Община каолиново


с. 1


ОБЩИНА КАОЛИНОВО

Проект BG051PO001-4.2.03/0943

“Извънкласните дейности - интересни и полезни”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

На 29.06.2010 г. в спортната зала на СОУ «Георги Ст. Раковски» гр. Каолиново се проведе общинско състезание по Безопасност на движението по пътищата. Участие в него взеха учениците от шесте клуба по БДП към общинския проект „Извънкласните дейности – интересни и полезни”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Домакините и организаторите на проекта се бяха подготвили добре и състезанието премина на ниво. Отборите, които взеха участие са от СОУ „Георги Ст. Раковски” гр. Каолиново, ОУ „Христо Смирненски” с. Пристое, ОУ „Йордан Йовков” с. Браничево, ОУ „Георги Ст. Раковски” с. Климент, ОУ „Панайот Волов” с. Тодор Икономово и ОУ „Никола Вапцаров” с. Лятно. Малките ученици показаха, че познават правилата на движение по пътищата. Не се затрудниха при решаването на теста, за тях не бяха и трудни практическите занимания и игри. Но най–голям интерес предизвика разбира се майсторството на малките велосипедисти. Затова пък работата на журито, с председател полицейския инспектор Здравко Спасов, никак не беше лесна. Всички отбори получиха грамоти, но призовите места заеха отборите на ОУ „Панайот Волов” с.Тодор Икономово, СОУ „Георги Ст. Раковски” гр.Каолиново и ОУ „Христо Смирненски” с.Пристое.

Благодарение на проекта „Извънкласните дейности – интересни и полезни” всяко училище в община Каолиново получи пълно оборудване за велосипедна площадка и по 10 нови велосипеди, които ще се ползват от учениците и след приключването на проекта.
с. 1

скачать файл