Конспект по изобразително изкуство за 7 клас


с. 1
КОНСПЕКТ

по изобразително изкуство за 7 клас


1. Илюзия за пространство. Перспективни явления – наблюдение и изобразяване

Перспективни явления


  • Елементи на линейната перспектива

Въздушна перспектива
2. Цветовете като изразно средство. Гама, хармония, колорит

Видове цветове. Свойства и изразни възможности на цветовете  • Гама, хармония, колорит


3. Изкуството на Българското възраждане. Архитектура и живопис
4. Общуване чрез образи. Изобразителни знаци и символи – системи и средства

Символични образи в българското възрожденско изкуство

Символи в изобразителното изкуство

Знаци за визуална информация и комуникация


5. Изразителност и функция на формата. Декоративно-приложни изкуства и предметен дизайн

Произведения на народните занаяти – форма, функция и украса

Предметен дизайн
6. Човешкото тяло. Основни пропорции при изобразяването на човешкото тяло

Канони за пропорциите в човешкото тяло

Конструкция на човешкото тяло
7. Композицията в изобразителното изкуство. Елементи и основни принципи на изграждане

Изразни средства на композицията

Композицията в изящните и монументалните изкуства

Централна (затворена) композиция в декоративно-приложните изкуства

Безкрайна (отворена) композиция в декоративно-приложните изкуства
8. Изобразителни изкуства и обществена среда. Монументални изкуства, архитектура, рекламен дизайн

Монументални изкуства

Архитектура

Шрифт

Рекламен дизайн
9. Изкуството на Възраждането в Италия. Значими автори и творби

Предренесанс. Ранен ренесанс

Зрял и Късен ренесанс
10. Изкуството на Възраждането в Северна Европа. Значими автори и творби

Нидерландия

Германия

Франция и Англия


11. Богатство на фантазията. Фантазни преобразувания на образи, предмети, среда, ситуации

МаскиНетрадиционни художествени форми. Хепънинг, пърформанс

Лендарт
с. 1

скачать файл