Община Централен Държавен архив, поделение на държавния архив град


с. 1
ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ГРАД ЛЕТНИЦА

От....до.....

/година на водене на регистъра/

Брой страници на регистъра

Наименование на регистъра

/Семеен регистър, семейна книга, Регистри на населението и други, Том/

Наличие на

/Азбучник, Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение

/община...,Централен Държавен архив, поделение на държавния архив град.../

Състояние на регистрите
/Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Неизползваеми /

1.

1968 – 1978

1 – 197

Семеен регистър – том І А-Б

Азбучник

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

2.

1968 – 1978

1 – 197

Семеен регистър – том ІІ В-Д

Азбучник

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

3.

1968 – 1978

1 – 195

Семеен регистър – том ІІІ Е-Й

-

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

4.

1968 – 1978

1 – 197

Семеен регистър – том ІV Й-М

-

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

5.

1968 – 1978

1 – 197

Семеен регистър – том V Н-П

Азбучник

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

6.

1968 – 1978

1 – 197

Семеен регистър – том VІ Р-Т

Азбучник

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

7.

1968 – 1978

1 –223

Семеен регистър – том VІІУ-Я

-

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно

8.

1968 - 1978

1 – 216

Семеен регистър – том VІІІ общ

-

Община Летница

Лошо състояние

Ползва се активно


ОПИС НА РЕГИСТРИТЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
1. Опис на регистрите на населението на Кметство ГОРСКО СЛИВОВО
От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том/

Наличие на /Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение

/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите
/Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Неизползваеми /

1

1958-1978

92

Регистър на населението, том І

-

с.Горско Сливово

Средно запазен

Ползва се активно

2

1958-1978

59

Регистър на населението, том ІІ

-

с.Горско Сливово

Средно запазен

Ползва се активно

3

1958-1978

97

Регистър на населението, том ІІІ

-

с.Горско Сливово

Средно запазен

Ползва се активно

4.


1958-1978

148

Регистър на населението, том ІV

-

с.Горско Сливово

Средно запазен

Ползва се активно

5.


1946-1978

150

Регистър на населението, том V

-

с.Горско Сливово

Средно запазен

Ползва се активно

2. Опис на регистрите на населението на Кметство КРУШУНА


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том/

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Състояние на регистрите

/ Запазени, Средно запазени, В лошо състояние /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Неизползваеми /

1.

1958 – 1959

198

Семеен регистър, том І

-

Кметството с.Кърпачево

Средно запазен

Ползва се активно

2.

1958 – 1959

250

Семеен регистър, том ІІ

-

Кметството

Средно запазен

Ползва се активно

3.

1958 – 1959

293

Семеен регистър, том ІІІ

-

Кметството

Средно запазен

Ползва се активно

4.

1960– 1961

187

Семеен регистър, том І

-

Кметството

Средно запазен

Ползва се активно

5.

1962- 1971

227

Семеен регистър, том І

-

Кметството

Средно запазен

Ползва се активно

3. Опис на регистрите на населението на Кметство КЪРПАЧЕВО


От .... До ......

/година на водене

на регистъра/

Брой страници

на регистъра

Наименование

на регистъра

/Семеен регистър, Семейна книга, Регистри на населението и други, Том/

Наличие на
/Азбучник,

Книга на преселванията, Книга на изселванията/

Местосъхранение
/община ...., Централен държавен архив, поделение на държавния архив град .../

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Неизползваеми /

Използваемост на регистрите
/Ползват се активно, Неизползваеми /

1.

1958-1978

197

Семеен регистър, том І

-

с.Кърпачево

Ползва се активно

Ползва се активно

2.

1958-1978

98

Семеен регистър, том ІІ

-

с.Кърпачево

Ползва се активно

Ползва се активно

с. 1

скачать файл