Лична информация


с. 1Европейски формат на автобиография

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Терлемезян Хилда Нишан

Адрес
бул. Руски 87, Пловдив 4000

Телефон
+359 32 624 399 : 0889 988 422

ФаксE-mail
hilda_terlemezian@yahoo.com
Националност
българскаДата на раждане
26.09.1971
ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Вид на дейността или сферата на работа

2011- до сега главен асистент по английски език в ПУ „П.Хилендарски” към катедра „Педагогика и психология”
2006 –2011 до сега асистент по английски език в ПУ „П.Хилендарски” към катедра „Педагогика и психология”

2003- 2006 асистент по английски език в Педагогически колеж – гр.Пазарджик – клон на ПУ ”П. Хилендарски”

1994 - 1997; 1999 – 2001 Хоноруван преподавател в ПУ “Паисий Хилендарски” и курсове в Дома на Науката и Техниката –гр. Пловдив


Друг стаж 1. Преводач на видео филми

2. X. 1994 - IV. 1996 – Рекламовед за рекламна агенция “Крес• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности


- старши асистен в катедра “Педагогика и психология”

- Научно-преподавателска


ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)

• Име и вид на обучаващата или образователната организация

• Основни предмети/застъпени професионални умения

• Наименование на придобитата квалификация

Технически университет - Дрезден 1997 - 1998

Немски езиков курс
Пловдивски университет 1994 - 1997

“Паисий Хилендарски” МИО и Външна търговия


Великотърновски университет 1989 - 1993

“Св.Св. Кирил и Методий” Английска филологияСредно образование 1984-1989

Английска езикова гимназия “Георги Кирков”, гр. Пловдив
МАЙЧИН ЕЗИК
БЪЛГАРСКИ ЕЗИКДРУГИ ЕЗИЦИ


[ английскики език ]

[ немски език ]

[.арменски език.]

[ руски език ]

• Четене
отлично

отлично

добро

добро

• Писане
отлично

добро

средно

добро

• Разговор
отлично

добро

отлично

добро
ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или в областта на културата и спорта) у дома и др.
Работа в екип в областта на образованието.

В процеса на обучението ми и стажа ми на преподавател по английски език съм развила отлични комуникативни умения и способност да работя с хора в различен възрастов диапазон.


ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично оборудване и др.


Операционни системи: Windows 98/XP.

Опит с: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Adobe Acrobat, Internet, сканиране и отпечатване.

УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

  • Изследователски и образователни

  • Позиция в проекта


ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ


ПРОФЕСИОНАЛНИ ОБЛАСТИ
  • Литературни дисциплини

  • Лингвистични дисциплини
с. 1

скачать файл