Наръчник за инсталиране pci network Interface Card Начало


с. 1
Наръчник за инсталиране PCI Network Interface Card

Начало

Следвайте долните инструкции, за да инсталирате PCI адаптера в компютър с операционна система Windows Vista, Windows XP или Windows 2000, снабдена с последния сервизен пакет.1. Първо инсталирайте мрежовия адаптер.

a. Спрете компютъра.

б. Извадете щепсела на захранващия кабел и отворете кутията.

в. Намерете свободен PCI слот (погледнете в ръководството за компютъра, за да разберете кои от слотовете са PCI) и махнете съответната закриваща пластинка от задната страна на кутията.Внимание: Преди да вземете в ръка мрежовата карта, докоснете заземен метален предмет, например захранващия блок, за да се освободите от статично електричество. За да избегнете повреждане на компонентите на PCI адаптера хващайте платката само за ръбовете.

г. Пъхнете адаптера в разширителния слот PCI. Уверете се, че картата е влязла докрай.

д. Прикрепете картата към задната страна на компютърната кутия, като затегнете винтчето.

е. Затворете кутията, включете отново захранващия кабел и рестартирайте компютъра.2. Свържете мрежовите кабели.

Чрез Ethernet-кабел свържете PCI адаптера към мрежов концентратор или комутатор.

Портът на картата комуникира автоматично и поддържа пълнодуплексен режим.

Предупреждение: Windows открива Ethernet-адаптера и автоматично инсталира драйвер в съответствие с неговия чипсет. За да работите с PCI адаптера трябва да смените този драйвер.

3. Отворете Device Manager на Windows.

а. Намерете PCI адаптера в System Properties. За тази цел от менюто Start на Windows отворете Control Panel и щракнете двукратно върху System; или щракнете с десен бутон върху иконката My Computer на работната площ и изберете Properties.

б. Преминете към панела Hardware и щракнете върху бутона Device Manager.

в. В Device Manager щракнете двукратно върху Network adapters и после пак двукратно върху иконката на вашата мрежова карта. Името, което Windows е дала автоматично на мрежовия адаптер, зависи от версията на операционната система.Забележка: Ако драйверът не се е инсталирал правилно, до иконката на мрежовия адаптер в Device Manager ще има удивителен знак. Рестартирайте компютъра и ако удивителният знак все още е там, повторете процедурата за смяна на драйвера от Стъпка 3. Ако проблемът не изчезва, свържете се с отдела за техническа поддръжка на NETGEAR.

Инструкции за безопасност: Не излагайте устройството на екстремни температури и пряка слънчева светлина. Не поставяйте устройството в близост до топлинни източници. Не използвайте устройството във влажни, или прашни помещения. Пазете устройството от удари или сътресения-може да причинят повреда на вътрешната електроника. Никога на опитвайте да отваряте устройството-това ще доведе до отпадане на гаранцията.
с. 1

скачать файл