместна разработка на фронтален сонар. Търсят се и други партньори за разпространение и поддръжка. 

67. 09 GB 41n8 3CHO ТО Британска фирма е проектирала и разработила нов вид клапан за налягане, който предлага алтернатива на традиционните клапани, които се използват широко в приложения като например резервоари за вода и тоалетни казанчета. Клапанът е прост и компактен, с уникален механизъм, който предлага подобрена производителност в сравнение със съществуващите клапани. Търсят се фирми производители на клапани за по-нататъшна разработка, производство и маркетинг.

 

68. 09 FI 30I1 3CHS ТО Водеща финландска изследователска фирма предлага експертиза в изследвания, свързани с приемане, разпространение, метаболизъм и отделяне на лекарства на фирми, занимаващи се с откриване и разработка на лекарства. В допълнение фирмата предлага анализ на естествени продукти и поръчково решаване на проблеми на биофармацевтични и химически фирми. Търсят се партньори за техническо сътрудничество. 

69. 08 PL 64BD 0IF6 ТО Полски изследователски институт е разработил нова дозиметрична система, която може да се използва в радиотерапевтични клиники. Технологията предлага отлична производителност в сферата на дозиметрията за модерни радиотерапевтични технологии. Институтът търси партньори, занимаващи се с медицински устройства, на които предстои технологична разработка и комерсиализация.

 

70. 08 PL 64BD 0J69 TR Полска фирма търси оптимално решение за инсталация за изгаряне с малък до среден размер. Фирмата желае да навлезе в нова сфера на дейност и ето защо обмисля няколко възможности преди да вземе окончателно решение. Една част от процеса по вземане на решение е посещение на място на няколко инсталации в Европа. 

71. 09 GR 49R2 2S52 ТО Гръцка фирма, занимаваща се с комуникационен софтуер, е разработила високоскоростна безжична мрежа и подобрени услуги в областта на електронното правителство, демокрация и бизнес, които са особено подходящи за планински райони. Търсят се партньори за търговски споразумения с техническа помощ.

 

72. 08 PL 64BD 0IE2 ТО Полско МСП е разработило технология за цялостна минерализация на утайка от отпадни води от биологични, обществени и промишлени пречиствателни станции. Технологията не произвежда допълнителни странични продукти като например азотни окиси, диоксин, въглероден окис и други. Фирмата търси партньор, който може да въведе технологията на местния пазар. 

73. 08 PL 64BH 27LE TR Фирма от Полша, специализираща се в производство на стъклария и търговия, както и в смилане, търси технологии, които гарантират висококачествено пробиване в стъкло.

 

74. 09 FR 32I9 3CHB TO Френска фирма, специализирана в проектиране и производство на МПС, е разработила и патентовала иновативна модулна шаси архитектура, която позволява по-голяма стабилност, намалени разходи и опростено прилагане. Фирмата търси производители на превозни средства, които желаят да използват тази технология с лиценз. 

75. 09 GB 47P8 3CGL TR Британска многонационална фирма търси решения срещу износване на инструменти и увеличаване на живота на системи за обработка на инструменти, както и на самите инструменти. Фирмата търси партньори за по-нататъшна разработка или решения, водещи до търговско лицензионно споразумение.

 

76. 09 GB 44O7 3CGP ТО Британска фирма за технологии за Формула 1 е разработила човешка телеметрична платформа, която е гъвкава и компактна. Системата може лесно да се конфигурира за различни приложения и се отдава при лицензиране и/или съвместна разработка на нови приложения. 

77. 09 FR 37M3 3CGH TR Френски изследовател е започнал успешно да разработва нови технологии за проблеми, свързани с хормонални терапии. Изследователят търси индустриален партньор за въвеждане на технологиите и предлага за партньорството патентована идея и технология и две трети от финансовия бюджет. Той търси фирма или изследователски център в Белгия за по-нататъшна разработка, изпитания и производство на продукти.

 

78. 09 FR 33J8 3CGI ТО Френска изследователска група изучава взаимодействието между високоенергийна физика и биологични и медицински науки. Целта е да се приложат методите за изчисляване и инструментите, проектирани за високоенергийна физика към тези науки. Групата търси техническо сътрудничество и проекти по Седма рамкова програма. 

79. 09 CZ 0747 2S2V ТО Чешка ИТ фирма е създала ново поколение телефонни и говорни приложения и авоматизирани услуги, които могат да бъдат използвани в различни пазарни сегменти, насочени към телефония и говор. Фирмата търси партньори, които се интересуват от прилагане на предложеното решение и включване на технологичната платформа към техните технологии и продукти.

 

80. 09 IL 80EP 3CFN ТО Израелски предприемач е разработил устройство, което не оказва странично влияние, и което може да тества и определя степента на концентрираност и внимание на шофьор на машина и да предотвратява използването на машина, когато шофьорът не мине тестовете. Устройството е евтино и може да бъде използвано във всяко едно превозно средство. Търсят се партньори за масово производство на продукта и за разработка на маркетингова схема и схема за поддръжка. 

81. 09 IL 80ER 3CEU TO Израелски производител на екологични химикали за промишлени цели е разработил новаторска “зелена” субстанция за почистване и подобряване на силата на оптични лещи и техни отливки по време на производство. Субстанцията може да се използва със или без ултразвуци по време на потапяне. Фирмата търси партньори за смесено дружество.

 

82. 09 IL 80ER 3CET ТО Израелски производител на широка гама продукти за обработка на метал и облицоване и член на немска организация по качество е разработил нов екологичен охладител и лубрикант за обработка на метал, който е одобрен от институт по стандарти и от института за екологична защита. Продуктът отговаря на всички изисквания, които се очакват от такъв продукт. Фирмата търси партньори за смесено дружество. 

83. 08 GR 49Q4 0JGO ТО Гръцка технологична фирма е разработила и изследвала широка гама новаторски керамични продукти като пореста керамика, керамични прахове и поръчкова керамика за специални цели. Фирмата търси партньори за техническо сътрудничество, лиценз, или фирми/лица, интересуващи се от закупуване на ноу-хау.

 

84. 09 IL 80ER 2S2I TR Израелска фирма търси нова технология за управление в сферата на разработката на софтуер. В идеалния случай технологията трябва да включва опит в работа с офшорни фирми и да отговаря на пазарните стандарти. Търсената технология може да бъде на всеки един етап на разработка. 

85. 09 IL 80ER 2S50 ТО Израелска фирма, която осигурява решения за промишления, търговски, граждански и земеделски сектор, е разработила и произвежда нов продукт, който позволява повторна употреба на вода чрез електрически процес без употреба на химикали, което допринася за значително спестяване на ресурси, средства и опазва както здравето на хората, така и околната среда. Фирмата търси партньори за сътрудничество.

 

86. 09 CZ 0744 3CFL TR Чешка фирма, занимаваща се с хранителни добавки, разширява дейността си в насока отглеждане на различни растения за енергийни цели. Фирмата търси технология за комбинирано генериране на топлина и електричество от изгаряне на биомаса. Технологията трябва да е вече на пазара или да бъде напълно разработена. 

87. 09 IL 80ER 2S4Z ТО Израелска фирма, която осигурява решения за промишления, търговски, граждански и земеделски сектор, е проектирала нов продукт за обработка на системи за гореща вода за консумация. Продуктът решава проблеми, асоциирани с котлен камък, корозия, различни форми на живот, защитава оборудването, което е типично за тези системи, включително гореща вода, обменници на топлина, помпи, водопроводни кранове, крайни устройства като например душове и регулиращи клапани. Фирмата търси партньор за сътрудничество.

 

88. 09 IL 80ER 2S4O ТО Израелска инженерна и сервизна фирма, която се специализира и осигурява решения за промишления и земеделски сектор, е проектирала и разработила нов продукт за обработка на затворени системи за вода за централно отопление, климатизиране и за индустриално производство. Решението решава проблемите, свързани с котлен камък, корозия, различни форми на живот, запазва оборудването, типично за тези системи, вкл. помпи, водопроводни кранове, регулаторни кранове. Фирмата търси партньор за сътрудничество. 

89. 09 IL 80ER 2S4M TR Израелска фирма търси технология, материали и добавки за производство на закуски от зърнени храни чрез процес по извличане. В идеалния случай, технологията трябва да доведе до по-здравословен продукт от гледище на енергия, сол, съдържание на захар и функционални добавки. Търсената технология трябва да е на етап идея, да бъде разработвана или вече готова/пусната на пазара.

 

90. 09 IL 80ER 2S40 TR Израелска фирма с технологии и опит в сигурността и управлението на визуални решения за стратегическа инфраструктура и промишлени инсталации търси доставчици на услуги и партньори, които имат опит и експертиза в системи за сигурност, проследяване и наблюдение на видео. Търсят се партньори за смесено дружество и вграждане на технологии в други решения. 

91. 09 IL 80ER 2S3P ТО Израелска фирма за специални химикали предлага нов нетоксичен, нискотемпературен реагент за избелващи и почистващи приложения (метал, машини, обработка и др.). Разработен изцяло с познания за използване на екологични материали този революционен реагент използва нов вид формули за постигане на отлична производителност при ниски температури с минимални екологични щети. Фирмата търси търговски партньори, занимаващи се с производство на избелващи реагенти.

 

92. 08 IL 80ER 2S0W ТО Израелско МСП разработва и произвежда стандартен и уникален текстил, който е устойчив на топлина и може да издържа температури до 1200 градуса. Текстилът се произвежда от нишки, които са устойчиви на топлина, топлинно стабилни и показват отлична устойчивост на химикали и разтворители. Фирмата желае да разшири бизнеса си в Европа чрез лицензионно споразумение, споразумения за смесено дружество и техническо сътрудничество. 

93. 08 IL 80ER 2S28 ТО Израелско МСП е разработило специален модул за обработка на много агресивни материали при налягане до 40 бара и температура до 200 градуса Целзий. Разработеното оборудване предлага уникални решения за няколко вида промишлености – биохимия, фармацевтика, органична химия. Фирмата търси партньор за по-нататъшна разработка.

 

94. 09 IL 80ER 2S31 ТО Израелско МСП е проектирало и произвежда новаторска разширяваща се ваза за цветя, която се прави от полимери по върхови технологии и е плоска като лист хартия при закупуване и се превръща във ваза от кристал, когато се напълни с вода. Фирмата желае да разшири дейността си в Европа и търси споразумения за смесено дружество и търговски споразумения с техническа помощ. 

95. 09 AT 0111 3CGA TR Австрийска фирма се занимава с разработка на специално превозно средство, базирано на електрически моторни технологии. Фирмата търси партньор, който може да разработи и произведе електрически мотор със определени характеристики. Партньорът трябва да притежава богат опит в тези технологии и трябва да се интересува от представяне на продуктите си в концептуални автомобили. Сътрудничеството може да бъде техническо сътрудничество, смесено дружество или споразумение за производство/търговия.

 

96. 09 IL 80ER 2S2Z ТО Израелско МСП проектира и произвежда уникални и иновативни меки и гъвкави микротръби за напояване, направени от мек полиетилен, които са отличен заместител на обикновените тръби за напояване, които се правят от твърд полиетилен и ПВЦ материали. Фирмата желае да влезе в контакт с нови партньори чрез споразумения за смесено дружество и търговски споразумения с техническа помощ. 

97. 09 IL 80ER 2S2Y ТО Израелска фирма е разработила международно патентован козметичен крем, който предотвратява, облекчава и лекува обриви, получени от пелени. Кремът, който се напръсква върху кожата на бебето или върху пелените, се базира на естествени продукти, лесно се използва и не причинява болка или възпаления на кожата. Той е подходящ за употреба и когато не може да бъде извършено измиване с вода. Фирмата търси подходящи партньори за по-нататъшна разработка и разпространение.

 

98. 09 IL 80ER 2S2U ТО Израелска фирма е разработила и произвежда нов вид устройство, което повишава удоволствието от шофирането, както и безопасността, като използва комбинация от технологии за цифрова комуникация и навигация. Устройството използва напредничава ултразвукова технология, обработка на цифрови сигнали, иновативен софтуер, малки акустични антени и леки захранващи елементи. Фирмата търси споразумения за смесено дружество и търговски споразумения с техническа помощ. 

99. 08 DE 76DW 1N6N ТО Немска фирма е разработила идея, която позволява много евтино строителство на енергийно ефективни сгради, като в същото време предлага много голяма архитектурна свобода. Като доказателство в Германия беше построена експериментална къща. Фирмата търси партньори за сътрудничество от строителството или близки сектори, вкл. маркетинг, и крайни клиенти, които да разработят готови решения за различни видове къщи.

 

100. 09 GR 49R2 2S53 ТО Гръцки изследователски институт, занимаващ се със земеделски изследвания, е разработил софтуер за създаване на разписание за поливане на насаждения от маслинови дръвчета, които се използват от земеделски производители. Софтуерът използва климатични данни, свойства на почвата, данни за посева, наличие на вода и качеството й и изчислява нуждата от вода за маслините. Търсят се асоциации на земеделски производители и консултанти в областта на земеделието за търговско споразумение с техническа помощ. 

101. 09 GB 47P8 3CHL TR Британска фирма търси нови начини за предотвратяване на загубата на водород в алкални батерии. Възможни решения са мембрани, премахване на излишния газ, подобрено запечатване или други решения, подходящи за производство на големи количества батерии. Търси се сътрудничество с партньори с опит и материали, което да доведе до техническо сътрудничество или търговско лицензионно споразумение.

 

102. 09 GB 47P8 3CHK ТR Британска фирма за потребителски стоки търси биоциден реагент, който може да бъде вкаран в съществуващи антибактериални течности и да засили биоцидната им дейност и да подобри ефикасността им. Фирмата желае да установи търговски споразумения с всяка една фирма, която предлага успешни решения. 

103. 09 GB 44O7 3CH8 ТО Британско МСП предлага права върху противораково средство. Лекарството е насочено към твърди тумори. Фирмата търси лицензионен партньор за този продукт.

 

104. 09 GB 77dz 3CGU ТО Британски проектантски екип е разработил и произвел нов вид легло, което не се нуждае от матрак, но в същото време предлага големи удобства. Търсят се партньори с опит в производството на луксозни стоки, продажба и маркетинг с цел сътрудничество за по-нататъшна разработка и първоначална работа с клиенти. 

105. 09 GB 44O7 2S4G ТR Голяма британска фирма за радиоразпръскване търси партньори за разработка на аватар за глухонеми. Целта е създаване на устройство, което автоматично генерира надписи, които се вкарват в телевизионни програми за хора, които не чуват.

 

106. 09 GB 44O7 2S3U ТО Британска фирма е разработила технология за изображения, постигани чрез ултразвуци, която измерва твърдостта на предполагаеми ракови образувания, което подпомага диагностицирането. Кандидатствано е за патент, а фирмата търси други фирми, които се интересуват от разработването на тази технология в търговска възможност. 

107. 09 FR 37M3 3CFX TR Френска фирма, специализирана в маркетинг и комуникации чрез мултимедийни мрежи търси новаторски решения за излъчване и управление на съдържание чрез екрани. Търсят се иновативни ИТ фирми за техническо сътрудничество, лицензионно споразумение и търговско споразумение с техническа помощ.

 

108. 09 FR 34K2 3CF0 TR Френска фирма от агрохимическия сектор търси смесваща технология за извършване на бърза и екзотермична химическа реакция между твърди и течни реагенти. Френската фирма търси търговско споразумение с техническа помощ за бързо въвеждане на такива смесващи технологии в няколко от нейните инсталации. 

109. 09 GB 41n8 2S49 ТО Британска фирма предлага ново, чисто и безвредно противокорозионно решение, което може да се използва за защита на електронни компоненти и вградени модули от ефектите на атмосферното замърсяване по време на периоди на съхранение. Технологията може да бъде предоставена под формата на пластмаса (полиетилен) за торби или като течност за покриване на външни страни или хартия. Търсят се партньори от Европа за лицензионни или търговски споразумения с техническа помощ.

 

110. 09 SK 69CT 3CH3 ТО Малка словашка фирма е разработила уникална дълга тръба за увеличаване на тягата на комини и за намаляване на напрежението в комина, което намалява емисиите и увеличава енергийната ефективност. Тръбата управлява и изгарянето на газове, като подобрява изгарянето на всички видове гориво в бойлера и увеличава ефективността им. Търсят се партньори за разработка на нови приложения и за използване на съществуващото ноу-хау. 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ПРОЯВЕН ИНТЕРЕС


Код на интересуващата ви BBS оферта:
Номер на бюлетин:


Наименование на фирмата/организацията:
Адрес за кореспонденция:
Предмет на дейност:
Лице за контакт:
Длъжност:
Телефон:
Факс:
e-mail:
Интернет страница:
Брой заети лица:
Година на създаване:
Причина за Вашия интерес към съответната оферта:
Отговаряте ли на профила на търсения партньор? Очертайте какво можете да предложите:
Въпроси, които бихте искали да зададете на фирмата, подала профила:
За първи път ли ползвате услугите на мрежата Enterprise Europe Network?:Дата: ........................


Моля, изпратете формуляра на Европейски Информационен и Иновационен Център към Търговско-Промишлена Камара – Пловдив /Enterprise Europe Network/:

e-mail: eic@pcci.bg, факс: 032 908983
с. 1

скачать файл