Лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк


с. 1
Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”

лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав
Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”

лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав

Разпределете в две колонки посочените по- долу думи. В първата колонка напишете последователно същ. имена, а във втората- прилагателните. Ако работите вярно от първите букви на подредените в колонки думи ще получите името на автора на думите:” Ако спечеля- печели цял народ, ако изгубя, губя само мене си!”лале, влажен, ален, силен, елен, Витоша, слама, изворна, кукуряк, Искър, лилав
с. 1

скачать файл