Магистратури, стипендии, стажове


с. 1
МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
НА НИС ПРИ СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”
ДЕКЕМВРИ 2011


С ПОЖЕЛАНИЕ ЗА ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ,

ЗДРАВА, УСПЕШНА И ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

СЪДЪРЖАНИЕ:

МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ
ПРОГРАМИ
СЪБИТИЯ
ПУБЛИКАЦИИ


МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

MA IN EUROPEAN HISTORY AND CIVILIZATION

Applications are now being accepted for the Europaeum’s 2011-2012 MA programme in European History and Civilization with terms spent at Leiden, Paris and Oxford. This programme offers graduate students a special opportunity to deepen their knowledge of European history and institutions, their philosophical and historical backgrounds and underpinnings, and their social and economic contexts, through the lens of three different university worlds. This knowledge plays an increasingly crucial role in practical decision-making and strategic planning, where Europe-wide and global contact and negotiation is required. For further information, see Application details on our website.

Please note the special deadlines for submission: April 1st, 2012, with final deadline June 1st, 2012.

JENKINS' SCHOLARSHIPS 2012-13

Applications are invited for up to six Jenkins Scholarships for the 2012-2013 academic year, including four to study at Oxford. The Jenkins Scholarship Scheme honours the lifelong achievements of the former President of the European Commission (1976-1981) and Chancellor of the University of Oxford (1987-2003). The Jenkins Scheme is linked to the Europaeum association of leading European universities.The Roy Jenkins Memorial Fund was set up in 2003-4, to create scholarships to bring students from the countries of the European Union to study at the University of Oxford, and to support Oxford students going onto further study in Europe. 13 Jenkins Scholars have been elected in recent years.

Awards are for now a little over £11,500 per annum, usually for one year. Jenkins Scholars will be eligible to study at Oxford for a Masters degree in the Humanities or Social Sciences, the disciplines closest to Lord Jenkins’ own political and literary interests. Applicants may be submitted from the University partners within the Europaeum. Please note applications for Oxford must be received by 20th January 2012. Full details of the scheme can be found here; for application information click here.СТИПЕНДИАНТСКА ПРОГРАМА НА ФОНДАЦИЯ "ГЕТИ"

Американският научен център в София Ви информира за стипендиантската програма на Фондация "Гети", САЩ, организирана посредством Съвет на американските изследователски центрове в чужбина (CAORC).


Програмата предоставя възможност за работа по самостоятелен изследователски проект в Алжир или Турция, свързан със следните семинари: Изкуство и археология на свещеното (семинарът ще се проведе в Алжир) и Визуалната култура във Византия (семинарът ще се проведе в Турция).
Кандидатите трябва да са защитили докторска степен или да имат професионален опит в областта на история на изкуството.
Независимите изследвания трябва да бъдат проведени през периода от 9 юни до 16 юли 2012 г.
Стипендията от фондация "Гети" включва пътните и дневни в размер на 7 500 щ.д.
Българските изследователи ще могат да подадат молби чрез Американския научен център в София (ARCS).

Краен срок: 1 февруари 2012 г.

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

Български държавни структури, академичната общност, организации на гражданското общество и частния сектор могат да участват в конкурс за проекти в областта на информационното общество на Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), съобщиха от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Конкурсът WSIS Project Prizes 2012 е за проекти и програмни документи в 18 категории, сред които са публична инфраструктура, електронно управление, сигурна информационна среда, културно многообразие.

Наградените проекти ще бъдат включени в справочници за най-добри световни практики в областта на информационното общество и ще бъдат прилагани в други държави.Крайният срок за кандидатстване е 20 януари 2012 г.

Гласуването за най-добър проект ще бъде до 10 април 2012 г, а наградените предложения ще бъдат обявени на церемония на 15 май 2012 г. в Женева по време на Среща на върха на международната организация.

Повече информация за инициативата можете да намерите тук.

ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА ОРГАНИЗИРА ПРОГРАМА ЗА ЗАВЪРШИЛИ ВИСШИСТИ

Европейската централна банка (ЕЦБ) търси 12 завършили висшисти, които да се включат в двегодишна програма за обучение.Стаж
Програмата има за цел да предостави възможност на одобрените кандидати да се запознаят с функционирането и начините за взимане на решения на ЕЦБ.
В зависимост от опита и познанията им участниците ще бъдат включени в работата на различни отдели на ЕЦБ. През втората година те ще трябва да представят свой проект. Успешното завършване на програмата ще бъде оценено от специална комисия.
Програмата включва заплащане, както и друг вид финансова помощ, които ще се определят в зависимост от кандидата.
Изисквания
Кандидатите трябва да са граждани на държава членка на Европейския съюз и да са завършили преди не повече от две години до подаването на молбата за включване в програмата.
Задължително е да представят диплома в една от следните области: икономика, финанси, пазари, статистики, финансово/търговско/европейско право, политически и социални науки, бизнес администрация, комуникации или информационни технологии.
Изисква се много добро владеене на английски език, както и познания в областта на информационните технологии.
Желаещите трябва да попълнят формуляр, който е достъпен тук.
Краен срок: 9 декември 2011 г.
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка.

СТАЖ В АСАМБЛЕЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ РЕГИОНИ

Комисията по образование, култура, младеж и международно сътрудничество в Страсбург предлага платен стаж за студенти.


Стажът е с продължителност от четири до шест месеца. Задачите на одобрения кандидат ще включват участие в организирането на международни конференции, подготовка на документи, следене на европейските новини, свързани с младежта и гражданството.
Стажантът ще трябва да поддържа базата с данни на Асамблеята и да участва в ежедневната работа на организацията. Стажът е платен, но студентът трябва сам да поеме разходите си за път и настаняване.

Изисквания
Стажантите трябва да са студенти и да владеят английски и френски език. Познанията по трети европейски език са предимство.

Кандидатстване
Желаещите могат да изпратят автобиография и мотивационно писмо на следния адрес: j.hejman@aer.eu. Необходимо е и да представят документ, удостоверяващ съгласието на университета, в който са студенти.
Не е посочен краен срок за кандидатстване. Стажът започва през март 2012 г.
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Асамблеята на европейските региони.


СТАЖ В ЕЦБ ЗА ПРЕВОДАЧИ С БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

Европейската централна банка (ЕЦБ) организира тримесечен стаж за магистри или завършили студенти, които владеят перфектно български език.Стаж
Стажът има за цел да даде възможност на одобрените кандидати да придобият опит в работата с превод на различни документи на ЕЦБ от английски на български език.
Изисквания
Кандидатите трябва да са наскоро завършили магистри по превод или модерни езици или студенти, на които им предстои завършване в същите области. Изискват се перфектно владеене на български език, отлични познания на английски език, както и познания по един от другите официални езици на Европейския съюз. Задължителни са също опитът в специализирана финансова и икономическа терминология и умения за работа с MS Office.

Кандидатстване
Желаещите трябва да представят академична справка, препоръки от техни преподаватели, както и формуляр за кандидатстване, който е достъпен тук.
Процесът на подбор на стажанти може да включва и телефонно интервю.
Краен срок: 12 декември 2011 г.
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на Европейската централна банка

ОБУЧЕНИЕ ЗА ЖУРНАЛИСТИ В "РОЙТЕРС"

Агенция "Ройтерс" предлага стажантска програма за млади журналисти в Лондон, Ню Йорк или Сингапур. Стажът започва през септември 2012 г. и е с продължителност девет месеца. Информацията е публикувана от Mladiinfo.Стаж
По време на стажантската програма одобрените кандидати ще преминат обучение, след което ще имат възможността да работят като репортери в регионалните редакции на "Ройтерс" в Лондон, Ню Йорк или в Азия.
След изтичането на деветте месеца обучение на стажантите ще бъдат определени позиции в екипите, където работата им ще бъде контролирана от назначени за целта ментори.

Изисквания
За стажа могат да кандидатстват журналисти, които скоро са започнали кариерата си, както и професионалисти във финансовия сектор. Програмата е отворена и за завършили висшисти или студенти последна година по журналистика, икономика, бизнес или филология.
Изискват се опит в журналистиката, както и задълбочени познания по чужд език. Владеенето на арабски, руски, китайски или немски е предимство.

Кандидатстване
Желаещите трябва да попълнят формуляр за кандидатстване, който е достъпен тук.
Избраните кандидати ще бъдат извикани за интервю и оценка.

Краен срок: 31 декември 2011 г.
Допълнителна информация можете да намерите на официалната страница на "Ройтерс".

FASPE: ЛЕТНИ СТАЖОВЕ „ЖУРНАЛИСТИЧЕСКА ЕТИКА”

FASPE за специализанти в областта на журналистиката е интензивна двуседмична програма, която разглежда ролята журналистите в нацистка Германия и по време на Холокоста, с акцент върху морални кодекси, които ръководят журналистика професия. Стипендиите в Аушвиц за изследване на професионална етика (FASPE) ще подберат 10-15 студенти, които да проучат ролята на журналистите в нацистка Германия и по време на Холокоста.


Могат да кандидатстват завършили студенти по журналистика.

Краен срок: 6 януари 2012 г.КОНКУРС НА БМА ЗА СТУДЕНТСКО ЕСЕ

Българската макроикономическа асоциация обяви деветия годишен Конкурс за студентско есе на една от следните две теми:


1. "Раждане и загиване на глобална валута"
2. "Бели пари за черни дни" или "Яж, пий и си носи новите дрехи" (теоретична и емпирична обосновка на предпочитаната стратегия)"
В конкурса могат да участват всички български студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен в местни и чуждестранни университети, които имат интерес в областта на икономиката. Кандидатите трябва да покажат много добри познания по отношение на българската и/или световната икономика; използване и цитиране на подходяща литература (особено книги); оригиналност в стила; убедителност на изложението.
Есетата могат да бъдат написани на български или на английски език. Есетата трябва да са с обем до 20 000 знака, включително интервали, библиография и приложения. Есетата ще бъдат оценявани от комисия, определена от Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация.
Победители в конкурса от предишни години не могат да участват отново. Есета, които надхвърлят максималния обем, няма да бъдат разглеждани от комисията.
Победителят ще получи еднократна стипендия за обучение в размер на 750 лв.
На отличените студенти ще бъде дадена възможност да представят своите есета на Годишната конференция на Българската макроикономическа асоциация през март-април 2012 г.
Есетата трябва да се изпращат на е-mail: bma@bma-bg.org

Краен срок: 28 февруари 2012 г.
ЕВРОПАРЛАМЕНТЪТ ОБЯВИ КОНКУРС ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА МЛАДЕЖКА НАГРАДА "КАРЛ ВЕЛИКИ"

Европейският парламент обяви началото на конкурса за европейската младежка награда "Карл Велики". Тя се връчва на младежи, които са работили по проекти за насърчаване на разбирателството между хора от различни европейски страни.


Настоящият конкурс е насочен към граждани или жители на една от 27-те държави - членки на ЕС, на възраст от 16 до 30 години. Участниците могат да кандидатстват индивидуално или групово, като се допускат кандидатури на всички официални езици на ЕС.
Подадените за конкурса проекти трябва вече да са започнали и:
- завършени в рамките на календарната година (12 месеца), предхождаща настоящия краен срок за кандидатстване, или все още да са в ход.

Краен срок: 23 януари 2012 г.МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ 2012 В ЗАМЪКА НА ДУИНО (CASTELLO DI DUINO), ТРИЕСТ, ИТАЛИЯ

Право на участие имат младежите до 30 години. Участието е безплатно. Конкурсът е тематичен.


Темата на VIII издание 2012 г. е: “Огледало/ Маски”
Секции:
1. Неиздадена поезия
2. Театър (монолог или диалог между две действащи лица)

Краен срок: 7 януари 2012 г.НАГРАДА НА GOOGLE ЗА ФОТОГРАФИЯ

Ако сте студент във висше учебно заведение на възраст 18 или повече години, този конкурс е за вас. Подайте до осем от най-добрите си снимки в една от десетте категории.

Краен срок: 31 януари 2012 г.

ПРОГРАМИ

БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Конфедерация Швейцария участва в разширяването на ЕС, като подкрепя усилията за намаляване на икономическите и социалните неравенства в рамките на разширения ЕС посредством мерки, договорени взаимно между страните. Сред страните, получаващи подкрепа, е и България. Едно от избраните полета за сътрудничество с България е научно-изследователската дейност. За тази цел бе създадена Българо-швейцарска изследователска програма (БШИП).


Швейцарската национална научна фондация и дирекция „Наука” към Министерство на образованието, младежта и науката (МОМН) са националните организации, отговорни за цялостното управление и администрирането на програмата.
Българо-швейцарската изследователска програма отговаря на нуждата на българската научна общност за по-голяма международна интеграция и сътрудничество. Това ще се осъществи посредством мобилизиране на изследователски капацитет в Швейцария и България и подкрепяне на научното сътрудничество под формата на съвместни изследователски проекти чрез предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. Проектите ще дадат възможност на учените от България, съвместно с учени от Швейцария, да изпълняват, под формата на консорциуми, научни дейности,  насочени към конкретни проблеми в четири тематични области. Изследванията ще се провеждат в участващите изследователски центрове от двете страни. Взаимни визити и краткосрочни посещения в Швейцария и България също са възможни в рамките на проектите.

Проектите, изпълнявани по изследователската програма, целят засилването на изследователското сътрудничество между България и Швейцария. За постигането на тази цел, конкретните задачи на Българо-швейцарската изследователска програма са: • подпомагане на интеграцията на българските изследователи в международните мрежи;

 • улесняване на обмена на знания и ноу-хау сред изследователите.

Продължителността на проектите е до 3 години.

За  целенасоченото използване на наличните финансови ресурси са очертани следните тематични области:

 • екология: лесовъдство, селско стопанство, управление на земята, отпадъци;

 • социални науки: социална и човешка неравнопоставеност и регионални неравенства;

 • медицина: проектиране и симулация на лекарствени средства;

 • инженерство: иновативно строително проектиране, методи и материали.

 • Изследователски проекти извън тези области няма да бъдат финансирани.

Бенефициентите на безвъзмездната помощ ще са изследователи, работещи в рамките на следните видове обществени научни институции:

от Швейцария:

 • кантонални университети за висше образование;

 • швейцарски федерални институти за технология и свързани институции;

 • швейцарски университети за приложни науки;

 • федерални и кантонни изследователски институции.

от България:

 • акредитирани висши училища;

 • институти на Българската академия на науките и другите академии;

 • други национални нестопански изследователски институции;

 • изследователски организации, които са участвали в други швейцарски програми за сътрудничество в областта на изследванията.

Общият бюджет за съвместните изследователски проекти е 4 235 347 швейцарски франка, от които 3 647 050 швейцарски франка се предоставят от швейцарското правителство и 588 297 швейцарски франка се предоставят от МОМН.
Максималният размер за един проект (швейцарски и български принос) е 400 000 швейцарски франка. За всеки проект минимум 50% от безвъзмездната помощ могат да бъдат дадени на българския партньор.
Краен срок за подаване на проектите - 15 март 2012. Очаква се одобрените проекти да започнат осъществяване в края на м. септември 2012 г.

За повече информация и изтегляне на формулари за кандидатстване: Bulgarian-Swiss Joint Research Projects ПОДКРЕПА ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (BG161PO003-1.1.06)

Основната цел на настоящата процедура е да предостави подкрепа за реализирането на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия, самостоятелно или в партньорство с други предприятия или научноизследователски организации/ университети, с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси и услуги, които са насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното развитие на предприятията.

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните компоненти/допустими дейности:

Компонент 1 - Вариант А: Индустриални научни изследвания или Вариант Б: Експериментално развитие - подкрепата по този компонент цели да стимулира изпълнението на успешни научноизследователски и развойни проекти от страна на българските предприятия с цел създаване на нови или усъвършенстване на съществуващи иновативни продукти, процеси или услуги.

Компонент 2 „Подкрепа за МСП във връзка с права върху индустриална собственост" - подкрепата по този компонент цели да предостави на предприятията достъп до професионални услуги и/или консултации, пряко свързани с придобиването на права по индустриална собственост върху създаваните по проекта иновативни продукти, процеси или услуги на национално и/или международно равнище.

Компонент 3 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение и визуализация на проекта" - този компонент има за цел да предостави подкрепа за подготовка на проектните предложения по настоящата процедура и за дейностите за осигуряване на визуализация и публичност по отношение на реализирания проект.Краен срок: Сесия 1 с краен срок за набиране на проектни предложения - 08.02.2012 г.; Сесия 2 с краен срок за набиране на проектни предложения - 09.04.2012 г.; Сесия 3 с краен срок за набиране на проектни предложения - 08.06.2012 г.
ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ - EACEA/25/11 - ТЕМПУС IV - РЕФОРМА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПОСРЕДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНО УНИВЕРСИТЕТСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Двата основни инструмента за сътрудничество по настоящата покана за представяне на предложения по програма Темпус са:

- Съвместни проекти: проекти на основата на „възходящ подход“, насочени към модернизиране и реформа на институционално (университетско) равнище. Цел на съвместните проекти е обменът на знания между университети, организации и институции от ЕС и държавите партньорки, а също така и между учреждения в държавите партньорки при необходимост.

- Структурни мерки: проекти, насочени към съдействие за развитие и реформа на системите за висше образование в държавите партньорки, както и към подобряване на качеството и значението им, и към по-голямо доброволно сближаване с достиженията на ЕС. Структурните мерки засягат посреднически дейности в подкрепа на структурните реформи в системите за висше образование, както и разработването на стратегическа рамка на национално равнище.

До получаване на безвъзмездни средства се допускат кандидати юридически лица („правни субекти“), учредени съгласно изискванията на законите преди повече от 5 години в държави-членки на ЕС или в държави партньорки по програмата Темпус.

Кандидатите за Съвместни проекти трябва да бъдат признати от държавата публични или частни висши учебни заведения или асоциации, организации или мрежи от висши учебни заведения, занимаващи се с подпомагане, подобряване и реформа на висшето образование.

Кандидатите за Структурни мерки трябва да бъдат правни субекти, както е посочено по-горе, по отношение на съвместните проекти или национални или международни организации на ректори, преподаватели или студенти.
Седалището на тези институции и организации трябва да е в някоя от следните четири групи допустими държави:
- 27-те държави-членки на Европейския съюз,
- 4-те държави от района на Западните Балкани: Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Сърбия, както и Косово,
- 17-те държави от съседните южни и източни райони на Европейския съюз: Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, окупираната палестинска територия, Сирия, Тунис, Армения, Азербайджан, Беларус, Грузия, Молдова, Руската федерация и Украйна,
- 5-те републики от Централна Азия: Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Краен срок: 23 февруари 2012 г.
ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”

ПРОЕКТ: МНОГОСТРАННИ ПРОЕКТИ, МРЕЖИ И СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ ПО ПРОГРАМА„ЕРАЗЪМ”

Управляващ орган /дирекция: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия

Център за развитие на човешките ресурси - национална агенция за България
БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,

държавите кандидатки: Хърватия, Турция.


Могат да кандидатстват за:

Многостранни проекти по „Еразъм”:

 • Висши учебни заведения, притежаващи Университетска харта „Еразъм” за целия срок.

 • Предприятия (по-конкретно МСП), професионални организации, търговско-промишленипалати, социални партньори и местни/регионални/национални органи

 • Сдружения и други свързани организации, активни в сферата на висшето образование

Академични мрежи и съпътстващи мерки по „Еразъм”:

 • Висши учебни заведения, притежаващи Университетска харта „Еразъм”

 • Сдружения, мрежи или консорциуми от висши учебни заведения или други организации, активни в сферата на висшето образование

Академични мрежи по „Еразъм”

Академичните мрежи по „Еразъм” целят да популяризират европейското сътрудничество и иновации в конкретни тематични области. По този начин те допринасят за повишаване на качеството на преподаване във висшето образование, дефиниране и развиване на европейското измерение в конкретна дисциплина, доразвиването на иновации и обмен на методологии и добри практики. Това се постига чрез сътрудничество в мрежа между висши учебни заведения, университетски факултети и департаменти, като може да включвапрофесионални организации, предприятия и други организации.

Минимален брой държави: 25 държави, които участват в програма „Учене през целия живот”. Поне една държава следва да е държава-членка на ЕС.

Минимален брой партньори: 25Многостранните проекти по „Еразъм”

Многостранните проекти по Еразъм осигуряват подкрепа за сътрудничество както между висши учебни заведения, така и между тях и други свързани заинтересовани лица.

Кандидатите трябва да изберат един от следните приоритети:

Сътрудничество между висши учебни заведения (ВУЗ) и предприятия.

Социално измерение на висшето образование.

Стратегии за мобилност и премахване на бариерите пред мобилността във висшето образование.

Подкрепа за програмата за модернизиране на висшето образование.

Насърчаване на постиженията и иновациите във висшето образование.


Минимален брой държави: 3 държави, които участват в програма „Учене през целия живот”. Поне една държава следва да е държава-членка на ЕС.

Минимален брой партньори: 3Съпътстващи мерки по „Еразъм”

Целта е да се подкрепят разнообразни дейности, които, въпреки че не са допустими по

основната програма „Еразъм”, видимо биха допринесли за постигането на целите ѝ.
Финансиране:

Академични мрежи по „Еразъм”: Максималният принос на ЕС за проекти ще бъде 600 000 EUR за цялата продължителност на проекта Максималният размер на безвъзмездните средства за всички партньори от трети държави, взети заедно, възлиза на 25 000 EUR, в допълнение към посочената по-горе сума.

Многостранните проекти по „Еразъм”: 200 000 евро/годишно. Максималното участие от страна на ЕС обаче възлиза на 400 000 EUR. Максималният размер на безвъзмездните средства за всички партньори от трети държави,взети заедно, възлиза на 25 000 EUR, в допълнение към посочената по-горе сума.

Краен срок: 2 февруари 2012 г.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”,

ПРОЕКТ: ИНТЕНЗИВНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ (EILC) ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”

Управляващ орган /дирекция: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия

Център за развитие на човешките ресурси - национална агенция за България
СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Съгласно определени предварителни суми за дневни, пътни, подготвителни разходи и разходи по управлението в зависимост от държавата в която е регистриран бенефициента.


БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, държавите кандидатки: Хърватия, Турция.

Могат да кандидатстват:

Висши учебни заведения, притежаващи Университетска харта „Еразъм”;

Други организации, специализирани в езикова подготовка.
ОПИСАНИЕ:

Интензивните езикови курсове „Еразъм” (ИЕКЕ) са специализирани курсове по малко изучавани и преподавани езици, организирани в страните, където тези езици се говорят.

Английски, немски, френски и испански (кастилски) не са допустими за ИЕКЕ.

ИЕКЕ се провеждат в следните страни за допустимите езици, посочени в скоби: Белгия (холандски), България (български), Хърватия (Хърватски), Кипър (гръцки), Чешка република (чешки), Дания (датски), Естония (естонски), Финландия (фински и шведски), Гърция (гръцки), Унгария (унгарски), Исландия (исландски), Италия (италиански), Латвия (латвийски), Литва (литовски), Малта (малтийски), Нидерландия (нидерландски), Норвегия (норвежки), Полша (полски), Португалия (португалски), Румъния (румънски), Словакия (словашки), Словения (словенски), Испания (баски, валенсиански, каталунски и галицийски езици), Швеция (шведски), Швейцария (италиански) и Турция (турски).

ИЕКЕ дават възможност на студенти участници в програма „Еразъм”, които ще посетят тези страни за обучение или практика, да учат съответния език в продължение на 2 до 6 седмици (общ минимум 60 учебни часа и поне 15 учебни часа на седмица) с оглед на подготовката им за периода на мобилност по „Еразъм”.

Изискването за минимална продължителност на Интензивен езиков курс по „Еразъм” е общо минимум 60 учебни часа и поне 15 учебни часа на седмица.

Децентрализирана дейност. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на съответната национална агенция в страната на кандидата

Краен срок: 3 февруари 2012 г.

ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, СЕКТОРНА ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ”, ПРОЕКТ: ИНТЕНЗИВНИ ПРОГРАМИ , МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИТЕ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И С ЦЕЛ СТАЖ И МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Управляващ орган /дирекция: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия

Център за развитие на човешките ресурси - национална агенция за България
СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансирането се основава на предварително определени, твърди суми, които зависят от броя на мобилностите, планирани от кандидатстващите институции.


БЕНЕФИЦИЕНТИ:

Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,

държавите кандидатки: Хърватия, Турция.


Могат да кандидатстват:

Интензивни програми по „Еразъм”:

Координиращото висше учебно заведение (което следва да притежава Университетска харта „Еразъм”) от името на участващите институции (всичките участници следва да притежават Университетска харта „Еразъм”).


Мобилност на студенти с цел обучение по „Еразъм”:

Изпращащото висше учебно заведение, притежаващо Университетска харта „Еразъм”.


Мобилност на студенти с цел практика по „Еразъм”:

Изпращащо висше училище, притежаващо разширена Университетска харта „Еразъм”;

Консорциуми, притежаващи сертификат за консорциум за студентски практики по „Еразъм”.
Мобилност по „Еразъм” с цел преподаване – за преподавателски състав от висши учебни заведения и за поканен персонал от предприятия

Висши учебни заведения, притежаващи Университетска харта „Еразъм”


Мобилност на преподавателски състав по „Еразъм” – обучение на кадри от висше учебно заведение в предприятия и в други висши учебни заведения

Висши учебни заведения, притежаващи Университетска харта „Еразъм”.


ОПИСАНИЕ:

Дейности по мобилност по Програма „Еразъм”:

Интензивни програми по „Еразъм”

Мобилност на студенти с цел обучение по „Еразъм”

Мобилност на студенти с цел практика по „Еразъм”

Мобилност по „Еразъм” с цел преподаване – за преподавателски състав от висши учебни заведения и за поканен персонал от предприятия;

Мобилност на преподавателски състав по „Еразъм” – обучение на кадри от висше учебно заведение в предприятия и в други висши учебни заведения


Децентрализирана дейност. Кандидатурите трябва да бъдат изпратени на съответната национална агенция в страната на кандидата

Краен срок: 09 март 2012 г.


ПРОГРАМА ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ, ХОРИЗОНТАЛНА ПРОГРАМА, ПРОЕКТ: УЧЕБНИ ВИЗИТИ ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2011-2012 ГОДИНА

Управляващ орган /дирекция: Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура към Европейската комисия

Център за развитие на човешките ресурси - национална агенция за България

СУМА НА ФИНАНСИРАНЕ:

Финансирането се основава на предварително определени еднократни суми.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:Кандидатите трябва да са установени в една от следните държави:

27-те държави-членки на Европейския съюз,

държавите от ЕИП/ЕАСТ: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария,

държавите кандидатки: Хърватия, Турция.


Могат да кандидатстват:

 • представители на местна, регионална, национална власт;

 • директори и помощник-директори на образователни институции;

 • ръководители на департаменти, ръководители на методически обединения;

 • главни учители;

 • обучители на учители;

 • инспектори от РИО;

 • представители на мрежи и асоциации в областта на образованието и обучението;

 • педагогически съветници;

 • съветници в системата на професионалното ориентиране и консултиране;

 • представители на секторите за образователни услуги, бюрата по труда или центрове по ориентиране;

 • ръководители „човешки ресурси", ръководители „фирмено обучение";

 • представители на промишлени палати, стопански и занаятчийски камари;

 • представители на работодателски организации;

 • представители на синдикати;

 • собственици или управители на малки и средни предприятия;

 • изследователи, научни работници.

ОПИСАНИЕ:

Учебната визита е краткосрочна визита в рамките на три до пет дни за малка група (8-15 лица) от образователни специалисти, с цел изследване на конкретен аспект на ученето през целия живот в друга страна участничка в програма „Учене през целия живот”. Програма „Учебни визити" дава възможност на специалисти от различни форми и сектори на образованието и обучението да обменят опит с експерти от други европейски страни. Програма „Учебни визити” е адресирана до лица, отговорни за взимането на политически решения, които с професионалната си активност, могат да играят ролята на мултипликатори на ученето и иновациите.

Краен срок: 30 март 2012 г. (посещения от септември 2012 г. до февруари 2013 г.); 12 октомври 2012 г. (посещения от март до юни 2013 г.).


FP 7 IDEAS


Call Identifier

Call Title

Publication Date

Deadline

ERC-2012-ADG_20120411

ERC Advanced Investigators Grant

2011-11-16

2012-04-11

ERC-2012-ADG_20120314

ERC Advanced Investigators Grant

2011-11-16

2012-03-14

ERC-2012-ADG_20120216

ERC Advanced Investigators Grant

2011-11-16

2012-02-16


ПОКАНА ЗА ПОДКРЕПА НА УТВЪРДЕНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ

Обявена е покана за представяне на предложения за отпускане на субсидии за утвърдени изследователи (ERC Advanced Investigators Grant). Поканата е по специфична програма  "Идеи" на  Седма рамкова програма за научни изследвания.Цел
Програма "Идеи" цели да засили конкурентоспособността на Европа, като оказва помощ при привличане и задържане на най-талантливите учени, подкрепа за научни изследвания с мощен ефект, изискващи поемане на рискове и стимулиране на научни изследвания от световна класа в нови, бързо налагащи се области.
Целта на финансирането по настоящата покана е да подкрепи проекти върху гранични изследвания с високи постижения на водещи, доказали се изследователи във всички държави членки на Европейския съюз и в асоциираните държави.
Допустими кандидати
Предложения могат да се подават от поне една организация, регистрирана в държава членка на ЕС или в асоциирана държава. Кандидатите трябва да са активни изследователи със значителен опит и постижения през последните 10 години

Допустими дейности
Средствата ще бъдат използвани за насърчаване на значителни постижения и на нови изследвания, методи и техники включително и чрез интердисциплинарен подход.
Бюджет: 679 980 000 евро
Краен срок:
- Физически и инженерни науки: 16 февруари 2012 г.
- Природни науки: 14 март 2012 г.
- Обществени и хуманитарни науки: 11 април 2012 г.
Допълнителна информация
Пълния текст на поканата и насоки за кандидатстване можете да намерите на интернет страницата на Седма рамкова програма за научни изследвания.

ПОСЛАНИЧЕСКИ ФОНД ЗА OПАЗВАНЕ НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

Посолството на САЩ в София приема предложенията за 2012 г. за участие в конкурентната световна програма за съхранение на културното наследство - Посланически фонд за oпазване на културното наследство (ПФКН).


ПФКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:
1. Културни обекти, включително (но не само) исторически сгради и места, религиозни обекти, паметници и археологически обекти.
2. Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща музейна консервационна дейност.
3. Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.
Наградите на миналогодишния проект варираха от 10 000 до 100 000 щ. долара, със средна стойност 58 000 долара.
Максимално времетраене на проекта: 60 месеца (пет години), разделено на 12-месечни бюджетни периоди.
Получателите на грантове могат да бъдат неправителствени организации, музеи, Министерството на културата или сродни на тях институции.
Посолството приветства съфинансирането, предметните дарения в подкрепа на проектите , както и други форми на участие във финансирането на проектите. Как да кандидатствате? Вижте линка (на английски).

Краен срок: 11 декември 2011 г.


СЪБИТИЯ

Конференция "Световният диалог за бизнеса" в Германия, 14 и 15 март 2012 г. ,Кьолн, Германия.
По време на форума представители на бизнеса, икономиката, науката и политиката ще обсъждат със студенти въпроси от значение за икономиката и обществото.
Събитието се организира от The Organisationsforum Wirtschaftskongress e.V. (OFW), където близо 40 студенти работят върху проекта. Бил Гейтс и Майкъл Блумбърг са някои от най-известните личности, участвали във форума.

В конференцията могат да участват само студенти. Те трябва да представят своя интерпретация на "Световният диалог за бизнеса" чрез видео, фотографии, есета или други идеи. Видеоматериалите трябва да са с продължителност до три минути, а есетата - с дължина до 300 думи.


Желаещите трябва да изпратят своя автобиография и да отговорят на въпросник, който могат да намерят тук. Формулярът за кандидатстване е достъпен тук.
За допълнителна информация можете да пишете на следния адрес: application@ofw.de.

Такси и стипендии
Участниците трябва да платят такса в размер от 100 евро. Таксата за студентите от Германия, Швейцария и Австрия е 50 евро. Организаторите поемат разходите по настаняването на одобрените кандидати.
Участниците могат да кандидатстват за стипендия, която да покрие пътните разходи за придвижването от по-голямо летище или гара до Кьолн, Дюселдорф или Франкфурт.
Всеки участник ще бъде избран от определена компания, която ще покрие разходите му. Студентите, които получават стипендия, ще се имат специална среща с компанията, която поема пътните им разноски на специално събитие, организирано от форума. Други възможности за стипендии могат да бъдат намерени тук.
Краен срок: 31 декември 2011 г.
Fifth International Conference on Computational Chemistry, Montreux, Switzerland
[Event Date: 2011-12-29]

The Fifth International Conference on Computational Chemistry will take place from 29 to 31 December 2011 in Montreux, Switzerland.


Computational chemistry is a branch of chemistry that uses the principles of computer science to assist in solving chemical problems. It uses the results of theoretical chemistry, incorporated into efficient computer programs, to calculate the structures and properties of...

First International Conference on Drug Therapy in Tuberculosis Infection, Edinburgh, UK
[Event Date: 2012-01-06]

The First International Conference on Drug Therapy in Tuberculosis Infection will take place from 6 to 7 January 2012 in Edinburgh, UK.


Tuberculosis (TB) remains an important public health issue worldwide. Globally it is estimated that 8.8 million new cases occur annually. Although there is an effective therapy through the directly-observed treatment strategy and vaccination, the public health burden of...

'Exploiting bacteriophages for bioscience, biotechnology and medicine', London, UK
[Event Date: 2012-01-12]

A conference entitled 'Exploiting bacteriophages for bioscience, biotechnology and medicine' will take place on 20 January 2012 in London, UK.


A bacteriophage is any one of a number of viruses that infect bacteria, and are among the most common biological entities on Earth. The term is commonly used in its shortened form, phage. They play crucial roles in driving the adaptive evolution of their bacterial...

Ninth Old World Conference in Phonology, Berlin, Germany
[Event Date: 2012-01-18]

The Ninth Old World Conference in Phonology will take place from 18 to 21 January 2012 in Berlin, Germany.


Phonology is the field which studies the function, behaviour and organization of sounds as linguistic items. It can describe, for example, linguistic analysis either beneath the word or to units at all levels of language that are thought to structure sound for conveying linguistic meaning.

MODERN Conference: Engaging in the Modernisation Agenda for European Higher Education, Brussels, Belgium (30 January 2012)

The MODERN Conference on the topic of “Engaging in the Modernisation Agenda for European Higher Education” will take place in Brussels, Belgium, on 30 January 2012.

The conference will look at EU communication: "Supporting growth and jobs – an agenda for the modernisation of Europe's higher education systems" (September 2011), its impact on higher education institutions and the future opportunities it can offer in the new programmes under the next multi-annual financial framework 2014-2020. It will build on the outcomes of the Modern European Platform on Higher Education Modernisation.

Under the leadership of the European Centre for Strategic Management of Universities (ESMU), MODERN is a consortium of 10 core and 29 associate partners that have joined forces to “provide a structured answer to the fragmentation in the supply of management support to HEIs, their leaders and managers”.

For more information and to register, click here.
Conference on Higher Education and Research, Helsinki, February 2012

Helsinki University is hosting a special "Nordic" conference in February 2012 that will bring together scholars of higher education, science and leadership from Finland and Sweden. Supported by the University of Helsinki’s Network for Higher Education and Innovation Research (HEINE), the Consortium of Higher Education Researchers in Finland (CHERIF) and Hanasaari – the Swedish-Finnish Cultural Centre, the aim of the conference is to provide a forum for the discussion of research findings relating to new trends in higher education in the Nordic countries. The Conference will seek to address the following questions: Who are the major actors or key players in higher education; and who are those who decide on the resources for higher education and science, now and in the future?

Interested scholars should contact the organisers at info@hanaholmen.fi for details on how to attend. Click here for more information


Technoport Renewable Energy Research Conference 2012, Trondheim, Norway (16-18 April 2012)

Technoport and the Centre for Renewable Energy (SFFE) are organising the Renewable Energy Research Conference (RERC) 2012 as part of the ‘Technoport 2012 - Sharing Possibilities’ event. The conference will take place in Trondheim, Norway, from 16 to 18 April 2012.

During Technoport RERC Research 2012, scientists from all areas of environment-friendly energy research will have an opportunity to discuss recent technological and scientific achievements in 12 parallel sessions, which will include both oral and poster presentations.

Technological, societal, economical and environmental impacts of the transition to a green economy will be summarised from the parallel sessions and debated with politicians and industrialists during the Technoport Summit. Technoport is an organisation dedicated to promoting the development of smart technology as a tool in the transition to a greener economy.

The early-bird registration deadline is 26 February 2012.

For more information about Technoport RERC Research 2012, visit this website.

More information about Technoport 2012 - Sharing Possibilities, click here.
International IREG-6 Conference: Academic Rankings and Advancement of Higher Education - Lessons from Asia and other Regions, Taipei, Taiwan (18-20 April 2012)

The International IREG-6 Conference: “Academic Rankings and Advancement of Higher Education - Lessons from Asia and other Regions”, will take place in Taipei, Taiwan, from 18 to 20 April 2012.

The IREG-6 Conference will discuss new developments in university rankings with focus on the reliability and quality of rankings. It will also provide the participants with an opportunity to interact with authors of international and national rankings, researchers, university leaders and policy makers.

Andrejs Rauhvargers, Secretary General, Latvian Rectors’ Council and author of the recent EUA report on rankings, is due to present at the conference.

The conference organisers have also published a call for papers. The deadline for abstracts of up to 2,000 words is 15 December 2011.

For more information on the conference and the call for papers, click here.ПУБЛИКАЦИИ
Connecting Europe through History

This is the report of a three-day graduate workshop on Europeanisation in East and Central Europe – how have member states been affected?, at the Jagiellonian University in Krakow, where students and scholars engaged in a lively discussion. There was also a debate on History teaching in Poland - with concerns that since the fall of Communism, nationalistic tendencies linger on in the curriculum. Click here to read the report of this event. It was all part of the Connecting Europe through History year-long programme on how Migration themes and Migratory Movements impact upon History teaching today, involving Oxford, Bologna, Leiden, Helsinki, Paris, and Krakow, as well as other university centres in Berlin, Vienna, and Nijmegen. It was also set out to 'close the gap' between University Historians and School History Teachers, to create new energy, and also to enhance History in Schools.The Futures of Europe: Which Way Towards 2030 - Report from the 2011 Europaeum Summer School

The Europaeum 2011 Conference and Summer School on The Futures of Europe: Which Way Towards 2030 was held in beautiful Santander, north Spain, exploring complexities of relationships between European nations and the European Union and future scenarios, and bringing together distinguished experts, policy-makers, media and politicians, alongside 215 graduates from the Europaeum network. A full report on the event, which started by reviewing the implications of the 2009-10 report of the Reflections Group chaired by Felipe Gonsalez, is now available. Click here to read the final report.Good or Evil Economics ?
Following a successful launch of his book on Economics of Good and Evil in Oxford earlier this year, Tomáš Sedláček, who gave a talk on this theme as a participant in the 2009 summer school on Ethics and European Policy-Making in Paris, has continued to enjoy a high profile. There has been worldwide interest in the English translation - most recently being the subject of a seminar at New York University, hosted by the World Policy Institute and the Institute for Public Knowledge.
Title: The Danube: A river of innovation
Date: October 2011 (Issue 11)
Languages: de, en, fr, (1,5 MB)

Read about innovation and the EU Strategy for the Danube Region. The region hosts the most international river basin in the world, linking 14 countries and 115 million people. The Strategy provides specific opportunities. Work is already being done to make full use of the Danube's considerable research and innovation prospects, including smarter transport links, cheaper and more secure energy through better connections, and co-operation to minimise environmental risks and disasters. This issue also highlights food-related initiatives, coverage of the Western Balkan's research and development links to the Innovation Union and e-infrastructures for South East Europe."


EUA launches ‘Autonomy Scorecard’ report

EUA has published a major new report, which compares university autonomy across 26 European countries. In addition to an in-depth analysis of the current state of institutional autonomy in Europe, the study includes four scorecards which rank and rate higher education systems in four autonomy areas: organisational, financial, staffing and academic autonomy.The report “University Autonomy in Europe II – The Scorecard” was launched at a special event held at the Musée BELvue in Brussels. Thomas Estermann, author of the study, presented the methodology and key findings to an audience of around 80 international higher education stakeholders.

He explained that the study, which is the outcome of a two-year project, had been designed to engage all higher education stakeholders in a more in-depth debate on autonomy in order to improve national higher education systems. Outlining the results, main findings and underlying trends in university autonomy, he pointed to those areas in which, from EUA’s perspective, universities need more freedom and flexibility.
с. 1

скачать файл