Община димитровград, гр. Димитровград чос-130137 / 13. 02


с. 1 с. 2

II. Комисията разгледа постъпилите 652 проекта на училища и обединени детски комплекси и реши:
1. Допуска за разглеждане и участие в конкурса всички постъпили проекти.

2. Резултатите от извършения преглед на техническите параметри на постъпилите 652 проекта са показани в Приложение 2.3. Предлагаме да бъдат финансирани следните 67 проекта със средства в размер до 5 000 лв.


1

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ГАБРОВО

ЧОС-130068 /18.02.2013

ЗЕЛЕНО БЪДЕЩЕ

2

ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, ГР. ДОБРИЧ

ЧОС-130114 / 12.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

3

СОУ СВ. КНЯЗ БОРИС I, С. СТАРЦЕВО ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД

ЧОС-130168 / 13.02.2013

ПРИРОДАТА - ОБЩ ДОМ НА ЖИВОТА

4

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. АЙТОС

ЧОС-130169 / 13.02.2013

УЧИЛИЩЕТО - НАШИЯТ ЗЕЛЕН РАЙ

5

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. МАРИНКА

ЧОС-130232 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

6

ВТОРО ОУ Д-Р ПЕТЪР БЕРОН, ГР. ШУМЕН

ЧОС-130244 / 14.02.2013

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

7

ОУ П.СЛАВЕЙКОВ, С. БЕЛАЩИЦА

ЧОС-130294 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

8

ОУ ЕЛИН ПЕЛИН, ГР. ПЛОВДИВ

ЧОС-130464 / 15.02.2013

МИСИЯ:ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

9

СОУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ", ГР. ЛЯСКОВЕЦ

ЧОС-130512 / 15.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

10

СОУ ЦАНКО БАКАЛОВ ЦЕРКОВСКИ, С. НИКОЛА КОЗЛЕВО

ЧОС-130569 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

11

ОУ ПАНАЙОТ ВОЛОВ, ГР. КАСПИЧАН

ЧОС-130570 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

12

ПУИ "СТЕФАН ВАСИЛЕВ", ГР. СВИЛЕНГРАД

ЧОС-130686 / 18.02.2013

ЕКОЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ И ИГРИ

13

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. СМЯДОВО

ЧОС-130592 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

14

ОУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ", ГР. ПЛОВДИВ

ЧОС-130606 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

15

XIII ОУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ", ГР. ПЕРНИК

ЧОС-130618 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

16

10 СОУ ТЕОДОР ТРАЯНОВ, ГР.СОФИЯ

ЧОС-130870 / 19.02.2013

НАШАТА КЛАСНА СТАЯ - ЦВЕТНА ГРАДИНА

17

ОУ С. БОГДАНИЦА, ОБЩИНА САДОВО

ЧОС-130878 / 19.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

18

СОУ ХРИСТО БОТЕВ, ОБЩИНА ТУТРАКАН

ЧОС-130934 / 19.02.2013

ТРЯБВА ЛИ ДА НИ Е ГРИЖА?

19

ПДГ КЪМ ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. КРАСНОВО, ОБЩИНА ХИСАР

ЧОС-131052 / 19.02.2013

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОПЪТЕКА С ОПОЗНАТЕЛНА НАСОЧЕНОСТ В ДВОРА НА ПДГ КЪМ ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. КРАСНОВО.

20

ОУ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ, ГР. РАЗГРАД

ЧОС-131076 / 19.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

21

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, ГР. ИСПЕРИХ

ЧОС-131094 / 19.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

22

ТРЕТО ОУ П. Р. СЛАВЕЙКОВ, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЧОС-131099 / 19.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

23

11 ОУ СВ. ПИМЕН ЗОГРАВСКИ, ГРАД СОФИЯ

ЧОС-131150 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

24

ЗПГ КЛИМЕНТ АРК. ТИМИРЯЗЕВ, ОБЩИНА САНДАНСКИ

ЧОС-131154 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

25

ПМГ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. СМОЛЯН

ЧОС-131162 / 20.02.2013

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ.

26

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ОБЩИНА ЗАВЕТ

ЧОС-131165 / 20.02.2013

ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧМНАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПОДПОМАГАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА КЛУБ МЛАД ЕКОЛОГ И НА ЧАСОВЕТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ

27

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ЛОВЕЧ

ЧОС-131168 / 20.02.2013

МОЕТО УЧИЛИЩЕ - ЗЕЛЕН РАЙ

28

СОУ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, С. ПРИПЕК, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ

ЧОС-131173 / 20.02.2013

УЧА И ПАЗЯ ПРИРОДАТА

29

ПМГ ГЕО МИЛЕВ, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ЧОС-131177 / 20.02.2013

ЗЕЛЕНА КЛАСНА СТАЯ

30

92 ОУ ДИМИТЪР ТАЛЕВ, ГР. СОФИЯ

ЧОС-131249 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

31

ОУ НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ, КМЕТСТВО ВЪЛЧИТРЪН

ЧОС-131272 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

32

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, ГР. ОБЗОР, ОБЩИНА НЕСЕБЪР

ЧОС-131279 / 20.02.2013

ПОВИШАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА НА УЧЕНИЦИТЕ.

33

СОУ ЙОРДАН ЙОВКОВ, ГР. ТУТРАКАН

ЧОС-131286 / 20.02.2013

ХИМИЧНА ЛАБОРАТОРИ НА ОТКРИТО

34

ОДК ГРАД КЪРДЖАЛИ, ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

ЧОС-131311 / 20.02.2013

ПРИРОДАТА - МОЯТ ДОМ

35

НУ ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ, ГР. РОМАН

ЧОС-131367 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

36

ОУ ИВАН ВАЗОВ, ГРАД РУСЕ

ЧОС-131412 / 20.02.2013

ДА СЪХРАНИМ ПРИРОДАТА

37

ГПЧЕ РОМЕН РОЛАН, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ЧОС-131491 / 21.02.2013

УЧЕБЕН ЕКО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕКОЛАБОРАТОРИЯ.

38

78 СОУ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ, ГР.БАНКЯ

ЧОС-131561 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

39

ПГТР, ГР. ВРАЦА

ЧОС-131565 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

40

ОУ ОТЕЦ ПАИСИЙ, С. МЕНЕНКЬОВО, ОБЩИНА БЕЛОВО

ЧОС-131573 / 21.02.2013

ЗЕЛЕНО СЪРЦЕ.

41

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. МАРКОВО, ОБЩ.РОДОПИ

ЧОС-131588 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

42

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. ГЛУХАР, ОБЩ.КЪРДЖАЛИ

ЧОС-131603 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

43

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ, С. ГОЛИЦА, ОБЩ. ДОЛНИ ЧИФЛИК

ЧОС-131626 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

44

СОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ, ОБЩИНА ПОРДИМ

ЧОС-131659 / 21.02.2013

ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ СРЕД ЧИСТА ПРИРОДА

45

СОУ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ГР. ТРОЯН

ЧОС-131663 / 21.02.2013

ХОДИХ, ВИДЯХ, ДОНЕСОХ

46

СОУ КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ГР. БУРГАС

ЧОС-131678 / 21.02.2013

ОЗЕЛЕНЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯТ ДВОР И ОБОСОБЯВАНЕ НА КЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕБНИ ЧАСОВЕ СРЕД ПРИРОДАТА

47

ОУ АНТОН СТРАШИМИРОВ, ГР. БУРГАС

ЧОС-131681 / 21.02.2013

СТРАНДЖА - ДА ДОВЕДЕМ ПЛАНИНАТА ПРИ ДЕЦАТА

48

ПГИ, ГР.ПЕРНИК

ЧОС-131750 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

49

ПЪРВА ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ, ГР. ВАРНА

ЧОС-131771 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

50

ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ЗЛАТОГРАД

ЧОС-131778 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

51

НБУ МИХАИЛ ЛЪКАТНИК, ГР. БУРГАС

ЧОС-131831 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

52

ОУ ХРИСТО БОТЕВ, С. САДИНА, ОБЩИНА ПОПОВО

ЧОС-131856 / 21.02.2013

ЕКО ЦЕНТЪР ЗЕЛЕНО УЧИЛИЩЕ.

53

СОУ ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ, ОБЩИНА ВИДИН

ЧОС-131927 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

54

ОУ ИВАН ВАЗОВ, ГР. ВИДИН

ЧОС-131936 / 21.02.2013

КРАСОТАТА В ПРИРОДАТА И НЕЙНОТО ОПАЗВАНЕ.

55

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. КУЛА, ОБЛАСТ ВИДИН

ЧОС-131948 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

56

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, ОБЩИНА БУРГАС

ЧОС-131985 / 22.02.2013

ЕКОЛАБОРАТОРИЯ ОТКРИТО

57

ПГ ПО ВМЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

ЧОС-131993 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

58

НАГ ГАБРОВО, ГРАД ГАБРОВО

ЧОС-132026 / 22.02.2013

ЕСТЕТИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ НА ГРОБА НА АПРИЛОВ И ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН НА ВХОДНОТО ФООАЙЕ НА НОВАТА СГРАДА НА НАГ

59

ОУ СТОЮ ШИШКОВ, С. ТЪРЪН, ОБЩИНА СМОЛЯН

ЧОС-132064 / 22.02.2013

ДЕТСКА ЕКО АКАДЕМИЯ

60

ОУ КИРИЛ ХРИСТО, ГРАД СТАРА ЗАГОРА

ЧОС-132097 / 22.02.2013

ЕКОРОГИЧНА СРЕДА В УЧИЛИЩНИЯ ДВОР, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ЗДРАВИ И ЖИЗНЕРАДОСТНИ ДЕЦА

61

СМГ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ, ГР. СОФИЯ

ЧОС-132188 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

62

ПТГ ИВАН РАЙНОВ, ГРАД ЯМБОЛ

ЧОС-132214 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

63

СОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, ГР. ОПАКА

ЧОС-132231 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

64

СОУ НИКОЛА ВАПЦАРОВ, ГРАД СИЛИСТРА

ЧОС-132335 / 25.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

65

СОУ ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ – МАЙСТОРА, ГРАД КЪРДЖАЛИ

ЧОС-132387 / 25.02.2013

АЗ ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - ТЯ Е МОЯТ ДОМ

66

ОДК ВЪРШЕЦ

ЧОС-132411 / 25.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

67

ОУ ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ, С. ВИНОГРАДЕЦ, ОБЩ. СЕПТЕМВРИ

ЧОС-132417 / 25.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ


IІІ. Комисията разгледа постъпилите 603 проекта на детски градини и реши:
1. Допуска за разглеждане и участие в конкурса всички постъпили проекти.

2. Резултатите от извършения преглед на техническите параметри на постъпилите 603 проекта са показани в Приложение 3.3. Предлагаме да бъдат финансирани следните 59 проекта със средства в размер до 5 000 лв.


1

ЦДГ № 25 ВЕСЕЛА, ОБЩИНА ДОБРИЧ

ЧОС-130032 / 05.02.2013

ЗДРАВА ПРИРОДА - ЗДРАВИ ДЕЦА

2

ЦДГ№ 2 ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО, ГР. КУБРАТ

ЧОС-130046 / 07.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

3

ОДЗ РАЙНА КНЯГИНЯ, ГР. ДИМИТРОВГРАД

ЧОС-130102 / 12.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

4

ЦДГ СНЕЖАНКА, ГР. ЗЛАТОГРАД

ЧОС-130107 / 12.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

5

ОДЗ ГЬОНЧО БЕЛЕВ, ГР. ИХТИМАН

ЧОС-130255 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

6

ОДЗ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", ГР. ТОПОЛОВГРАД

ЧОС-130289 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

7

ЦДГ №13 "ПРОЛЕТ", ГР. СТАРА ЗАГОРА

ЧОС-130293 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

8

ЦДГ "ПЕРУНИКА", ГР. ГАБРОВО

ЧОС-130304 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

9

ОДЗ СЛЪНЦЕ, ГР. ДИМИТРОВГРАД

ЧОС-130374 / 14.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

10

ОДЗ СЛАВЕЙЧЕ, ГР. КЮСТЕНДИЛ

ЧОС-130395 / 15.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

11

ОДЗ РАДОСТ, ГР. КОСТИНБРОД

ЧОС-130410 / 15.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

12

ОДЗ "ДОРА ГАБЕ", С. ЕЗЕРОВО, ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

ЧОС-130443 / 15.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

13

ЦДГ СВЕТЛИНА, ОБЩИНА ТРЯВНА

ЧОС-130529 / 15.02.2013

УЧА СЕ, ИГРАЯ И НАКРАЯ ВСИЧКО ЗНАЯ

14

ЦДГ БИЛЯНА № 22, ГР. ЯМБОЛ

ЧОС-130556 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

15

ЦДГ ЗДРАВЕЦ, С. ВЕНЕЛИН

ЧОС-130587 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

16

ОДЗ ДЖАНИ РОДАРИ, ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

ЧОС-130629 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

17

ЦДГ ГР. КОТЕЛ, ОБЩИНА КОТЕЛ

ЧОС-130695 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

18

ЦДГ СЛЪНЦЕ, ОБЩИНА КОТЕЛ

ЧОС-130714 / 18.02.2013

ПРИРОДАТА - СРЕДА ЗА ДЕЦАТА В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

19

ЦДГ "НАДЕЖДА", ГР. ЕЛХОВО

ЧОС-130769 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

20

ЦДГ "БОЖУР", ГР. СЛИВЕН

ЧОС-130785 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

21

ЦДГ "ЗДРАВЕЦ", С. ПЪРВОМАЙЦИ, ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЧОС-130787 / 18.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

22

ЦДГ БРЕЗА, С. КОМАРЕВО, ОБЩ. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

ЧОС-130824 / 19.02.2013

ЕКО КЪТ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ОТКРИТО

23

ОДЗ КАЛИНА МАЛИНА, ГР. НЕСЕБЪР

ЧОС-130874 / 19.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

24

ЦДГ БОДРА СМЯНА, ОБЩИНА ЧЕРВЕН БРЯГ

ЧОС-130940 / 19.02.2013

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО - КЪТ ЖИВОТВОРКО

25

ОДЗ СЛИВНИЦА, ГР. СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА

ЧОС-130977 / 19.02.2013

ОБИЧАМЕ ПРИРОДАТА - И НИЕ УЧАСТВАМЕ.

26

ЦДГ ЗВЕЗДА, ГР.ПЛОВДИВ

ЧОС-131203 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

27

ОДЗ № 52 ИЛИНДЕНЧЕ, ГРАД СОФИЯ

ЧОС-131231 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

28

ОДЗ ВАСИЛ ЛЕВСКИ, С. ВЕТРИНО, ОБЩ. ВЕТРИНО

ЧОС-131240 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

29

ЦДГ СОНЯ, ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЧОС-131274 / 20.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

30

ЦДГ БРЕЗИЧКА, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

ЧОС-131318 / 20.02.2013

УРОЦИ ОТ ПРИРОДАТА ЗА ВСИЧКИ

31

ОДЗ № 5 ШИНА АНДРЕЕВА, ГРАД СМОЛЯН

ЧОС-131492 / 21.02.2013

ВЪЗПИТАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА У ДЕЦАТА

32

ЦДГ ДЕТЕЛИНА, ГР. ДЪЛГОПОЛ

ЧОС-131505 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

33

ЦДГ ЩУРЧЕ, ГР. ПЛОВДИВ

ЧОС-131524 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

34

ЦДГ С. МОКРИЩЕ, ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЧОС-131555 / 21.02.2013

НАЙ - ИКОНОМИЧЕН ПРОЕКТ ЗА ОФОРМЯНЕ НА ДВОРНАТА ПЛОЩ КАТО КЪТ ЗА ИГРА, ОТМОРА И МЯСТО ЗА ФОРМИРАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА КУЛТУРА У ДЕЦАТА ОТ СМЕСЕНА - ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА.

35

ЦДГ КАЛИНА МАЛИНА /ФИЛИАЛ С.КРАВОДЕР/, ОБЩИНА КРИВОДОЛ

ЧОС-131571 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

36

ЦДГ №6 ЗОРА, ГР. ДУПНИЦА

ЧОС-131581 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

37

ЦДГ ДЕТЕЛИНА, С. ПОБЕДА, ОБЩИНА ДОБРИЧКА

ЧОС-131607 / 21.02.2013

ЗЕЛЕНА ЧУДЕСИЯ В ЦДГ ДЕТЕЛИНА, С. ПОБЕДА.

38

ЦДГ ПЪРВИ ЮНИ, ГР. КАРЛОВО

ЧОС-131622/21.02.2013

ЕКОЛОГИЧНА ВЪРТЕЛЕЖКА

39

ОДЗ № 160 ЗДРАВЕЦ, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧОС-131739 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

40

ЦДГ №24 РАДОСТ, ГР. СТАРА ЗАГОРА

ЧОС-131824 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

41

ЦДГ № 7 СИНЧЕЦ, ОБЩИНА ПЛЕВЕН

ЧОС-131868 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

42

ОДЗ АЛЕН МАК, ГР.ТРЪН

ЧОС-131874 / 21.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

43

ЦДГ ПРОЛЕТНА ДЪГА - ГР. БЕРКОВИЦА

ЧОС-131990 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

44

ЦДГ ЗВЪНЧЕ - ГР. ЛУКОВИТ

ЧОС-131996 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

45

ЦДГ ЗОРНИЦА - ГР. ПЛОВДИВ

ЧОС-132050 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

46

ЦДГ № 7 СНЕЖАНКА, ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ЧОС-132056 / 22.02.2013

ЗЕЛЕНОТО БЪДЕЩЕ НА МОЯТА СИНЯ ПЛАНЕТА

47

ЦДГ РУСАЛКА, ГР. РУСЕ

ЧОС-132091 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

48

ЦДГ СЛЪНЧИЦЕ - ГР. КОЗЛОДУЙ

ЧОС-132123 / 22.02.2013

МОИТЕ ЗЕЛЕНИ МЕЧТИ

49

ЦДГ С. ЛЕСИЧОВО - ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ЧОС-132135 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

50

ОДЗ № 4 ПЪРВИ ЮНИ, ГР. БЛАГОЕВГРАД

ЧОС-132159 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

51

ОДЗ Д-Р ТОДОРА МИЛАДИНОВА, ГР. РИЛА, ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЧОС-132170 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА-И АЗ УЧАСТВАМ

52

ЦДГ ИГЛИКА, ГР. РУСЕ

ЧОС-132181 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

53

ОДЗ ЗДРАВЕЦ - ГР. ДЕВНЯ

ЧОС-132255 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

54

ЦДГ ЕДЕЛВАЙС, С. КАЙНАРДЖА

ЧОС-132280 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМ

55

ОДК ГРАД СИЛИСТРА - ОБЩИНА СИЛИСТРА

ЧОС-132301 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ

56

ОДЗ СЛЪНЦЕ, ГР. ДИМОВО - ОБЛАСТ ВИДИН

ЧОС-132312 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

57

ОДЗ СНЕЖАНКА, С. КРУМОВО - ОБЩИНА РОДОПИ

ЧОС-132316 / 22.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА И АЗ УЧАСТВАМ.

58

КМЕТСТВО НОВО ПАНИЧАРЕВО - ОБЩИНА ПРИМОРСКО

ЧОС-132381 / 25.02.2013

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКО - КЪТ В ДВОРА НА ЦДГ - С. НОВО ПАНИЧАРЕВО

59

ДЕТСКА ГРАДИНА ПО ИЗКУСТВАТА, ГР. ХАСКОВО

ЧОС-132388 / 25.02.2013

ОБИЧАМ ПРИРОДАТА - И АЗ УЧАСТВАМс. 1 с. 2

скачать файл