Община ракитово състояние на Регистрите за Раждане към 01. 05. 2003


с. 1
Регистрите до 1911г. са предадени в Държавен Архив гр. Пазарджик
ОБЩИНА РАКИТОВО - Състояние на Регистрите за Раждане към 01.05.2003 г.


Населено място

Съставени регистри

от .........г. до ..........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ......... до .............

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/ Къде са съставяни?/

ГР. РАКИТОВО

1911г. - 1929г. смесени

1930 г. – 2001 г.Ракитово

Ракитово


2002 г. - няма съставени актове
С. ДОРКОВО

1929 г. смесен

1930 г. – 2000 г.Дорково

Дорково


До 1928 г. - изгорени

1983 г. – 1986 г.;

1991 г. - 1994 г.;

1996 г. - 1998 г.,

2001 г. и 2002 г. -

няма съставени актове1935 г. и 1936 г. - съставени в Ракитово

С. КОСТАНДОВО

1911г. - 1929г. смесени

1930 г. – 2000 г.Костандово

Костандово1994 г. – 1996 г.;

1998 г., 1999 г.,

2001 г. и 2002 г. -няма съставени актове


1935 г.,1936 г. - съставени в Ракитово

1938 г. -1940 г. - съставени в ДорковоС. ЯЗЛА - закрито

-

-

-

-


ОБЩИНА РАКИТОВО - Състояние на Регистрите за Граждански брак към 01.05.2003 г.


Населено място

Съставени регистри

от .......г. до .......г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от ........г. до ........г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от .........г. до ........г.

/ Къде са съставяни?/

ГР. РАКИТОВО

1911г. – 1929 г. - смесени

1930 г. – 2003 г.Ракитово

Ракитово


-

-

С. ДОРКОВО

  1. г. смесен

  2. г. – 2003 г.

Дорково

Дорково


До 1928 г.- изгорени


1933 г. – 1936 г. - съставени в Ракитово

С. КОСТАНДОВО

1911 г. – 1929 г. - смесени

1930 г. – 2003 г.Костандово

Костандово1941 г., 1946 г., 1967 г. - изгубени

1935 г. -1936 г. - съставени в Ракитово

1938 г. – 1940 г. - съставени в ДорковоС. ЯЗЛА - закрито

-

-

-

-ОБЩИНА РАКИТОВО - Състояние на Регистрите за Смърт към 01.05.2003 г.


Населено място

Съставени регистри

от ......г. до ..........г.

Местосъхранение на регистрите

Липсващи регистри

от .........г. до .......г.

/причини/

Не са съставяни регистри

от ........г. до .........г.

/ Къде са съставяни?/

ГР. РАКИТОВО

1911 г. – 1929 г. - смесени

1930 г. – 2003 г.Ракитово

Ракитово


-

-

С. ДОРКОВО

1929 г. - смесен

1931 г. – 2003 г.Дорково

Дорково


До 1928 г. – изгорен

1930 г. - изгубен1935 г. и 1936 г. - съставени в Ракитово

С. КОСТАНДОВО

1911 г. – 1929 г. - смесени

1930 г. – 2003 г.
Костандово

Костандово-

1935 г. и 1936 г. - съставени в Ракитово

1938 г. – 1940 г. - съставени в ДорковоС. ЯЗЛА - закрито

с. 1

скачать файл