Община: трън


с. 1
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ

ОБЩИНА: ТРЪНКМЕТСТВО: с. Слишовци СЕКЦИЯ № 008

Обхваща следните населени места: с.Слишовци, с.Стрезимировци, с.Бохова, с.Реяновци, с.Джинчовци


адрес на избирателната секция: с. Слишовци - кметството
----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АГНА ИВАНОВА ИВАНОВА

АНКА ЦЕНЕВА МЛАДЕНОВА

АНТОАНЕТА ЗДРАВКОВА РАНГЕЛОВА

АСЕН СИМОВ МИТОВ

БЕЗЦЕНКА БОЯНОВА ГАДЖОВА

БОЙКО ИЦКОВ МИТОВ

БОРИС ТАКОВ РАДЕНКОВ

ВАСИЛКА ИТОВА АНДОНОВА

ВЕСКА ПЕТРОВА САВИНА

ГРИГОР КРАСИМИРОВ МИХОВ

ДАЦА ПЕТРОВА РАДОЙЧЕВА

ДЕЛКА АТАНАСОВА БОГОЕВА

ЕВЛОГИ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

ЕВТИМ СОФРОНИЕВ ЕВТОВ

ЕМИЛ СТОЙКОВ ДИМОВ

ЖАНА СВЕТОСЛАВОВА КАРАМАНЕВА

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ЗДРАВКО РАНГЕЛОВ ЗДРАВКОВ

ЗЛАТА БОРИСОВА ГЕНОВА

ЗЛАТКА МИЛАНОВА МИШЕВА

ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА ЕВТОВА

ИВАН ГРИГОРОВ МОМЧИЛОВ

ИВАН ЗАФИРОВ КОЛЕВ

ИВАНКА ГРИГОРОВА ЗДРАВКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА РАДОЙЧЕВА

ИЛИЯ ГРИГОРОВ МОМЧИЛОВ

ИЦКО ТОДОРОВ СОКОЛОВ

ЙОНА ДИМИТРОВ ЙОНЕВ

ЙОРДАН СТОЯДИНОВ ЦОНЕВ

ЙОРДАНКА АЛЕКСИЕВА СТРАТИЕВА

ЙОРДАНКА АСЕНОВА СТОИЛОВА

ЙОТО ТОДОРОВ ТАСЕВ

КАНА АЛЕКСИЕВА ИВАНЧЕВА

КИРИЛ ТОДОРОВ ИВАНОВ

КОТА СТОЯНЧОВА СТАМЕНКОВА

ЛАЗАР НИКОЛОВ ХРИСТОВ

ЛЮБЕН МИЛЧЕВ МАКАРИЕВ

МАКАРИ ЦВЕТКОВ РАНГЕЛОВ

МИЛЕТИ МАТЕЕВ ЙОЦЕВ

МИТРА СИМОВА АРИЗАНОВА

МИЦА ХРИСТОВА ТАНЧЕВА

НАДЕЖДА МИРЧОВА МАНЧОВА

НАДЕЖДА ХАРАЛАБИЕВА МОМЧИЛОВА

НАДКА ДИМИТРОВА ПАНЕВА

НАДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НЕВЕНА ЛАЗОВА ВЕЛИЧКОВА

НЕВЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

НИКОЛА ИВАНОВ ПЕТРОВ

НИКОЛА ТАКОВ АНАСТАСОВ

ОГНЯН ИЛИЕВ ОГНЯНОВ

РАДКА БЛАГОЕВА ТКАЧОВА

РАДКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

РАДКА ПЕТРОВА СТОЯНОВА

РАЙНА БОРИСОВА ДЕЯНОВА

РАЙНА СЛАВЧЕВА РАНГЕЛОВА

РАНГЕЛ СТАВРИЕВ МИЛАНОВ

СВИДЕН СЛАВЧЕВ ГРИГОРОВ

СЛАВЕ АНГЕЛОВ ДОЙЧИНОВ

СТАНКА ПЕТРОВА ЗДРАВКОВА

СТОЯДИНКА СТАНОЕВА ОГНЯНОВА

СТОЯН РАДЕВ КАРАКОЛЕВ

ТИХОМИР НИКОЛОВ ТАКОВ

ТОДОР ЕВТОВ РАДОЙЧЕВ

ТОДОР СТОЯДИНОВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ХРИСТОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ГЬОРЕВА

ЦВЕТАНКА МОМЧИЛОВА БОГОЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЙОВА МОМЧИЛОВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: Б. ПетковСЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: Ст. Асенова
с. 1

скачать файл