Мотиви към присъда №5 постановена на 16. 02. 2012г по нохд №471 по


с. 1
Мотиви към присъда № 5 постановена на 16.02.2012г. по НОХД № 471 по описа на С. районен съд за 2011 година
С. районна прокуратура е внесла обвинителен акт срещу Н. П. П. – роден на .. г. в гр. С., българин, български гражданин, жител и живущ в с. П., със средно образование, неосъждан, неженен, на работа като охранител в „V. С..”, с ЕГН .. по обвинението в това, че на .г. около ..-..ч. в центъра на гр.С. в близост до книжарница „П." е причинил /като го е ударил с дърво в областта на главата/ на Ив. Йо. В. от гр.С. средна телесна повреда, а именно тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в развитие на кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка /епидурален хематом/ в дясно челно-теменно, причинило притискане /компресия/ на мозъка в областта на десния страничен вентрикул с неговото изместване /дислокация/ и развитието на общомозъчен оток, което е причинило на пострадалия разстройство на здравето, временно опасно за живота, като го е обвинила в извършване на престъпление по чл. 129, ал. 1 НК.

В обвинителния акт се сочи следната фактическа обстановка: На ..г. Ив. В. заедно със свидетелите Л. Д., Ел. Д. и Р. Д. празнували именния ден на св.Д. в заведение, намиращо се в м.Р.. Късно след полунощ четиримата тръгнали от заведението в м.Р. към дискотека "Д." с лекия автомобил на В., управляван от св.Д.. Спрели пред дискотеката, слезли от автомобила и се отправили към входа й. До входа били обвиняемият П. и приятелите му, а именно свидетелите О. Ш. и Ем. И.. При влизането на Д. в заведението В. чул , че някой от компанията на обвиняемият казал на Д., че не само са пияни, но и са "друсани". В.се подразнил от това, но нищо не казал. Разговарял с един от тримата, когато видял, че някой от тях замахнал и ударил с юмрук в областта на лицето св.Д.. От удара той паднал на земята. Обвиняемият заедно със свидетелите Ш.и И. побягнали в посока към книжарница "П.". В. и Д. ги подгонили. Гонили ги до фонтана на центъра на града и се отказали. Двамата тръгнали обратно и докато се връщали чули, че някой вика "елате де". В. се обърнал и видял обв. П. заедно със св.Ш.и И..Тримата вървели към тях и държели дървета в ръце. Зад тях имало и други хора, които В. и Д. не познавали. В. спрял. Срещу него вървели П., Ш. и И., като П. бил в средата и малко пред другите двама свидетели. Тримата приближили В., който стоял с лице към тях. Питал ги какво искат и тогава обв.П. замахнал с дървото и ударил В. отгоре по главата. Той паднал на земята веднага след удара. След това П. и приятелите му нападнали св.Д.,като с ритници по краката го съборили на земята и започнали да то ритат. Свидетелката Е.Д., която тичала след В. и Д. видяла как П. ударил В. с дървото по главата. Уплашила се много, и започнала да вика, видяла как нападнали и съпруга й. Насъбрали се хора, обвиняемият и приятелите му избягали. Д. се изправил. Видял съпругата си до него. В. лежал на земята, не мърдал. Д., Д. и Д. се опитали да го изправят, но той не могъл да стои и го сложили да седне. Д. видял, че В. има червенина на главата отгоре и леко охлузване на лявата буза. Той отишъл и докарал автомобила в близост до мястото, където се намирал В. и заедно със св.Д. и Д. успели да го качат в колата на задната седалка. Закарали го в дома му и го сложили да легне.При него стоял баща му, а именно св. Ио. В. и Д.. Ив. В. започнал да повръща. Казал на баща си, че го боли много главата. Последният го завел в болницата, където лекарят, който го прегледал констатирал, че има тежка контузия на главата и спешно го транспортирали във Военномедицинска академия-гр.С., където го оперирали. От заключението на назначената съдебно-медицинска експертиза по делото се установило, че на пострадалия Ив. Йо. В. е причинена тежка черепно-мозъчна травма изразяваща се в развитие на кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка /епидурален хематом/ в дясно челно-теменно, причинил притискане /компресия/ на мозъка в областта на десния страничен вентрикул с неговото изместване /дислокация/ и развитието на общомозъчен оток. Установените травматични увреждания по гравата са резултат от въздействието на твърди тъпи предмети и по своята локализация и тежест могат да се получат при удар с предмет с малко напречно и голямо надлъжно сечение, т.е по начина описан от пострадалия и свидетелите Л. Д. и Ел.Д.. В конкретния случай кръвоизлива над твърдата мозъчна обвивка е довел до развитие на компресия на мозъка в тази област и общомозъчен оток на мозъка, което клинично се е демонстрирало с главоболие и повръщане. При наличната клинична картина на притискане на мозъка, наличието на вътречерепен кръвоизлив и оток на мозъка следва да се заключи, че тази черепно-мозъчна травма е причинила на пострадалия разстройство на здравето, временно опасно за живота. Предвид това, че епидуралния хематом е на ограничена площ в челно-теменната област на главата, т.е по горната повърхност на черепа, следва категорично да се отхвърли като възможен механизъм падане от собствен ръст върху терен. В подкрепа на това е липсата на описани в медицинската документация мекотъканни увреждания по главата, което е невъзможно при действие на широка неравна контактуваща повърхност, каквато е терена.

В съдебното заседание представителят на прокуратурата поддържа обвинението. Сочи че в хода на съдебното следствие се е потвърдила фактическата обстановка, изложена подробно в обстоятелствената част на обвинителния акт. Подлага на анализ събраните доказателства като счита че от обективна и субективна страна подсъдимия с действието си е осъществил състава на престъплението по чл.129, ал. 1 от НК и следва да бъде признат за виновен. Излага съображения с оглед индивидуализацията на наказанието и гражданския иск

Частният обвинител лично и чрез повереника си поддържа обвинението.

Защитникът пледира за оправдателна присъда, като сочи в защитата си, че обвинението не е доказано, като подлага на анализ доказателствата по делото, сочи, че фактическата обстановка не беше беспорно доказана. Безспорно било обстоятелството, че пострадалия и свидетеля Д. са гонили подсъдимия, поради което у подсъдимия е бил създаден страх за него защото пострадалия преди увреждането и по време на инцидента е разполагал с нож и е заплашвал подсъдимия и е всявал основателен страх в него, като действията на подсъдимия съставляват по своя характер едно отбранително действие в рамките на необходимите предели с цел защита живота и здравето, поради това моли същия да не бъде наказван и да се използва правната норма на чл. 12 от НК.

Съдът като обсъди доводите на страните, събраните писмени и гласни доказателства и съобразно закона и по вътрешно убеждение намира за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:Н. П. П. е роден на .. г. в гр. С., българин, български гражданин, жител и живущ в с. П., със средно образование, неосъждан, неженен, на работа като охранител в „V. С.”, с ЕГН .. Подсъдимият има добра характеристика, ползва се с добро име в обществото.

Установи се , че На ..г. Ив. В. заедно със свидетелите Л. Дойнов, Елена Д. и Р. Д. празнували именния ден на св.Д. в заведение, намиращо се в м.Р.. Късно след полунощ четиримата тръгнали от заведението в м.Р. към дискотека "Д." с лекия автомобил на В., управляван от св.Д.. Спрели пред дискотеката, слезли от автомобила и се отправили към входа й. До входа били обвиняемият П. и приятелите му, а именно свидетелите О. Ш. и Ем. И.. При влизането на Д. в заведението В. чул , че някой от компанията на обвиняемият казал на Д., че не само са пияни, но и са "друсани". В. се подразнил от това, но нищо не казал. Разговарял с един от тримата, когато видял, че някой от тях замахнал и ударил с юмрук в областта на лицето св.Д.. От удара той паднал на земята. Обвиняемият заедно със свидетелите Ш. и И. побягнали в посока към книжарница "П.". В. и Д. ги подгонили. Гонили ги до фонтана на центъра на града и се отказали. Двамата тръгнали обратно и докато се връщали чули, че някой вика "елате де". В. се обърнал и видял обв. П. заедно със св.Ш. и И..Тримата вървели към тях и държели дървета в ръце. Зад тях имало и други хора, които В. и Д. не познавали. В. спрял. Срещу него вървели П., Ш. и И., като П. бил в средата и малко пред другите двама свидетели. Тримата приближили В., който стоял с лице към тях. Питал ги какво искат и тогава обв.П. замахнал с дървото и ударил В. отгоре по главата. Той паднал на земята веднага след удара. След това П. и приятелите му нападнали св.Д.,като с ритници по краката го съборили на земята и започнали да то ритат. Свидетелката Е.Д., която тичала след В. и Д. видяла как П. ударил В. с дървото по главата. Уплашила се много, и започнала да вика, видяла как нападнали и съпруга й. Насъбрали се хора, обвиняемият и приятелите му избягали. Д. се изправил. Видял съпругата си до него. В.лежал на земята, не мърдал. Д., Д. и Д. се опитали да го изправят, но той не могъл да стои и го сложили да седне. Д. видял, че В. има червенина на главата отгоре и леко охлузване на лявата буза. Той отишъл и докарал автомобила в близост до мястото, където се намирал В. и заедно със св.Д. и Д. успели да го качат в колата на задната седалка. Закарали го в дома му и го сложили да легне.При него стоял баща му, а именно св. Ио. В. и Д.. Ив. В. започнал да повръща. Казал на баща си, че го боли много главата. Последният го завел в болницата, където лекарят, който го прегледал констатирал, че има тежка контузия на главата и спешно го транспортирали във Военномедицинска академия-гр.С., където го оперирали. От заключението на назначената съдебно-медицинска експертиза по делото се установило, че на пострадалия Ив. Йо. В. е причинена тежка черепно-мозъчна травма изразяваща се в развитие на кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка /епидурален хематом/ в дясно челно-теменно, причинил притискане /компресия/ на мозъка в областта на десния страничен вентрикул с неговото изместване /дислокация/ и развитието на общомозъчен оток. Установените травматични увреждания по гравата са резултат от въздействието на твърди тъпи предмети и по своята локализация и тежест могат да се получат при удар с предмет с малко напречно и голямо надлъжно сечение, т.е по начина описан от пострадалия и свидетелите Л. Д.и Е. Д.. В конкретния случай кръвоизлива над твърдата мозъчна обвивка е довел до развитие на компресия на мозъка в тази област и общомозъчен оток на мозъка, което клинично се е демонстрирало с главоболие и повръщане. При наличната клинична картина на притискане на мозъка, наличието на вътречерепен кръвоизлив и оток на мозъка следва да се заключи, че тази черепно-мозъчна травма е причинила на пострадалия разстройство на здравето, временно опасно за живота. Предвид това, че епидуралния хематом е на ограничена площ в челно-теменната област на главата, т.е по горната повърхност на черепа, следва категорично да се отхвърли като възможен механизъм падане от собствен ръст върху терен. В подкрепа на това е липсата на описани в медицинската документация мекотъканни увреждания по главата, което е невъзможно при действие на широка неравна контактуваща повърхност, каквато е терена.

Така възприетата цялостна фактическа обстановка се установи по несъмнен и категоричен начин от събраните по делото доказателства – гласните доказателства събрани непосредствено пред съда и прочетените в хода на съдебното следствие писмени доказателства и протоколи за експертизи и от разпита на вещото лице.

От така установеното от фактическа страна съдът достигна до следните

ПРАВНИ ИЗВОДИ:

Установи се, че подсъдимият Н. П. П. – роден на .. г. в гр. С.., българин, български гражданин, жител и живущ в с. П.., със средно образование, неосъждан, неженен, на работа като охранител в „V. С.”, с ЕГН .. на ..г. около ..-..ч. в центъра на гр.С.. в близост до книжарница „П.." е причинил /като го е ударил с дърво в областта на главата/ на Ив. Йо. В. от гр.С. средна телесна повреда, а именно тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в развитие на кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка /епидурален хематом/ в дясно челно-теменно, причинило притискане /компресия/ на мозъка в областта на десния страничен вентрикул с неговото изместване /дислокация/ и развитието на общомозъчен оток, което е причинило на пострадалия разстройство на здравето, временно опасно за живота

ОТ ОБЕКТИВНА СТРАНА

Подсъдимият е наказателно отговорно лице, което е разбирало свойството и значението на извършеното и е могъл да ръководи постъпките си. Доказа се деянието и неговото авторство. Установи се, че на посочените време и място подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние, като е нанесъл удар с дърво в областта на главата на пострадалия, при което е причинил тежка черепно-мозъчна травма, изразяваща се в развитие на кръвоизлив над твърдата мозъчна обвивка /епидурален хематом/ в дясно челно-теменно, причинило притискане /компресия/ на мозъка в областта на десния страничен вентрикул с неговото изместване /дислокация/ и развитието на общомозъчен оток, което е причинило на пострадалия разстройство на здравето, временно опасно за живота. Така възприетото от обектинта страна деяние следва да се квалифицира по чл. 129, ал. 1 вр. ал. 2 НК. По своя медикобиологичен характер нанесените увреждания съставляват разстройство на здравето по чл. 129 НК. От доказателствата по делото съдът извежда извода, че единствения възможен механизъм на получаване на тези увреждания е установеният по-горе.

ОТ СУБЕКТИВНА СТРАНА

От субективна страна деянието е извършено виновно. С дърво подсъдимият ударил пострадалия в областта на глава. Социалният опит на подсъдимия е достатъчен и той е имал представа за последиците от извършените от него телодвижения и удрянето на пострадалия. Нанасянето на удари е високоорганизирано телодвижение, което се намира под контрола на съзнанието и е възможно да се осъществи само под ръководство на волята. То е целенасочено телодвижение. По време на инкриминираното деянието няма данни обвиняемият да е бил в състояние на памето-интелектуален дефицит или разстройство на съзнанието, което да го е лишило от годности да разбира свойството и значението на деянието и да ръководи постъпките си. Ето защо съдът намира деянието за осъществено от подсъдимия при условията на пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им.

ПО АРГУМЕНТИТЕ НА ЗАЩИТАТА

По съображението за това, че се установи фактическа обстановка . горното бе установено от доказателствата по делото. По съображенията, че тази установена фактическа обстановка сочи че в момента на нанасяне на удара, подсъдимия се е намирал в ситуация неизбежна отбрана - започнато от пострадалия и недовършено нападение спрямо подсъдимия, което той е отблъснал – съдът намира довода за неоснователен, поради липсата на нападение, и характера на посегателството срещу пострадалия.

ПО ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯТА НА НАКАЗАНИЕТО

Съдът намира престъпния състав за осъществен от обективна и субективна страна. За извършеното престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода до шест години. Съдът взе предвид данните за високата степен на обществената опасност на деянието, добрите характеристични данни и ниската обществена опасност на дееца, подбудите за извършване на деянието – провокацията на пострадалия и предхождащото насилие и като взе предвид младата възраст на подсъдимия, намира че следва да определи наказанието при съществен превес на смекчаващите отговорността обстоятелства, което обуславя налагането на по-леко наказание, каквото се явява лишаване от свобода за срок от шест месеца.

ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО НА ЧЛ. 66 НК

Като взе предвид целите, визирани в чл. 36 НК и като съобрази, че налага наказание лишаване от свобода до три години, съдът счете че следва да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три години, тъй като лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и съдът намира, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.

ПО РАЗНОСКИТЕ

При обсъждане на въпроса, кому да възложи разноските, съдът взема предвид разпоредбата на чл. 189 НПК, поради което следва да осъди подсъдимия да заплати в полза на С. районен съд – 142 лв. разноски.

ПРИЧИНИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЯНИЕТО са незачитане от страна на подсъдимия на установения в Р. България правов ред.По изложените съображения С. районен съд постанови присъдата си.

РАЙОНЕН СЪДИЯ:
с. 1

скачать файл