Медийното пространство в съвременна България // Год. Су. Фак по журналистика


с. 1
ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО ЖУРНАЛИСТИКА И МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ

ТОМ 15, 2009 [2008] Г.

(под печат)


ISSN 1311-4883
СТУДИИ И СТАТИИ

Стойков, Любомир. Медийното пространство в съвременна България // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Попова, Снежана, Грета Дерменджиева, Лъчезар Точев. Журналистическите блогове – нов етап в „освобождаването” на медийния изказ // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Бенбасат, Алберт. Поредицата „Университетска библиотека” – институционализация

на университетската книга // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.Цветкова, Милена. Културните практики „четене” и „гледане”. Методика на паралелната авторефлексия // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Ангелова, Вяра. Самопредставяне на “обикновения човек” в медиите // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Манчев, Ангел. Управление на персонала в книготърговията // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Христов, Чавдар. Убеждаващото въздействие на връзките с обществеността // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Павлидис, Георгиос. Кипърските медии в екстремна ситуация: самолетната трагедия от 14 август 2005 г. (анализ на казус) // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Бориславов, Ясен. Символни образи на българската модерност. Велосипедистът. Бележки върху ранната история на колоездачното движение и спортния печат в България // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Пайташева, Кристина. Субкултурната същност на блог комуникацията // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Добрева, Наталия. Налице ли е “споделената отговорност” на журналисти и социолози? Анализ на сондажи в печата на предизборната кампания за Европарламент 2007 // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Станкова, Светлана. Пресата като инструмент за създаване на политическа идентичност (президентска кампания 2006) // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Гатева, Теодора. Смяната на правителство в Русия преди президентски избори – цел, стратегия, традиция (паралел между действията на Б. Елцин през 1998 г. и Вл. Путин през 2004 г. и 2007 г.) // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.

Гостуване

Акопов, Александър (Толиятински държавен университет). Ролята на езика и текста в мрежовата комуникация // Год. СУ. Фак. по журналистика и мас. комуникация. Т. 15, 2009 [2008], –.
НОВИ КНИГИ

БЕЛЕЖКИ ЗА АВТОРИТЕ
с. 1

скачать файл