Номер 116000 — горещата телефонна линия на ес за съобщаване за изчезнали


с. 1


IP/09/276

Брюксел, 18 февруари 2009 г.Номер 116000 — горещата телефонна линия на ЕС за съобщаване за изчезнали деца — работи в пет държави-членки

Преди две години Европейската комисия резервира номер 116000 като общ номер за гореща телефонна линия за съобщаване за изчезнали деца (IP/07/188) на цялата територия на EС и призова държавите-членки да извършат необходимата подготовка и да го приведат в действие. Миналата година номер 116000 работеше само в Унгария (IP/08/1129), но след многократни призиви от страна на Комисията всички държави-членки на ЕС вече са предоставили този номер на разположение на доставчиците на услуги за горещите линии. Освен това номерът е предоставен за ползване на доставчици на услуги в девет държави-членки в сравнение със седем държави през миналата година. Връзката с номер 116000 вече е действаща услуга в пет страни (Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария). Скоро тя ще заработи в още две страни (Белгия и Словакия). След като осъществи непосредствен контрол, за да бъде резервиран номер 116000 от страните в ЕС съгласно изискванията на европейското законодателство, сега Комисията отново призовава държавите-членки да подкрепят и дадат насоки на потенциалните оператори на горещата линия 116000, за да могат родители и деца да осъществяват при нужда повиквания на номер 116000 навсякъде в Европа.

Фактът, че горещата линия 116000 за изчезнали деца вече работи в Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария, е добра новина. Аз обаче очаквах по-амбициозен подход от другите държави-членки. Няма място и време за самодоволство, когато става въпрос за безопасността на децата ни“, каза комисарят на ЕС по далекосъобщенията Вивиан Рединг. „Отправям призив към държавите-членки да изпълнят задълженията си и да уведомят доставчиците на услуги, че започващите със 116 номера са на разположение, така че горещите линии да могат да заработят бързо в целия EС. Освен задълженията по закон, за чието прилагане ще продължа да работя енергично, съществува и морално задължение към родителите и децата в Европа.“Днес горещата линия на ЕС за съобщаване за изчезнали деца на номер 116 000 работи в пет държави-членки на ЕС (Гърция, Нидерландия, Португалия, Румъния и Унгария). В тези страни номерът е предоставен за ползване на доставчици на услуги, които трябва да могат адекватно да обслужват повикванията — безплатно, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, на територията на цялата страна. След въвеждането на номер 116000 в Унгария имаше около 40 000 опита за повикване месечно, като от този брой унгарската гореща линия — Kék Vonal — може да отговори на около 6—7 хиляди месечно.

През изминалата година номер 116000 доказа своята значимост и в случай на трансгранично отвличане на деца от единия родител. В Белгия баща беше взел дъщерите си на възраст седем, десет и четиринадесет години и ги криеше в продължение на девет месеца и половина при много лоши и опасни условия. През септември 2008 г. след искане от страна на белгийската и португалската горещи линии за съобщаване за изчезнали деца на номер 116000 португалският телевизионен канал RTP-TV започна вечерните си новини с молба за информация относно тези изчезнали деца и накрая показа на цял екран номер 116000. Само минути след края на предаването случаят беше решен. Въвеждането на номер 116000 навсякъде в Европа би направило по-лесни и по-ефективни кампаниите за търсене на изчезнали лица и международното сътрудничество. Горещите линии биха могли да действат по-координирано за решаване на случаите на трансгранично изчезване на деца.

Добре напредва въвеждането и на другите два номера — 116111 (линии за оказване на помощ на деца) и 116123 (линии за емоционална подкрепа) — резервирани през октомври 2007 г.

Днес номер 116111 е предоставен за ползване в шестнадесет държави-членки (България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария, Финландия, Чешката република и Швеция) в сравнение с десет държави през миналата година. В ход е предоставянето на този номер за ползване в две страни (Испания и Кипър). След като през миналата година действаше само в Унгария, сега номер 116111 функционира в девет държави-членки (Германия, Дания, Естония, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Унгария и Чешката република) и скоро ще заработи в още пет страни (Гърция, Ирландия, Латвия Финландия, Швеция).

Номерът на горещата линия за емоционална подкрепа 116123 е предоставен за ползване на операторите на линии за помощ в седем държави-членки (Австрия, Германия, Ирландия, Нидерландия, Словения, Финландия, Швеция). В ход е процесът на предоставяне на този номер за ползване в Кипър. Номер 116123 работи в Австрия и скоро ще бъде въведен в други три страни (Германия, Словения и Швеция).

През юли миналата година в изготвен от Комисията доклад за напредъка се посочваше, че държавите-членки са положили недостатъчно усилия за осведомяване на потенциалните доставчици на услуги относно номерата, започващи със 116, и държавите-членки бяха призовани да предприемат повече действия (IP/08/1129). Държавите-членки могат да активизират усилията си по-специално като дадат насоки на потенциалните доставчици на услуги — които обикновено не са добре запознати с въпросите, свързани с далекосъобщенията — с разяснения как да получат номер за ползване и като им посочат една-единствена точка за контакт в дадено министерство или национален регулаторен орган.История

През юли 2006 г. Европейската комисия предложи да резервира един общ телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца (116000) и друг такъв номер — за приемане на повиквания от деца, които се нуждаят от помощ (116111). Това предложение представляваше стъпка, следваща приемането на стратегията на ЕС за правата на детето (IP/06/927). На 15 февруари 2007 г. и на 30 октомври 2007 г. Комисията реши да резервира съответно номер 116000 (IP/07/188) и номер 116111 във всички държави-членки. Това решение задължава държавите-членки на ЕС да предоставят на публично разположение номерата, започващи със 116, но не ги задължава да ги предоставят за ползване на определен доставчик на услуги, нито да осигурят предоставянето на тези услуги.Допълнителна информация относно номер 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm


с. 1

скачать файл