Международна


с. 1 ... с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

БЕЛЕЖКИ

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

1 ПРАВИЛО 1 Меж­д­у­народни със­те­зания

1. За международни състезания се считат:

(а) (i) Състезанията включени в световните лекоатлетически серии.

(ii) Лекоатлетическата програма на Олимпийските игри.

(b) Лекоатлетическата програма на континентални, регионални или групови игри, участниците в които не са ограничени да са само от един континент и където IAAF няма изключителен контрол.

(c) Регионални или групови първенства по лека атлетика, участниците в които не са ограничени да са само от един континент.

(d) Срещи между отбори от различни континенти, представящи федерации-членки, или континенти, или комбинация от двете.

(e) Международни срещи по покана и състезания, които са категоризирани от IAAF, като част от глобалната структура на състезанията, с одобрението от Съвета.

(f) Континентални първенства и други вътрешноконтинентални състезания, организирани от една Континентална асоциация.

(g) Лекоатлетическата програма на континентални, регионални или игри на група страни и регионални първенства или първенства на група страни по лека атлетика, ограничени за участници от един континент.

(h) Срещи между отбори на две или повече федерации-членки или група федерации от един континент, с изключение на състезанията за младша и старша възраст.

(i) Международни състезания по покана и състезания, различни от посочените в Правило 1.1(е), където таксите за участие, паричната награда и/или стойността на непаричните награди надхвърля общия награден фонд или индивидуалния размер в отделна дисциплина, в зависимост от решението на Съвета.(j) Континетални програми, подобни на тези, описани в Правило 1.1(е).2 Всички нови допълнения и редакционни изменения в текста, приети от IAAF, са подчертани.с. 1 ... с. 14 с. 15 с. 16 с. 17

скачать файл