Кризата в Сирия: ес реагира на непрекъснато увеличаващите се нужди


с. 1Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 12 май 2013 г.Кризата в Сирия: ЕС реагира на непрекъснато увеличаващите се нужди с повече спешна хуманитарна помощ

Европейската комисия обявява днес отпускането на допълнителна помощ от 65 милиона евро в отговор на бързо разрастващата се хуманитарна криза в резултат на конфликта в Сирия. Предвид на ожесточените сражения в Сирия и само три месеца след като обеща 100 милиона евро по време на донорската конференция в Кувейт, Комисията увеличава финансовата си подкрепа за агенциите за оказване на помощ поради сериозността на тази извънредна ситуация.

Болката и страданията на сирийския народ са невъобразими“, заяви Кристалина Георгиева, комисар по хуманитарната помощ. „От ден на ден положението става все по-страшно. Толкова много хора изгубиха домовете и семействата си и понасят огромни физически и емоционални страдания. И явно няма надежда всичко това да свърши скоро.

Понастоящем насилието, несигурността и борбата за оцеляване изпълват ежедневието на милиони хора. Европа е помагала и ще продължава да помага на засегнатото население и новата финансова помощ ще облекчи поне малко живота на пострадалите от този ужасен конфликт. Но ако сражаващите се страни и международната общност не намерят политическо решение за спиране на насилието, много скоро хуманитарната общност просто няма да бъде в състояние да се справи с безпрецедентния мащаб на нуждите ― вече стигаме до крайния предел на поносимост.“

Допълнителното финансиране ще бъдат изразходвано в Сирия, за да се помогне на над 4 милиона души, принудени да напуснат домовете си, както и в съседните държави, които с готовност приеха около 1,4 милиона бежанци. Ще бъде предоставена спешна медицинска помощ, както и подслон, храна, вода, елементарни хигиенни условия и основни стоки за бита.

Тези услуги ще бъдат осигурени чрез хуманитарните партньори на Комисията, сред които са агенциите на ООН, Червеният кръст/Червеният полумесец и международни неправителствени организации.

Въпреки че е решена да направи всичко възможно, за да продължи да задоволява непрекъснато увеличаващите се поради кризата нужди, Комисията призовава всички страни, поели ангажимент да отпуснат финансова помощ, незабавно да го спазят. Тя също така настоява всички страни в конфликта да прекратят нападенията над хуманитарни работници, опитващи се да служат на сирийското цивилно население, и да спазват изцяло международното хуманитарно право. Нападенията над цивилното население, включително над хуманитарни работници, са абсолютно неприемливи и трябва да бъдат прекратени.История на досието

Хуманитарната ситуация

Хуманитарната ситуация в Сирия продължава да се влошава с ужасяващи темпове, а насилието се засилва и обхваща цялата страна.

Според оценки на Организацията на обединените нации 6,8 милиона души са засегнати от продължаващото насилие, а 4,25 милиона са вътрешно разселени в Сирия. С всеки изминал ден на насилие техният брой се увеличава.

Хуманитарните агенции се сблъскват с все по-големи ограничения и не могат да стигат до нуждаещите се. Поради ескалиращото насилие в страната работата на хуманитарните работници става все по-трудна и опасна.

Спешните нужди, особено от медицинска помощ, са се увеличили в цялата страна. Лекуването и евакуирането на ранените е приоритет. Има ограничен достъп до основните услуги в засегнатите от боевете области, а цивилните, които се опитват да избягат от мястото на сраженията, спешно се нуждаят от животоспасяваща помощ и защита, включително от храна, подслон, вода и елементарни санитарно-хигиенни условия. Освен спешните нужди цивилното население изпитва най-различни видове недостиг, включително все по-голям дефицит на гориво.

В съседните страни броят на бежанците се е увеличил над два пъти през първите три месеца на 2013 г. и сега в Йордания, Ливан, Турция, Ирак, Египет и Северна Африка има над 1,3 милиона регистрирани бежанци или очакващи регистрация като такива. Техният брой продължава да се увеличава успоредно с ожесточаването на военните действия — 200 000 нови бежанци на месец, или 7 000 на ден. Според върховния комисар на ООН за бежанците се предвижда до края на 2013 г. броят на бежанците от Сирия да достигне общо 3,5 милиона. Съседните на Сирия държави скоро ще достигнат опасната точка на насищане и спешно се нуждаят от подкрепа, за да продължат да държат границите си отворени и да оказват помощ на бежанците.Финансиране

Преди тази нова финансова помощ Европейската комисия вече отпусна 200 милиона евро хуманитарна помощ за Сирия и съседните държави. Понастоящем 49 % от тази помощ на ЕС за хуманитарни цели се използва на територията на Сирия, а останалата част е разпределена между Йордания, Ливан, Турция и Ирак.

В отговор на кризата в Сирия бе предоставена и допълнителна сума от 185 милиона евро чрез други инструменти на ЕС (в различни области, като образованието и подкрепата за приемащите общности и местното население).

Хуманитарната помощ на Комисията се насочва от упълномощени професионални хуманитарни организации, в съответствие с хуманитарните принципи, в полза на всички нуждаещи се, независимо от тяхното вероизповедание или политическа принадлежност.

Държавите ― членки на ЕС (Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Обединеното кралство), също мобилизираха съществено финансиране с хуманитарна цел на стойност над 361 милиона евро, което ще се увеличи, след като бъде спазен поетият на конференцията в Кувейт ангажимент за предоставяне на финансиране.

Австрия, Франция, Унгария, Швеция, Италия, Словакия и Норвегия, участващи в Европейския механизъм за гражданска защита, също се отзоваха на призива на Центъра за мониторинг и информация на Комисията за материална и финансова помощ за сирийците, намерили убежище в Турция. Призивът бе отправен в отговор на искането на турските власти от месец април към Европейската комисия, с което потвърдиха, че приемат „предложенията на международната общност за споделяне на тежестите“, и в което се съдържат подробности относно вида на исканата помощ за сирийските бежанци в Турция.

Все още има голямо разминаване между поисканото от ООН финансиране и действителния принос: досега е предоставена едва половината от сумата от 1,5 милиарда долара, обещана през януари по време на международната конференция в Кувейт. Международните донори като цяло, и по-специално тези от региона, трябва да отпуснат повече финансови средства.

За повече информация

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на хуманитарната помощ и гражданската защита:http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm

и на арабски език: http://echo-arabic.euУебсайт на комисар Георгиева:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/georgieva/index_bg.htm

За контакти:

Ирина Новакова (+32 2 295 75 17)

David Sharrock (+32 2 296 89 09)IP/13/416с. 1

скачать файл