Конференция отговорността на медиите в мултикултурните общества-българският


с. 1

АЛИАНС НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ – ИНИЦИАТИВА НА ООН
КОНФЕРЕНЦИЯ
ОТГОВОРНОСТТА НА МЕДИИТЕ В МУЛТИКУЛТУРНИТЕ ОБЩЕСТВА-БЪЛГАРСКИЯТ ПРИНОС

София, хотел “Хилтън”, 18 април 2008Предварителна програма
9.15 - 9.45 РЕГИСТРАЦИЯ
10.00 - 10.30 ВСТЪПИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ

г-н Хенри Джаклин, постоянен координатор на ООН, Постоянен представител на ПРООН в България

г-н Ивайло Калфин, заместник-министър председател, министър на външните работи на Р България

10.30–12.00 СЕСИЯ І: АЛИАНСЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ИНИЦИАТИВАТА – МЕДИИ, МЛАДЕЖ, МИГРАЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕЦелта на тази сесия е да представи мотивите на държавите-участнички в Групата на приятелите на иницативата Алианс на цивилизациите да разработят национални стратегии и планове за действие. Дебатите ще засегнат основното място на медиите в изпълнение на целите на инициативата, както и потенциалното влияние и разпространение на АнЦ в Югоизточна Европа.
Панелисти:

г-н Любомир Кючуков, заместник-министър на външните работи на Р България

г-н Феликс Косталес, Алианс на цивилизациите, заместник-генерален директор, Министерство на външните работи, Испания

г-жа Сабине Кройсенбрунер, началник звено “Междукултурен и междурелигиозен диалог”, ръководител на работна група “Диалог на културите/диалог с мюсюлманския свят и исляма в Европа”, Министерство на външните работи, Австрия

г-н Исмаил Арамаз, директор на отдел, генерална дирекция “Многостранна дипломация”, Министерство на външните работи, Турция (поканен)Модератор: г-н Камен Величков, национален координатор за България на АнЦ, Министерство на външните работи

11:45 – 12:00 Коментари, въпроси и отговори12.00 – 12:15 КАФЕ ПАУЗА

12.15 -13.15 СЕСИЯ 2: АЛИАНСЪТ НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ И ОТГОВОРНОСТТА НА МЕДИИТЕ
Целта на тази сесия е да представи наблюдения и поуки от провеждането на националния конкурс за етническа и верска толерантност в медиите за наградата Димитър Пешев. Ще бъдат обсъдени възможности за регионално издание на конкурса и/или провеждането му в други страни от региона.
Панелисти:

г-жа Калина Бозева, Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”

доц. д-р Минка Златева, Факултет по журналистика и масова комуникация, СУ “Св. Климент Охридски”

г-н Максим Минчев, генерален директор, Българска телеграфна агенция

г-жа Яна Боянова, БНР, г-жа Лора Крумова, Нова тв – носители на наградата “Д. Пешев”

Модератор: проф. Ивайло Дичев, СУ “Св. Климент Охридски”, носител на наградата “Д. Пешев”
13:00 – 13:15 Коментари, въпроси и отговори
13.15 -14.15 СЕСИЯ 3: МЕХАНИЗМЪТ ЗА БЪРЗ МЕДИЕН ОТГОВОР И МЕДИЙНИЯТ ФОНД НА ИНИЦАТИВАТА АЛИАНС НА ЦИВИЛИЗАЦИИТЕ

По време на тази сесия ще бъде споделен опит и впечатления от работа при отразяване на конфликтни ситуации в различен културен контекст. Ще бъде предоставена информация за механизмите на АнЦ, включително интерактивна демонстрация на възможността за използване на бази данни и експертни мнения от специалния интернет ресурс GlobalExpertFinder.org, специално разработен за инициативата Алианс на цивилизациите.
Панелисти:

г-н Мохамед ал-Бакари, кореспондент на КУНА, Ал Ахрам, BBC

г-н Георги Милков, репортер и редактор, в. “24 часа”

(чрез интернет връзка) проф. д-р Мохамед Халид Масуд, бивш академичен директор на Института за изследване на исляма, Лайдън, Холандия, Председател, Съвет по ислямска идеология, Пакистан


Модератор: г-жа Севда Шишманова, журналист, член на УС на БНТ
14:00 – 14:15 Коментари, въпроси и отговори
14. 15 ОБЯД ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ГОСТИТЕ


Министерство на външните работи на Република България

Програма на ООН за развитие ♦ Фондация “Междуетническа инициатива за човешки права”


с. 1

скачать файл