Лична информация


с. 1

Лична информация
Име
Велинов Стефан

АдресТелефон
GSM: 0885 735 820

ФаксE-mail
stevel@abv.bg
Националност
българингодина на раждане
1964г.
Трудов стажот 2002 г.

от 1999 г.

от 1995 г.
1993 –1995 г.
1993 – 1994 г.
Главен асистент по Рисуване към катедра “Иконография”

на ПБФ към ВТУ
Старши асистент по Рисуване към катедра “Иконография”

на ПБФ към ВТУ

Редовен асистент по Рисуване към катедра “Иконография”

на ПБФ към ВТУ

Хоноруван преподавател по Рисуване към катедра “Иконография”

на ПБФ към ВТУ


Учител по рисуване в “ПМГ Васил Дррумев”, гр. В.Търново


• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет “Св.Св.Кирил и Методий”, гр.Велико Търново,

ул. “Т.Търновски” № 1, 5003, РБългария• Вид на дейността или сферата на работа
Изобразителни изкуства

• Заемана длъжност
Щатен преподавател


• Основни дейности и отговорности
Преподава “Рисуване”, “Графични техники”
Образование и обучение
1988 – 1993 г

1978 – 1983 г.

ВТУ “Св.Св.Кирил и Методий”, Факултет “Изобразителни изкуства”,

специалност “Педагогика на изобразителните изкуства – Графика”,

степен “магистър”.


ССХУ за приложни изкуства, гр.Трявна

Специалност “Художествена обработка на дървото” - ДЪРВОРЕЗБА
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновки университет “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Педагогика на изобразителните изкуства, специалност “Графика”

Художествена обработка на дървесината – “Дърворезба”• Наименование на придобитата квалификация
Преподавател по изобразителни изкуства

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
Майчин език
българскиДруги езици

руски английски немски

• Четене
отлично добро добро

• Писане
отлично основно добро

• Разговор
отлично добро добро
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Умения за работа в интердисциплинарен екип в изготвяне на образователни програми.

- ВТУ

Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Работа по проекти в областта на образованието – съвместен проект към център КСОУВО при МО – “ВТУ – научен и учебен център за православни църковни изкуства”
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Работа с компютър, работа с дървообработващи машини и инструменти
Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Рисува
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
Интериорна и екстериорна дърворезбена украса
Свидетелство за управление на МПС
неПриложения
творческа биографияс. 1

скачать файл