Мотив и по нохд №677/2012 година по описа на рс-б


с. 1

М О Т И В Ипо НОХД № 677/2012 година по описа на РС-Б.
Подсъдимият Г. П. П., роден на 15.12.1984г. в гр.Б. , с пост. адрес: с. Л. , обл.Софийска, ул. №29А /понастоящем изтърпяващ присъда в Софийски централен затвор/, българин, български гражданин, неженен, неграмотен, безработен, осъждан, ЕГН **********, е предаден на съд за това, че на 30.06.2012г. в с.Л. , обл.Софийска, при условията на опасен рецидив, е отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефонен апарат, марка „ALCATEL", модел „108 X”, с IMEI 359908030416193, оборудван с батерия на стойност 45.00 лева, зарядно устройство за мобилен телефонен апарат, марка „ALCATEL”, модел „108 X” на стойност 10.00 лева, мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG”, модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", с IMEI 354177010231858, на стойност 2 200.00 лева, зарядно устройство за мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG”, модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA" на стойност 10.00 лева, мобилен телефонен апарат, марка „I PHONE” , модел „3” на стойност 600.00 лева, гумен калъф за мобилен телефонен апарат, черен на цвят на стойност 9.00 лева, СИМ карта на „Виваком”- 1 брой на стойност 15.00 лева, 2 броя СИМ карта на „Мобилтел" на стойност за един брой 15.00 лева, общо на стойност 30.00 лева, всичко на обща стойност 2 919.00 лева от владението на собственика им С. П. Х. от гр. С. , без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои, за което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК.

Производството по делото е разгледано по реда на глава ХХVІІ от НПК -”СЪКРАТЕНО СЪДЕБНО СЛЕДСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВОТО ПРЕД ПЪРВАТА ИНСТАНЦИЯ”, съгласно искането на подсъдимия от 26.02.2013 г. - чл.370 ал.1 пр.2 от НПК.

В с.з. представителят на РП-Б. поддържа изцяло обвинението срещу подсъдимия, моли съдът да го признае за виновен и наложи наказание „лишаване от свобода”, към средния, предвиден в закона размер.

В с.з. служебният защитник не оспорва обвинението, моли съдът да наложи наказание, в най-ниския размер, предвиден в закона.

В с.з. подсъдимият се признава за виновен и по реда на чл.371 т.2 от НПК признава изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, като се съгласява да не се събират доказателства за тези факти.

С определение от 26.02.2013 г. по настоящето НОХ дело, по реда на чл.372 ал.4 от НПК, съдът е обявил, че самопризнанията на подсъдимия се подкрепят от събраните в хода на досъдебното производство доказателства, като съдът ще ги ползва при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

От приобщените на основание чл.283 от НПК по делото доказателства, събрани в хода на досъдебното производство, както следва: протокол за доброволно предаване от 20.07.2012г.; протокол за доброволно предаване от 20.07.2012г.; разписка от 26.07.2012г.; декларация от Г. П. П.; декларация за семейно и материално положение и имотно състояние от Г. П. П.; справка за съдимост № 1093/26.11.2012г.; характеристика на Г. П. П., както и актуална справка за съдимост № 74/28.01.2013г. на Г. П. П.,съдът приема за установено следното:

ОТ ФАКТИЧЕСКА СТРАНА:

Свид.С. П. Х. живее в гр.С. , но притежава и къща с дворно място, находяща се в с.Л. , община Б. , област Софийска, която посещавал периодично. В двора на същия имот се помещавала и друга по-малка къща, която била за гости. На 29.06.2012г. св.Х. посетил гореописания имот.

На 30.06.2012г. около 2,00ч. св.Х. легнал да спи в голямата къща, като оставил вратата на къщата за гости отключена и отворена. В по-малката къща св.Х. оставил следните вещи: мобилен телефонен апарат, марка „ ALCATEL ", модел" „ 108 X", с IMEI 359908030416193, оборудван с батерия и зарядно устройство за същия телефон и със СИМ карта на „Виваком", мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", с IMEI 354177010231858 със зарядно устройство за същия телефон и със СИМ карта на „Мобилтел"., мобилен телефонен апарат, марка „ I PHONE" , модел „ 3" със СИМ карта на „Мобилтел", който бил поставен в гумен калъф, черен на цвят.

Обв. Г. П. П. също живее в с.Л. , община Б. , област Софийска. На 30.06.2012г. обв.П. обикалял из селото, когато забелязал, че на една къща вратата била отворена. Къщата се намирала в имот, в двора на който имало и друга по-голяма къща. Обв.П. решил да влезе в нея, за да открадне някакви вещи. В изпълнение на това свое решение обв.П. прескочил оградата, влязъл в двора, след което влязъл в по-малката къща през отворената врата. Обв.П. забелязал три мобилни телефонни апарата - марка „ ALCATEL ", модел" „ 108 X", оборудван с батерия и със СИМ карта на „Виваком", мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", със СИМ карта на „Мобилтел"., мобилен телефонен апарат, марка „ I PHONE" , модел „ 3" със СИМ карта на „Мобилтел", който бил поставен в гумен калъф, черен на цвят, като първите два от тях били със зарядно устройство, а последния бил без зарядно устройство. Обв.П. взел гореописаните мобилни телефонни апарата и напуснал къщата, след което се прибрал в дома си.

След няколко дни обв.П. срещнал св.С. П. Г. в с.Л. , община Б. , област Софийска и му показал мобилен телефон марка,, ALCATEL", модел" „ 108 X", оборудван с батерия и със зарядно устройство, на който преди това изхвърлил СИМ картата на „Виваком" и му предложил да му го продаде. Св.Гочев се съгласил и взел телефона като в замяна купил две бири на обв.П..

В началото на месец юли 2012г. обв.П. срещнал св.С. Д. М., който бил със жената, с която живеел на семейни начала-св.Л.Б. П. пред хранителен магазин, находящ се на центъра на с.Л. , община Б. , област Софиска. Обв.П. предложил на св.Маринов да закупи мобилен телефон марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA" със зарядно устройство, на който предварително бил махнал СИМ картата на „Мобилтел". Св.М. се съгласил и закупил мобилния телефон за сумата от 15,00лева. След известно време св.Маринов продал на св.Веселин Георгиев В. горепосочения мобилен телефон.

С протокол от 20.07.2012г. св.. Ц. Т., с която св.С. П. Г. живее на семейни начала предала на полицейски служители при РУП- Б. , мобилен телефонен апарат, марка „ ALCATEL ", модел" „ 108 X", с IMEI 359908030416193, със зарядно устройство за същия телефон, като дала обяснение, че св.Гочев е закупил въпросния мобилен телефон от обв.П..

С протокол от 20.07.2012г. св.В. Г. В. предал на полицейски служители при РУП-Б. , мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", с IMEI 354177010231858 със зарядно устройство за същия телефон, като дал обяснение, че е закупил въпросния мобилен телефон от св.Маринов.

По досъдебното производство е назначена и изготвена съдебно-оценителна експертиза от заключението, на която е видно, че общата стойност на отнетите вещи възлиза на сумата от 2919.00 лева.

С разписка от 26.07.2012г. полицейски служител при РУП-Б. е върнал на св.С. П. Х. 1 брой мобилен телефонен апарат, марка „ ALCATEL ", модел" „ 108 X", с IMEI 359908030416193, със зарядно устройство за същия телефон и 1 брой мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", с IMEI 354177010231858 със зарядно устройство за същия телефон, представляващи веществени доказателства към досъдебното производство.

ОТ ПРАВНА СТРАНА:

Обв. Г. П. П. е осъждан многократно, като за определяне правната квалификация на извършеното от него престъпление-предмет на настоящото наказателно производство, имат значение следните осъждания:

- с присъда по НОХД№993/2010г., по описа на РС-Б. , влязла в сила на 25.02.2011г. е осъден за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК на 1 /една/ година лишаване от свобода при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС. На основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК на осъдения Г. П. П. са групирани наложените наказания както следва: наказанието „лишаване от свобода" за срок от 1 /една /година ефективно, наложено по горепосочената присъда с наказанието „лишаване от свобода" за срок от 1 /една /година ефективно, наложено му със споразумение от 13.04.2010г. по НОХД№363/2010 г. по описа на РС-Б. , одобрено и влязло в законна сила на 13.04.2010 г., с наказанието „лишаване от свобода" за срок от 1 /една /година ефективно, наложено му със споразумение от 11.06.2010 г. по НОХД№322/2010 г. по описа на РС-Б. , одобрено и влязло в законна сила на 11.06.2010г., с наказанието „лишаване от свобода" за срок от 2 /две /години ефективно, наложено му със споразумение от 22.12.2010г. по НОХД№1102/2010г. по описа на РС-Б. , одобрено и влязло в законна сила на 22.12.2010г., като му определя и налага за изтърпяване едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно„лишаване от свобода" за срок от 2 /две /години, което да изтърпи в затвор при първоначален „строг" режим на изтърпяване на наказанието на основание чл.60, ал.1 от ЗИНЗС и чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

- С определение от 12.11.2009г. на СРС, влязло в законна сила на 26.02.2010г. на основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК на осъдения Г. П. П. е определено едно общо най-тежко наказание лишаване от свобода за срок от 1/една/ година и 2 /два/ месеца измежду наказанията, наложени му по НОХД№14489/2008г. по описа на СРС, НОХД№882/08г. по описа на РС- Б. и НОХД№628/08г. по описа на РС-Б. , като на основание чл.24 от НК, така определеното общо наказание е увеличено със 7 /седем/ месеца и е определено едно общо най-тежко наказание за срок от 1/една/ година и 9 / девет/ месеца, при първоначален строг режим на изтърпяване на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС.

Видно от гореизложеното, отразено в справката за съдимост на обв. Г. П. П., същият е извършил престъплението - предмет на настоящото наказателно производство, при условията на опасен рецидив по смисъла на чл.29 ал.1 б."а" и б."б" от НК - след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на лишаване от свобода не по-малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл.66 от НК и след като е бил осъждан два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, като поне за едно от тях изпълнението на наказанието не е отложено по чл.66 от НК.

Към момента на извършване на деянието по настоящия обвинителен акт не е изтекъл пет годишния срок по чл.ЗО от НК, който изключва приложението на правилата на чл.29 от НК.

Предвид на така установената фактическа обстановка се налага правния извод, че с действията си обв. Г. П. П. е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на престъпление по престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК.

От обективна страна обвиняемия Г. П. П. на 30. 06. 2012г. в с.Л. , обл.Софийска при условията на опасен рецидив е отнел чужди движими вещи, както следва: мобилен телефонен апарат, марка „ ALCATEL ", модел" „ 108 X", с IMEI 359908030416193, оборудван с батерия на стойност 45. 00 лева, зарядно устройство за мобилен телефонен апарат, марка „ ALCATEL", модел „108 X" на стойност 10. 00 лева, мобилен телефонен апарат, марка „ SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA", с IMEI 354177010231858 на стойност 2 200. 00 лева, зарядно устройство за мобилен телефонен апарат, марка „SAMSUNG", модел "BANG & OLUFSEN - SERENATA" на стойност 10. 00 лева, мобилен телефонен апарат, марка „ I PHONE" , модел „ 3" на стойност 600. 00 лева, гумен калъф за мобилен телефонен апарат, черен на цвят на стойност 9. 00 лева, СИМ карта на „Виваком"- 1 брой на стойност 15. 00 лева, 2 броя СИМ карта на „Мобилтел" на стойност за един брой 15. 00 лева, общо на стойност 30. 00 лева, всичко на обща стойност 2 919. 00 лева от владението на собственика им С. П. Х. от гр. С. , без негово съгласие, с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна обвиняемият Г. П. П. е прекъснал чуждата фактическа власт над вещите и е установил своя, като намерението му е било да присвои вещите и е обективирано в последващите разпоредителни действия, извършени с тях.

От субективна страна обв. Г. П. П. е извършил деянието виновно, при условията на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2, хипЛ-ва от НК. Обвиняемият е съзнавал, че процесиите вещи са чужди и са се намирали във владението на другиго, но въпреки това ги е отнел без съгласието на собственика им и се разпоредил с тях, като със свои.

Обв. Г. П. П. е привлечен като обвиняем за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК и разпитан в това му качество се признава за виновен и не дава обяснения.

Изложеното се установява и обвинението се доказва по безспорен и категоричен начин от събраният в хода на разследването доказателствен материал: свидетелските показания на С. П. Х., Валя Ц. Ташкова, Веселин Георгиев В., Ангел Здравков Илиев свидетелските показания на Стефан Павлов Гочев, Стефан Димитров Маринов, Лалка Борисова Петрова, дадени пред съдия по реда на чл.223 от НПК, 2 бр. протоколи за доброволно предаване от 20.07.2012г, справка за съдимост, характеристична справка, съдебно-оценителна експертиза и др.

ОТНОСНО НАКАЗАНИЕТО:

При определяне на наказателната отговорност на обв. Г. П. П. като отегчаващи обстоятелства следва да се приеме обремененото му съдебно минало и негативните му характеристични данни.

Като смекчаващи наказателната отговорност обстоятелства следва да се отчетат самопризнанията дадени в досъдебното производство и изразеното съжаление за стореното, младостта на подсъдимия.

Причините, довели до извършване на деянието, са желанието за материално облагодетелствуване по лек и бърз начин и незачитането неприкосновеността на чуждото имущество.

Условия, способствали за извършване на деянието е чувството за безнаказаност, което се е формирало у обвиняемия.

Поради това и на основание чл. 196, ал. 1, т. 1 от НК, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а" и буква „б" от НК и чл.58а от НК му определя наказание 2/две/ години „лишаване от свобода”.

На основание чл.58а НК намали наказанието с една трета и го осъди на 1 /една/ година и 4/четири/ месеца „лишаване от свобода”, ефективно.

На основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС постанови подсъдимият Г. П. П. да бъде настанен първоначално за изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” в затвор, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието.

На основание чл. 25, ал.1, вр. чл. 23, ал.1 от НК ГРУПИРА наложените наказания на подсъдимия Г. П. П., както следва: наказанието наложено по настоящето дело, което е което е „лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца, ефективно при първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието в затвор, с наказанието „лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца, ефективно при първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието в затвор, наложено му с присъда от 09.10.2012г. по НОХД № 517/2012г. по описа на БРС, влязла в законна сила на 25.10.2012г., като му ОПРЕДЕЛИ И НАЛОЖИ за изтърпяване едно общо наказание, най - тежкото от тях, а именно: лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година и 4/четири/ месеца, ефективно, при първоначален „строг” режим на изтърпяване на наказанието в затвор на основание чл. 61, т.1 от ЗИНЗС.

СЪДЪТ ОСЪДИ подсъдимия Г. П. П., от с. Л. , обл.Софийска, ул. №29А, да заплати сумата в размер на 60.00 /шестдесет/ лева, за направени на досъдебното производство разноски, в полза на държавата, платими по сметка на РС-гр.Б. .


Водим от горното, съдът постанови присъдата си.


Районен съдия:
с. 1

скачать файл