Община лесичово, област пазарджик


с. 1

ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


с.Лесичово, ул. ”Н.Чочков”№ 11-13, обл. Пазарджик

тел.факс 03517 2798, 2427

e-mail oba_lesichovo@abv.bg, www.lesichovo.bg/new


ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК


с.Лесичово, ул. ”Н.Чочков”№ 11-13, обл. Пазарджик

тел.факс 03517 2798, 2427

e-mail: oba_lesichovo@abv.bg, www.lesichovo.bg/new


ПРОГРАМА
за предвидените мероприятия в деня на акцията „Да изчистим България за един ден”- 20 април 2013 година в община Лесичово.

I. Списък на маркираните за почистване замърсени зони на територията на община Лесичово, във връзка с кампанията „Да изчистим България за един ден”.


Село Лесичово:


 1. Района около река Тополница, на изхода от село Лесичово за село Мухово;

 2. Улици, площади, градинки в селото;


Село Калугерово:
1. Района на „Старите гробища” по пътя за с. Елшица;

2. Района на новите гробища и прилежащото дере„Леспец”;

3. Района на стадион „Герена” и прилежащата до него р. Тополница;

4. Района на дерето „Бощица” и прилежащата отсечка от шосето за Лесичово;

5. Района на училище „Христо Ботев” с прилежащите улици около него;

6.Района на детската градина и прилежащия площад с паметник „Освободителите”;

7. Района на исторически парк „Огнянка” с параклис „Св.Марина”;

8. Района на манастир „Св.Никола” с манастирската чешма;

9. Района на исторически връх Змейовец и подходите към него;

10. Района на Здравната служба в Калугерово;

11. Района на читалище „Теофил Бейков”и детската площадка;

12. Района на пътя за ханче Калугерово и чешмата „Умница”;


Село Памидово:


 1. Района на Циганската махала;

 2. Района на полигона;

 3. Района на Стопанския двор;


Село Церово:


 1. Района на училище „Христо Ботев”;

 2. Района на Здравната служба;

 3. Района около читалището;


Село Динката:


 1. Района на стадиона – местност „Герена”;


Село Боримечково:


 1. Района на стадиона;

 2. Района около гробищния парк;

 3. Района около Циганската махала;


Село Памидово:
1. В района на селото – паркове и градини;

II. Списък на официално регистрираните доброволци в кампанията „Да изчистим България за един ден – община Лесичово. • Село Лесичово – 110 бр.

 • Село Калугерово – 154 бр.

 • Село Церово – 126 бр.

 • Село Боримечково – 30 бр.

 • Село Динката – 177 бр.

 • Село Щърково – 34 бр.

 • Село Памидово – 15 бр.

III. График на планираните мероприятие в деня на кампанията


ГРАФИКНаселено място

Начало на акцията

Сформиране на доброволчески екипи

Стартиране на почистването

Отчитане на постигнатите резултати по населени места

Окончателно отчитане на резултатите за цялата община

с. Лесичово

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа

до 18:00 часа

с. Калугерово

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа
с. Динката

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа
с. Памидово

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа
с. Щърково

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа
с. Церово

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа
с. Боримечково

от 9:00 до 9:30 часа

от 9:30 до 10:00 часа

10:30 часа

до 17:00 часа


 1. Начало на акцията – пред всяко кметство ще се раздават консумативи за почистването: чували и ръкавици.

 2. Сформиране на доброволчески екипи и разпределянето им по замърсените зони.

 3. Стартиране на почистването.

 4. Отчитане на постигнатите резултати по населени места – кметовете подават информация за постигнатите резултати в Община Лесичово.

 5. Окончателно отчитане на резултатите за цялата община – подават се до Областна администрация – Пазарджик.

с. 1

скачать файл