Литература за ученици от І до VІІІ клас


с. 1
ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ!

Състезание по български език и литература за ученици от І до VІІІ клас

Бургас, 28.03.2009 г.

ІІІ клас

Уважаеми ученици,

Състезателният тест съдържа 30 езикови и литературни задачи с избираем или свободен отговор, който трябва да напишете на отделеното място в бланката. Последната задача е за създаване на текст, който трябва да напишете на отделен лист.

Внимателно прочетете условието на тестовите задачи и предложените отговори. Изберете само един от тях и оградете с кръгче в бланката буквата на този отговор. Всяка правилно решена задача ще ви донесе 1 точка, а грешното решение или липсата на решение няма да ви носи точки. Времето за работа е 3 астрономически часа.

Желаем ви успех!
Прочетете текста и отговорете на въпросите от 1. до 3.

Моя българска земя! Толкова години те гледам и обхождам от Беласица до Дунав, от Странджа до Ком. Заставам на Мусала, веят ме пролетните вихри на Вихрен, слушам веселите овчарски кавали по родопските поляни, люлеят ме зелените люлки на Тракия и Добруджа. И все не мога да се нагледам на твоята необятност, на твоята неповторима красота.

Евтим Евтимов


 1. Кое е най-подходящото заглавие за текста:

а/ От Беласица до Дунав; б/ От Странджа до Ком;

в/ Мусала и Вихрен; г/ Моя българска земя.
 1. Колко са глаголите в текста:

а/ 7; б/ 8; в/ 6; г/ 10.


 1. Прилагателните имена в текста са:

а/ 8; б/ 7; в/ 5; г/ 9.


 1. Колко звука и колко букви общо има в думите Тракия и Добруджа ?

а/ 14 б., 14 зв.; б/ 14 б., 13 зв.; в/ 16 б., 15 зв.; г/ 13 б., 14 зв.


 1. В коя група думи има несъответствие между брой букви и звукове:

а/ януари, юни, юли; б/ май, майка, майски; в/ лято, дюля, люляк; г/ ъгъл, мъгла, ръб.


 1. С коя дума ще проверим правописа на думата мъдър :

а/ мъдро; б/ мъдри; в/ мода; г/ морен.


 1. В кой ред всички думи са с представки:

а/ гледам, разгледам, гледане; б/ чета, пиша, рисувам;

в/ поглед, оглед, преглед; г/ уча, съученик, учебник.
 1. Къде думите нямат общ корен:

а/ дърво, дървен, дървар; б/ злато, златен, златар; в/ полк, полита, поле; г/ риба, рибар, рибена.


 1. Съществителното име хубост е образувано от:

а/ хубав; б/ хубавее; в/ хубавица; г/ хубостник.


 1. В кое изречение всички съществителни имена са членувани правилно:

а/ Вятърът грабна песента и я понесе над полето. б/ Звездата полетя към безкраят.

в/ Селянина карал дърва за градът. г/ Работника се изправи и избърса челото си.
 1. В кой ред всички съществителни имена се пишат с двойно „т” при членуване:

а/ свят, брат, плат; б/ радост, младост, вест; в/ мост, гост, пост; г/ милост, болест, спортист.


 1. Коя е основната форма на глагола обича:

а/ обичах; б/ обичаме; в/ обичам; г/ ще обичам.


 1. В кой ред „си” е глагол:

а/ Научих си всичко за утре. б/ Ти си добро дете.

в/ Купи ли си списание? г/ Камен възседна коня си.
 1. В кой ред има правописни грешки:

а/ кова, коват, тека, текат; б/ слизаме, обичаме, гледаме;

в/ бодът, бодеме, четът, четеме; г/ режем, берем, садим, пеем.
 1. В кое словосъчетание е допусната правописна грешка:

а/ лунна нощ; б/ утринна роса; в/ писменни упражнения; г/ есенни листа.


 1. На кой ред всички думи са написани неправилно:

а/ зборник, милувка, туристка, щастие; б/ пакосник, хишник, сдание, сеидба;

в/ сватба, помошник, гост, футболист; г/ величествен, божествен, гигантски, згънат.
 1. На кой ред всички думи са синоними:

а/ пия, изпия, напия, пиене; б/ мечтая, копнея, фантазирам, бленувам;

в/ заваля, заръмя, валеж, валежи; г/ линея, чезна, вехна, повехна.
 1. На кой ред всички думи не се пренасят:

а/ аванс, болка, гердан, днес; б/ алея, болт, душ, кифла;

в/ алое, блед, герб, звън; г/ лъч, юнак, ястреб, сняг.
 1. В кое изречение има допусната грешка:

а/ Хвърлих хляб на по голямото куче. б/ Хвърлих камък по голямото куче.

в/ По голия хълм неочаквано се появиха цветя. г/ По прашния път бавно крачеше уморен пътник.
 1. Колко са сгрешените думи в текста:

Ешко варвеше прет майка си и весело потскачаше. Радоста му беше бескрайна.

а/ 7; б/ 5; в/ 6; г/ 8.
 1. Кой е авторът на откъса:

И над книгата унесен

родна реч ми пак шепти

милва като нежна песен

като утрен звън трепти.
а/ Асен Разцветников; б/ Иван Вазов; в/ Елисавета Багряна; г/ Ран Босилек.


 1. Димитър Стоянов е истинското име на писателя:

а/ Ран Босилек; б/ Елин Пелин; в/ Ангел Каралийчев; г/ Асен Разцветников.


 1. Изречението „Бог знае какво имаше в това легло! През цялото време нещо толкова ми убиваше, че сега цялата съм в синини! Направо ужасно.” е от приказката:

а/ Спящата красавица; б/ Снежанка; в/ Принцесата върху граховото зърно; г/ Пепеляшка.


 1. Кое от заглавията не е на българска народна приказка:

а/ Слънчова майка; б/ Дар от сърце; в/ Сливи за смет; г/ Дивите лебеди.


 1. Голямо произведение с много герои и събития се нарича:

а/ разказът; б/ приказката; в/ романът; г/ повестта.


 1. Кратък разказ с изказана поука, в който обикновено героите са животни или предмети се нарича:

а/ басня; б/ стихотворение; в/ повествование; г/ гатанка.


 1. За кой герой от приказките се отнасят думите „червеникава, хитра, предпазлива, лукава”:

а/ Баба Меца; б/ Тънконожка; в/ Кума Лиса; г/ Майка Зайка.


 1. Попълни на празния ред в бланката липсващите думи : Книгата „Алиса в страната на чудесата” е написана от ... …
 1. Какво изразно средство е използвано в подчертания израз. Напиши го на празния ред в бланката :

Хвърчилото висеше на тънката жица

като ранена безжизнена птица.
30. Напиши епитет към думата дъх - …………………………………………………………………….

31. Съчини интересна случка, като се ръководиш от даденото заглавие. Задачата напиши на допълнителния лист.
Приятел в нужда се познава

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДАЧИ
 1. Изречението Преди девет дена една уморена и насълзена лястовичка кацна върху мачтата на един голям океански параход. е от приказката:

а/ „Майчина сълза”; б/ „Лястовица и врабче”;

в/ „Най-хубавото птиче” г/ „Бодливият трън”.
 1. Приказката „Принцесата върху граховото зърно” е написана от:

а/ Шарл Перо; б/ Братя Грим; в/ Ханс Хрискиян Андерсен; г/ Астрид Линдгрен.


 1. Допишете името на писателя Емилиян ………………………………………………………………

ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ІІІ КЛАС
 1. Г

 2. Б

 3. Б

 4. А

 5. А

 6. Б

 7. В

 8. В

 9. А

 10. А

 11. Б

 12. В

 13. Б

 14. В

 15. В

 16. Б

 17. Б

 18. В

 19. А

 20. В

 21. Г

 22. Б

 23. В

 24. Г

 25. В

 26. А

 27. В

 28. Луис Карол

 29. сравнение

 30. омаен, ароматен, опияняващ

БЛАНКА ЗА ОТГОВОРИ НА ТЕСТА – ІІІ КЛАС


1

А

Б

В

Г

2

А

Б

В

Г

3

А

Б

В

Г

4

А

Б

В

Г

5

А

Б

В

Г

6

А

Б

В

Г

7

А

Б

В

Г

8

А

Б

В

Г

9

А

Б

В

Г

10

А

Б

В

Г

11

А

Б

В

Г

12

А

Б

В

Г

13

А

Б

В

Г

14

А

Б

В

Г

15

А

Б

В

Г

16

А

Б

В

Г

17

А

Б

В

Г

18

А

Б

В

Г

19

А

Б

В

Г

20

А

Б

В

Г

21

А

Б

В

Г

22

А

Б

В

Г

23

А

Б

В

Г

24

А

Б

В

Г

25

А

Б

В

Г

26

А

Б

В

Г

27

А

Б

В

Г

28

……………………………………………………………..29

……………………………………………………………..30

……………………………………………………………..

Състезание „Обичам те, българска реч” – 2009 година


с. 1

скачать файл