Курсът разглежда въпроси свързани със създаването и обработката на


с. 1
Курс „Цифрови изображения”

Анонс

Курсът разглежда въпроси свързани със създаването и обработката на цифрови изображения. Разглеждат се различните видове графика, цветови модели, графични файлови формати. В резултат на обучението се очаква да създават изображения в редактор за векторна графика, да обработват изображения в редактор за растерна графика. Участниците се запознават с основата на цифровата фотография.


Продължителност

35 учебни часа в рамките на четири дни със занятия от 9:00 до 16:30


Предназначение

Учители по информатика и ИТ, които ще водят часове в профил по ИТ.


Учебно съдържание

 1. Въведение

  1. Основни видове графика: растерна, векторна, фрактална. Начин на изграждане на изображенията при тях. Предимства и недостатъци.

  2. Графични файлови формати. Основни характеристики, предимства и недостатъци.

  3. Цветове. Цветови режими (монохромен, High color, True color). Цветови модели (RGB, CMYK, HSB).

 2. Създаване и обработка на цифрови изображения

  1. Сканиране на графични изображения. Техника на сканиране. Настройки при сканиране на изображения.

  2. Създаване и обработка на растерни изображения

 • изрязване и оразмеряване на изображението

 • инструменти за рисуване със свободна ръка и техните характеристики

 • инструменти за чертане (линия, правоъгълник, елипса)

 • инструменти за избор (маркиране)

 • инструменти за оцветяване

 • копиране и преместване на части от изображението, клониране

 • филтри

 • слоеве

 • маски

 • импортиране и експортиране

  1. Създаване и обработка на векторни изображения.

 1. Програми за подреждане и разглеждане на цифрови изображения.


Лектори

н.с. Ивайло Иванов, учител в 134 СОУ „Димчо Дебелянов” - СофияТеменужка Зафирова, ФМИ на СУ „Св. Климент Охридски”
Ръководител на курса

н.с. Ивайло Иванов, iivanov@fmi.uni-sofia.bg
с. 1

скачать файл