На основание чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването


с. 1 с. 2 ... с. 38 с. 39
З А П О В Е Д
66 / 10.02.2012 Г.
На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.3, ал.4 от Устройствен правилник на областните дирекции „Земеделие”, с оглед на Доклад на Комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № 66/15.06.2011г. от Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца за землището на гр. Мизия, ЕКАТТЕ: 48043, общ.Мизия
О П Р Е Д Е Л Я М:
Разпределение на ползването на земите по масиви за землището на с.Мизия ЕКАТТЕ: 48043, общ.Мизия за стопанската 2011/2012г.по ползватели, както следва:
І. Разпределение на масивите за ползване между собствениците и/или ползвателите, подписали представено споразумение с РИ № 1451/19.10.2011г. по чл.37в, ал.2 от ЗСПЗЗ за Землище Мизия:
1. „АГРОСАНТИЯ” ЕООД

За стопанската 2011/2012 г. ще обработва 8548.428дка

по масивите както следва:Масив

Имот

Местност

НТП

Кат.

площ/дка2

2001

БЕГЛИКА

Нива

4

4,0952

2002

БЕГЛИКА

Нива

4

4,0962

2003

БЕГЛИКА

Нива

4

7,6182

2005

БЕГЛИКА

Нива

4

32

2006

БЕГЛИКА

Нива

4

5,1943

3001

БЕГЛИКА

Нива

4

2,4583

3002

БЕГЛИКА

Нива

4

3,0723

3003

БЕГЛИКА

Нива

4

5,9813

3005

БЕГЛИКА

Нива

4

5,653

3006

БЕГЛИКА

Нива

4

4,4643

3007

БЕГЛИКА

Нива

4

4,4663

3008

БЕГЛИКА

Нива

5

4,3093

3009

БЕГЛИКА

Нива

4

3,2783

3010

БЕГЛИКА

Нива

4

3,2785

5001

БЛАТОТО

Нива

5

15,0015

5002

БЛАТОТО

Нива

5

9,0935

5003

БЛАТОТО

Нива

5

9,0125

5004

БЛАТОТО

Нива

4

8,1935

5005

БЛАТОТО

Нива

4

7,9465

5006

БЛАТОТО

Нива

4

7,7835

5007

БЛАТОТО

Нива

4

7,8655

5008

БЛАТОТО

Нива

4

6,1465

5009

БЛАТОТО

Нива

4

5,7355

5010

БЛАТОТО

Нива

4

3,6065

5011

БЛАТОТО

Нива

4

2,7045

5012

БЛАТОТО

Нива

4

2,4585

5013

БЛАТОТО

Нива

4

2,6225

5014

БЛАТОТО

Нива

4

6,3085

5015

БЛАТОТО

Нива

4

7,5375

5016

БЛАТОТО

Нива

4

2,7045

5017

БЛАТОТО

Нива

4

2,4585

5018

БЛАТОТО

Нива

4

2,4585

5019

БЛАТОТО

Нива

4

2,4585

5020

БЛАТОТО

Нива

4

2,8675

5021

БЛАТОТО

Нива

4

2,4585

5022

БЛАТОТО

Нива

4

3,6875

5023

БЛАТОТО

Нива

5

7,9746

6001

БЛАТОТО

Нива

3

6,1436

6002

БЛАТОТО

Нива

4

4,8516

6003

БЛАТОТО

Нива

4

4,856

6004

БЛАТОТО

Нива

5

3,6056

6005

БЛАТОТО

Нива

5

4,3427

7001

БЛАТОТО

Нива

3

8,2757

7002

БЛАТОТО

Нива

3

4,5067

7003

БЛАТОТО

Нива

4

4,5067

7004

БЛАТОТО

Нива

4

8,9997

7005

БЛАТОТО

Нива

4

57

7006

БЛАТОТО

Нива

4

3,6067

7007

БЛАТОТО

Нива

4

4,9167

7008

БЛАТОТО

Нива

4

4,0967

7009

БЛАТОТО

Нива

4

3,0317

7010

БЛАТОТО

Нива

4

2,4387

7011

БЛАТОТО

Нива

4

9,0127

7012

БЛАТОТО

Нива

4

97

7013

БЛАТОТО

Нива

4

97

7015

БЛАТОТО

Нива

4

6,5547

7016

БЛАТОТО

Нива

4

6,5537

7018

БЛАТОТО

Нива

4

22,0017

7019

БЛАТОТО

Нива

4

11,8787

7020

БЛАТОТО

Нива

4

12,7017

7021

БЛАТОТО

Нива

4

21,3017

7022

БЛАТОТО

Нива

4

18,0017

7023

БЛАТОТО

Нива

4

10,8927

7024

БЛАТОТО

Нива

4

9,8317

7025

БЛАТОТО

Нива

4

10,327

7026

БЛАТОТО

Нива

4

9,8017

7027

БЛАТОТО

Нива

4

8,9997

7028

БЛАТОТО

Нива

4

3,527

7029

БЛАТОТО

Нива

4

4,0957

7030

БЛАТОТО

Нива

4

4,0967

7031

БЛАТОТО

Нива

4

4,0947

7032

БЛАТОТО

Нива

4

4,0957

7033

БЛАТОТО

Нива

4

6,7417

7034

БЛАТОТО

Нива

4

2,8687

7035

БЛАТОТО

Нива

4

3,2767

7036

БЛАТОТО

Нива

4

5,7357

7037

БЛАТОТО

Нива

4

4,0967

7038

БЛАТОТО

Нива

4

4,0967

7039

БЛАТОТО

Нива

4

5,1687

7040

БЛАТОТО

Нива

4

5,1687

7041

БЛАТОТО

Нива

4

5,1687

7042

БЛАТОТО

Нива

4

5,1687

7043

БЛАТОТО

Нива

4

5,1687

7044

БЛАТОТО

Нива

4

5,1688

8001

БЛАТОТО

Нива

4

4,3438

8002

БЛАТОТО

Нива

4

3,2778

8003

БЛАТОТО

Нива

4

2,4578

8004

БЛАТОТО

Нива

4

2,4588

8005

БЛАТОТО

Нива

4

2,6228

8006

БЛАТОТО

Нива

4

4,4238

8007

БЛАТОТО

Нива

4

4,5078

8008

БЛАТОТО

Нива

4

2,7048

8009

БЛАТОТО

Нива

4

4,0968

8010

БЛАТОТО

Нива

4

3,8518

8011

БЛАТОТО

Нива

4

3,2788

8012

БЛАТОТО

Нива

4

3,9328

8013

БЛАТОТО

Нива

4

3,2778

8014

БЛАТОТО

Нива

4

3,6888

8015

БЛАТОТО

Нива

4

3,9318

8016

БЛАТОТО

Нива

4

4,0978

8017

БЛАТОТО

Нива

4

2,4588

8018

БЛАТОТО

Нива

4

3,2778

8019

БЛАТОТО

Нива

4

9,8318

8020

БЛАТОТО

Нива

4

4,4658

8021

БЛАТОТО

Нива

4

8,1938

8022

БЛАТОТО

Нива

4

4,58

8023

БЛАТОТО

Нива

4

3,6878

8024

БЛАТОТО

Нива

4

5,1018

8025

БЛАТОТО

Нива

4

7,3758

8026

БЛАТОТО

Нива

4

6,1518

8027

БЛАТОТО

Нива

4

6,9728

8028

БЛАТОТО

Нива

4

8,28

8029

БЛАТОТО

Нива

4

8,1998

8030

БЛАТОТО

Нива

4

6,3968

8031

БЛАТОТО

Нива

4

24,5788

8032

БЛАТОТО

Нива

4

14,8288

8033

БЛАТОТО

Нива

4

20,1558

8035

БЛАТОТО

Нива

4

26,798

8036

БЛАТОТО

Нива

4

13,7648

8039

БЛАТОТО

Нива

4

9,2178

8040

БЛАТОТО

Нива

4

7,3748

8041

БЛАТОТО

Нива

4

7,1288

8042

БЛАТОТО

Нива

4

6,5548

8043

БЛАТОТО

Нива

4

6,5548

8044

БЛАТОТО

Нива

4

5,4918

8045

БЛАТОТО

Нива

4

68

8046

БЛАТОТО

Нива

4

5,9998

8047

БЛАТОТО

Нива

4

6,0268

8048

БЛАТОТО

Нива

4

7,7838

8049

БЛАТОТО

Нива

4

7,783

с. 1 с. 2 ... с. 38 с. 39

скачать файл