Манчева, Ина Стилиянова


с. 1


автобиография

Лична информация
Име
Манчева, Ина Стилиянова

Адрес
ул.”Цариброд” 52, гр. Варна 9000

Телефон
0579 72 338

Факс
0579 76 197

E-mail
ubg_balchik@abv.bg
Националност
българкаДата на раждане
10.02.1962
Трудов стаж2007 -


• Име и адрес на работодателя
СУ «Св.Климент Охридски»

• Вид на дейността или сферата на работа
администрация и управление

Заемана длъжност
ръководител на УБГ – гр.Балчик

• Основни дейности и отговорности
ръководство на дейността на УБГ - Балчик

2006-2007• Име и адрес на работодателя
СУ «Св.Климент Охридски»

• Вид на дейността или сферата на работа
специалист

• Заемана длъжност
биолог

• Основни дейности и отговорности
създаване и развитие на растителни колекции, културно–образователна дейност

1993 - 2005


• Име и адрес на работодателя
“Триас “ООД

• Вид на дейността или сферата на работа
бизнес

• Заемана длъжност
управител

• Основни дейности и отговорности
управление на малък бизнес

1985-1993• Име и адрес на работодателя
НИИС ”Биотех”

• Вид на дейността или сферата на работа
научно-изследователска работа в областта на биотехнологиите

• Заемана длъжност
биотехнолог

• Основни дейности и отговорности
експериментално-внедрителска дейност


Образование и обучение
1980 - 1985• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ «Св.Климент Охридски»

• Основни предмети/застъпени професионални умения
биология

• Наименование на придобитата квалификация
специалист - биологМайчин език
българскиДруги езици

руски

• Четене
добро

• Писане
основно

• Разговор
основно
Социални умения и компетенции

високо ниво на комуникативност с хора от различни социални слоеве и с различно ниво на образованиеТехнически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютър, работа с лабораторна техникаСвидетелство за управление на МПС
Кат. В

стр.


Автобиография

Манчева, Ина Стиляновас. 1

скачать файл