Led индикатор Контрол със слайдер Контролер: отпред Контролер: отзад


с. 1


Електрическо одеяло Medisana HDP, Germany

Устройство и контрол

  1. LED индикатор

  2. Контрол със слайдер

  3. Контролер: отпред

  4. Контролер: отзад

Не забождайте остри предмети и не пробивайте одеялото


Не използвайте одеялото когато е сгънато

Използвайте одеялото само в закрити помещения


Електрическото одеяло може да се пере ръчно, в съответствие на инструкциите на етикета. Преди да перете одеялото го изключете от захранването
Не избелвайте


Не изсушавайте в сушилня


Не гладете

Не носете на химическо чистене


1. Свързване към захранването
• Преди да свържете устройството към захранването, моля уверете се, че захранващото напрежение, посочено на табелката с данни, е съвместимо с електрическата мрежа.

•Проверявайте одеялото за повреди преди всяка употреба.

• Дръжте захранващия кабел и самото устройство далеч от горещи повърхности, влага и течности. Избягвайте да докосвате щепсела или захранването с мокри или дори влажни ръце, или когато стоят във вода.
• Частите, които провеждат електричество на устройството, не трябва да влизат в контакт с течност.
• Никога не дърпайте захранващия кабел към изключете уреда от електрическата мрежа. Винаги вадете захранващия кабел!
• Не бива да използвате уреда, ако по кабела или захранващия адаптор има наранявания. Тези части могат да бъдат подменени само от оторизиран сервиз.

• Уверете се, че кабела не е увит, усукан и няма други деформации.

• Използвайте затоплящото одеяло по начина указан в инструкциите .
• Това устройство не е предназначено да се използва от лица (включително деца) с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или от лица с недостатъчен опит и / или знание,

• Не използвайте одеялото с малки деца или хора с увреждания нуждаещи се от грижи.

• Децата трябва да бъдат наблюдавани, за да се гарантира, че те не си играят с устройството.

• Устройството не трябва да се използва ако е нагънато, смачкано или увито около матрака.

• Когато е включен уреда се уверете че контролния панел не е покрит от одеялото или по какъвто и да е друг начин.

• не забождайте секретни игли и други остри предмети към одеалото.

• Никога не оставяйте одеялото обезопасено и без наблюдение.

• Предназначението на уреда е за лично ползване, не е предназначено за използване в болнични и обществени заведения.


• Не изхвърляйте одеялото в случай, че е паднало във вода или е било намокрено. Оставете го да изсъхне добре и отново го използвайте.

• Не позволявайте контролния панел и кабела да влизат в контакт с вода и други течност.

• Не носете, дърпайте или навивате одеялото за кабела, също така внимавайте кабела да не е усукан или да стърчи.

• Винаги внимателно инспектирайте захранващото устройство, кабела и самия уред за повреди преди употреба. Не се опитвайте да използвате дефектен уред.


• Не използвайте уреда, ако има видими следи от повреда, уредът не работи правилно, е бил изтърван или е намокрен. За да се предотврати опаснa ситуация, при съмнение, винаги изпращайте уреда в сервизен център.2.Благодарим Ви за доверието в нас и поздравления за успешния избор!
С затоплящото одеяло HDW сте се сдобили с качеството на продуктите от марката MEDISANA.
За да се гарантират най-добри резултати и дългосрочно удовлетворение от Вашето одеяло MEDISANA HWD, препоръчваме Ви да прочетете следните инструкции за поддръжка внимателно.
4.1Моля, проверете на първо място, че устройството е цяло и не е повредено по някакъв начин. В случай на съмнение, не го използвате и се свържете с Вашия дилър.

Следните части са включени в комплекта:
• 1 MEDISANA Електрическо одеяло HDP с контролен панел
• 1 Инструкция за употреба
Опаковките могат да се рециклират или използват повторно. Моля, изхвърлете правилно всеки опаковъчен материал, който вече не е необходим.
Ако забележите някакви повреди при транспортирането или по време на разопаковането, моля свържете се с Вашия дилър незабавно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Моля, уверете се, че опаковките от полиетилен се държат на недостъпно за деца място! Съществува риск от задушаване!

3. Управление на уреда

С електрическото одеяло Medisana HWP Вие получавате приятно и релаксиращо затопляне на цялото тяло. Невероятно меката повърхност на одеялото ще ви накара да се отпуснете и да се насладите на удоволствието от приятната топлина. Електрическото одеяло е оборудвано с контролен панел който позволява да избирате 4 нива на затопляне .

3. 1 Използване на уреда

Включете устройството в електрическата мрежа и преместете плъзгащия терморегулатор на контролния панел от позиция 0 на позиция 1. Жълтата светлина ще индикира че одеялото е включено. След няколко минути ще усетите приятно затопляне. Когато светлината стане отново зелена това сигнализира че одеялото е достигнало зададената температура. При следваща фаза на загряване индикатора светва отново червено.

Ако желаете по висока температура плъзнете терморегулатора в следващата позиция 2, 3 и максималното ниво на загряване 4. Когато преминавате към ново ниво на температура индикатора светва зелено и след това сигнализира като светва няколко пъти (2,3 или 4 пъти) в червено в зависимост от нивото, което сте избрали. След това индикатора светва червено за да сигнализира че одеялото е в процес на загряване.

Ако одеялото е прекалено затоплено плъзнете терморегулатора надолу към по ниска стойност. За да изключите устройството плъзнете терморегулатора до ниво 0. Когато индикаращата светлина угасне, уреда е изключен. След това изключете одеялото от електрическата мрежа.

Електрическото одеяло е конструирано така, че нивата на загряване 1 и 2 са най подходящи при постоянна употреба. Настройвайте нивото на температура на 1 и 2 ако ще използвате одеялото по дълго време. Устройството е оборудвано с защита от прегряване. Уреда ще се изключи сам след приблизително 120 мин на действие. За да включите отново одеялото плъзнете терморегулатора до позиция 0 и след това отново до желаната стойност.

Изключвайте електрическото одеяло винаги когато няма да бъде използвано за дълъг период от време.
3.2 Отстраняване на неизправности
Този уред е оборудван със системи за активна защита APS TECH. Устройството открива
различни причини за грешки и излъчва съответния аларма звуци, ако е необходимо. В
случай на грешка, Power LED ще светне в червено.
- 3 бипкания в 1-секунден интервал и мощност LED светва в червено:
Кабел за свързване на устройството за управление не е правилно свързан с одеяло или
друг електрически дефект е налице. Моля, проверете дали захранващият кабел. Кабела
свързан правилно, моля не използвайте елемент и се свържете със сервизния център.
- Постоянно бипкане и Power LED светва в червено:
Проверете първо, ако желаната позиция на превключване е правилно регулирани. Важни
компоненти са повредени или има късо съединение. Моля, не използвайте
отопляемото одеяло и се свържете със сервизния център.
- Ако има никаква функция изобщо след включване на елемента (Power LED показва
никаква светлина и не издава звуков сигнал, който може да бъде чут), моля, проверете дали щепселът е правилно
включен в контакта. Ако случаят е такъв, одеялото е с дефект. Моля, не използвайте уреда и се свържете със сервизния център.
3.3 Почистване и поддръжка
• Преди почистване, изключете го от контакта и оставете да се охлади в продължение най-малко десет минути.
Може да се почиства с мека четка, когато е сухо. То може внимателно да се пере на ръка. В идеалния случай трябва поставете във вана с топла вода и малко слаб препарат и го стиснете леко.
Одеялото се изплаква няколко пъти, за да се отървете от останалия препарат.
Никога не използвайте силни препарати или твърди четки.
Да изсъхне, поставете одеяло на място без влага.
Използвайте само одеялото отново, след като е напълно суха. Одеялото е оборудвано с подвижен блок за управление (HDP). Изключете контрол единица от Отопляемото одеяло от издърпване на кабел за свързване от
щепсела от долната страна. Свържете управление на одеяло в правилния начин (моля, вижте скицата, стрелката показва един към друг).
Трябва да се разплете кабела от време на време.
Нека Отопляемото одеяло изстине напълно
преди сгъване и съхранение. Не го сгънете твърде плътно.
В идеалния случай, трябва да съхранявате одеялото сгънато в оригиналната си опаковка, в чиста
и сухо място.Този продукт не трябва да се изхвърлятзаедносбитовите отпадъци.Всички потребители са длъжнида предадатна всичкиелектрически и електронниустройства, независимо дали те съдържаттоксични вещества, в общински или втърговски събирателен пункт, така че те дамогат да се депониратпо безопасен за околната начин.

6.Технически спецификации

Име и модел: MEDISANA Heated underblanket HDP


Захранващо напрежение: 230V ~ 50 Hz

Отдавана мощност: приблизително 100W


Автоматично изключване: след 120 min

Размери(Ш х В): прибл. 150 х 80см


Тегло: прибл. 860 g
Дължина на кабела: прибл 2.6м

Условия: Използване в сухи помещенияNo.:60204
EAN код: 40 15588 60204 7
с. 1

скачать файл