Обособена позиция: За разстояние от 20 до 40 км. – обекти: училища


с. 1
Образец № 2.2

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ:

2. За разстояние от 20 до 40 км. – обекти: училища и детски градини гр. Средец 1. Кметство с. Дебелт – 15 куб. м.

 2. Кметско наместничество с. Белила – 5 куб. м.

 3. Кметско наместничество с. Зорница – 5 куб. м.

 4. Кметско наместничество с. Кубадин – 5 куб. м.

 5. Кметско наместничество с. Малина – 5 куб. м.

 6. Кметско наместничество с. Светлина – 5 куб. м.

 7. Кметско наместничество с. Пънчево – 5 куб. м.

 8. Кметско наместничество с. Бистрец – 5 куб. м.

 9. Пенсионерски клуб с. Зорница – 5 куб. м.

 10. Пенсионерски клуб с. Малина – 5 куб. м.

 11. Пенсионерски клуб с. Светлина – 5 куб. м.

 12. Пенсионерски клуб с. Дебелт – 4 куб. м.

 13. Пенсионерски клуб с. Пънчево – 5 куб. м.

 14. Пенсионерски клуб с. Бистрец – 5 куб. м.

 15. Читалище с. Дебелт – 8 куб. м.

 16. Читалище с. Зорница – 4 куб. м.

 17. Читалище с. Светлина – 4 куб. м.

 18. Здравна служба с. Дебелт – 5 куб. м.

 19. Здравна служба с. Зорница – 4 куб. м.

 20. Здравна служба с. Светлина - 4 куб. м.

 21. ОУ с. Дебелт – 100 куб. м.

 22. ЦДГ с. Дебелт – 120 куб. м.

 23. Клуб „Победа” – 8 куб. м.

 24. УО гр. Средец – 100 куб. м.

 25. ЦНСТ 1 – 100 куб. м.

 26. ЦНСТ 2 – 25 куб. м.

 27. ДСП – 50 куб. м.

 28. ЦОП – 50 куб. м.

 29. ДСХ – 150 куб. м.

 30. ДДЛРГ „Щурче” – 25 куб. м.

 31. ОДЗ „Снежанка”:

 • център – 20 куб. м.

 • филиал - 100 куб. м.

 1. ПГМССЕ „Н. Вапцаров” - 60 куб.м.

 2. Община Средец - 350 куб. м.Общо: 1 366 куб.м.

Запознат съм с обектите.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:
с. 1

скачать файл