Медиен мониторинг по тема: Архитектура 05. 03. 06 Германците в треска


с. 1Консултации, Връзки с обществеността и Реклама
Медиен мониторинг по тема:
Архитектура
05.03.06

Германците - в треска за имоти.
Бум на строителството в България. Цените на недвижими имоти в София, из провинцията и по Черноморието са изгодни. Българите обаче гледат с доста смесени чувства на бурното заселване с чужденци. От една страна, ги е страх, че цените на имотите ще продължат да растат, а от друга - се надяват, че чуждите инвестиции ще съживят западналите региони. Списание „Фокус", 16 февруари

сп. Мениджър - стр. 17

София с главен архитект
Седемчленна комисия, назначена от кмета Бойко Борисов, единодушно избра Петър Диков на поста. 15 бяха кандидатите, които представиха концепции за развитие на столицата. Арх. Диков е бил изпълнителен директор на Националния център по териториално развитие, където е работил в продължение на 27 години.

Участвал е в разработването на общия градоустройствен план на София и на плана за регулация на курорта „Златни пясъци". Автор е на хотелите „Адмирал", „Хавана", „Екселсиор" и „Перла" в комплекса. Негови са териториално-устройствените планове на общините Казанлък и Поморие.сп. Мениджър - стр. 38
„Дарик" с предаване за имоти

„Дарик" радио стартира ново предаване „До ключ" от утре. Всеки делничен ден в 11,45 ч слушателите ще получават ак­туална информация за случва­щото се на имотния пазар. Всяко предаване „До ключ" ще трае 5 минути и ще предста­вя една от деветте рубрики, свързани с основната тема. „За имотите в 120 секунди" ще дава полезна информация и новини за пазара на апарта­менти, къщи и парцели. А „Ключ към успеха" ще проследява движението на цените.

Рубриката, която ще разнищва проблемите, свързани с току-що построените сгради, е „Ново строителство". От „Твоят кредит” слушате­лите могат да се информират и да получават съвети от специа­листи относно жилищни и ипо­течни кредити. „Без риск за имота" е за застрахователната култура - тема, която ще бъде предложена за дебат за първи път в България от ефира на „Да­рик".

В „Академия за брокери" ще има много информация за рабо­тещите в сектора на недвижи­ми имоти. А „Какво, къде и колко струва?" ще информира за новите предложения за про­дажба на апартаменти и къщи.

„След първите 10 години" е с участието на работещи в бран­ша, които ще предлагат комен­тари и анализи за сектора. В „Гласът на земята" всеки слу­шател ще може да коментира. Водещ на предаването „До ключ" е Антон Илиев. Днес стартира и първото из­дание на другото ново предава­не в ефира на „Дарик" - „Киното в мен". Първият гост ще е ми­нистърът на културата Стефан Данаилов.

в. Труд – стр. 7


Купувач срещу продавач

Христо НИКОЛОВ

В началото на година­та пазарът е по-слаб, купувачите не са активни като цяло и рядко се явява повече от един кандидат за имот. Времето е подходящо за покупка на жилище и по­зволява да се приложат някои трикове за сваляне от първоначалната цена.

Правило № 1: „За никъ­де не бързам". В случая купувачът трябва да си даде срок от най-малко 3-4 ме­сеца за избор и пазарене на имот. Който бърза, е скло­нен да прави компромиси.

Правило № 2: „Търся продавача, на когото спешно му трябват па­ри". Когато е „на зор", ще е склонен на компромиси.

Правило № 3: „Добре е, ако продавачът сменя жилището си". Ако той ще купува друг имот, Ве­роятно ще се премести в него след 2-3 месеца. Купувачът може да изтъргува това време, като предло­жи по-ниска цена срещу по-късното освобождаване на имота от собственика.

Правило № 4: „От­стъпката в цената се постига в началото." Ако собственикът предварително няма мерак за преговори, трудно ще про­мени позицията си.

Правило № 5: „Внима­ваме посредника". Търсе­те брокер, който да защи­ти максимално интереса ви. И бягайте от агенти, на които не им пука какво се случва със сделката и се интересуват само от тяхната комисиона.

Правило № 6: „Няма ни­що по-хубаво от лошото време". По-добре е имот да се избира, когато времето е лошо и мрачно. Ако тогава имотът ви се стори хубав, представете си колко ще ви хареса, когато го види­те на слънце.

Правило № 7: „Послед­ните печелят". Жилища­та „на зелено"още не са лю­бими на българина, който традиционно залага на по­строеното - което може да види с очи. Това би трябва­ло да предполага по-лесно отбиване от цената на но­вите жилища. Но повечето строители намаляват це­на само за последните апартаменти. А те обикно­вено са на най-долните етажи, със северно изложе­ние и т. н.

От 2-3 години прода­вачът в България е цар на пазара. Най-вече заради бурното по­скъпване на имотите. Но сега, когато търсенето намалява и се изравнява с предлагането, за пости­гане на максимална цена са нужни и други фактори:

Фактор N° 1: „Добро местоположение". То се­риозно вдига шанса за до­бра цена. В най-печелив­шия вариант жилището е в най-търсената част на града, на среден етаж, с хубав изглед. За хубавия имот на топ място винаги има кандидати.

Фактор № 2: „Търгов­ският вид продава всяка стока". Същотоважииза старателно почистения или ремонтиран имот.

Фактор № 3: „Инфор­мацията е злато". Под­насянето на точна инфор­мация е предпоставка за

по-висока цена. Ако клиен­тът „улови" некоректни данни, ще се разколебае.

Фактор № 4: „Много агенции, хилава сделка". В търсене на висока цена някои продавачи обявяват имота в 4-5 агенции, при това на различна цена. То­ва no-скоро вреди на сдел­ката. По-добре с имота да се заеме един брокер, кой­то обаче да му знае и кътните зъби.

Фактор № 5: „Англий­ският пациент". На ме­ста в провинцията соб­ствениците на къщи искат тлъсти суми заради интереса от чужденци. За англичанина 50 000 лв. за

селска къща е смешно малка сума, тъй като в Лондон с тези пари ще си купи една стая. И помнете: няма зна­чение, че подобна къща в се­лото е била изтъргувана преди месец само за 10 000 лева.

Фактор № 6: „ Чакам, до­като клъвне". За целта собственикът трябва да си даде поне 6 месеца за продажбата. Пазарът из­обилства от примери, кога­то един имот стои непро­даден 6 месеца и повече, но собственикът вместо да намали цената, прави точ­но обратното - вдига миза­та. Невинаги обаче се сти­га до сделка.в. Труд - стр. 11Милиардер вдига „Град без грехове"

От две седмици в юго­западната част на американския щат Флорида кипят мащабни строителни работи по един от най-грандиозните и уникални проекти в ща­та. „Пица" милиардерът Том Монахън направи на 17 февруари първата коп­ка на своя „Град без грехо­ве" Аве Мария, съобщи Си Ен Ен. Откакто през 1998 г. продаде основаната от са­мия него в далечната 1960 г. световна верига пицарии „Домино", Монахън се е посветил на филантро­пия и по-специално на „ка­толическо предприемачество". С $ 250 млн. от съ­стоянието си той планира да вдигне градче за 20 000 души на площ от 20 234 декара. На откри­ването на строителството при­съства лично губернато­рът на Фло­рида Джеб Буш, брат на американ­ския прези­дент Джордж Буш. Губер­наторът е ка­толик от 1974 г., когато се отказва от проте­стантството под влияние на жена си Колумба.

Джеб Буш заяви, че Аве Мария ще бъде нов вид град, в който вярата и сво­бодата ще се слеят, за да създадат общество от хо­ра с еднакви вкусове и възгледи.

Символ на вярата Животът в Аве Мария ще се върти около едноимен­ния католически универ­ситет, който филантропът Монахън смята лично да оглави, а губернаторът Буш нарече „учебно заве­дение от световна класа". Университетът „Аве Ма­рия" ще отвори врати още през лятото за около 400 студенти. Когато строежът бъде завър­шен, броят на обу­чаващите се за ка­толически свеще­ници и теолози се очаква да се уве­личи до 6000. До­кументи за влиза­не в новия католи­чески универси­тет вече са подали кандидати от 42 щата и 13 дър­жави от всички континен­ти. В самия център на градчето Аве Мария, по подоб­ие на архитектурното ус­тройство на някои стари европейски градове, ще се издига голяма католи­ческа църква. „Пред храма ще се изди­га най-голямото разпятие в САЩ", заяви Монахън в интервю за сп. „Нюзуик". Кръстът ще се извисява на цели 19,5 метра и ще бъде разположен на най-висо­ката точка в градчето.

За 68-годишния Мона­хън това ще е сбъдване на грандиозна мечта, писа британският в. „Индипендънт". Той става отдаден като­лик още като тийнейджър в началото на 50-те години на миналия век. Тогава ба­ща му умира и майка му го изпраща в католически дом за сираци. След три години служба като морски пехотинец в американската армия Мо­нахън се връща в родния си щат Мичигън през 1959 г. и влиза да учи в местния университет. За да се из­държа по някакъв начин, още на следващата годи­на, когато е на едва 22 г., взима заем от $ 900 и купу­ва малка пицария в град­чето Ипсиланти, близо до Детройт.

От малкото ресторантче с течение на годините Мо­нахън развива една от най-големите вериги пицарии в света - „Домино". Когато през 1998 г. прода­ва контролния си пакет акции за повече от $ 1 млрд., империята на Монахън на­броява над 6100 пицарии в 55 държави в целия свят. Милиардерът се отказ­ва от благините на богат­ството, след като прочита няколко религиозни книги и се замисля за греховете, подхранващи гордостта и егото му. Той става един от най-отявлените противници на абортите в САЩ, следвай ки стриктно политиката на Ватикана. Праведен секс 20-те хиляди жители на градчето на Монахън ще трябва да бъдат всеот­дайни християни и да спазват всички традиции и ценности на католиче­ската църква, посочи Би Би Си. Те ще са собстве­ници наблизо 11-те хиля­ди къщи и апартаменти в Аве Мария, но ще трябва да приемат редица ограничения, които милиар­дерът планира да нало­жи. Той ще бъде едноли­чен собственик на всич­ки общински имоти и предприятия и вече обя­ви, че ще въведе пълна забрана на продажбата на порнографски списа­ния и филми в Аве Мария. Освен това Монахън ще забрани и кондомите и хапчетата срещу забре­меняване в местните аптеки. Така съгражданите му ще правят само праведен секс, както повелява вяра­та. „Историята е една голя­ма битка между доброто и злото и аз не мисля да гле­дам отстрани", обяснява Монахън намеренията си.

Срещу него обаче вече се надига вълна от недовол­ство. Няколко правозащит­ни организации в САЩ обя­виха, че ще го съдят за нару­шаване на човешките пра­ва във Флорида. Представи­тел на базираната във Ва­шингтон фондация „Католи­ци за свободен избор" дори оприличи възгледите на ка­толическия филантроп с ис­лямски фундаментализъм.

в. Труд – стр. 33

София 1000, ул."Цар Симеон" № 57 тел. 02 981 46 25, факс 981 56 84

Email: office@intelday.comwww.intelday.com,
с. 1

скачать файл