Концерт рецитал


с. 1 с. 2 с. 3

Концерт-рецитал «Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее»

18 ноември 2006 годинаКОНЦЕРТ РЕЦИТАЛ

«Изгревът на Бялото Братство пее и свири, учи и живее»

18 ноември 2006 година, София

КАК СЕ СЪЗДАДЕ ПАНЕВРИТМИЯТА?

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Паневритмията, която бе дадена на небето на връх Мусалла, трябваше да се свали на Земята.

2. Тя бе свалена от Учителя Дънов на Изгрева и започна да се показва упражнение след упражнение.

3. Мелодиите бяха предавани чрез цигулката на Учителя Дънов.

4. Думите за Паневритмията бяха предавани по необикновен начин, който изуми всички.

5. Това бе съответствие между музика, движение и Слово.

6. Паневритмията е могъщо оръжие за градеж и разрушение.


От съставителя на «Изгревът», д-р Вергилий Кръстев


10.06.2011 г.

София


ПОКАНА

КОНЦЕРТ-РЕЦИТАЛ
КАК СЕ СЪЗДАДЕ ПАНЕВРИТМИЯТА

НА ИЗГРЕВА ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ

Спомени от «Изгревът» том І, том ІІ, том VІІ

Фотоизложба «Паневритмия на Изгрева с Учителя Дънов»

Музика от Учителя Дънов — Беинса Дуно
Участвуват:
1. Йоанна Стратева — цигулка 3. Анна Каралашева — виолончело

2. Бояна Желязкова — цигулка 4. Божидар Симов — китараВодещ : Петър Вангелов
В салона на община «Изгрев» Начало: 11 часа, събота

ул. «Чехов» 16-А 18 ноември 2006 г.Вход свободен

ВЪВЕДЕНИЕ


 1. Моля за тишина!
 1. Умоляваме по време на концерта да се изключат всички GSM-и. 1. Започва концерт-рецитал под надслов: «Как се създаде Паневритмията на Изгрева от Учителя Дънов».

Спомени от «Изгревът», том І, том ІІ и т. VІІ.


 1. Музика на Учителя Дънов
 1. Фотоизложба «Паневритмия на Изгрева с Учителя Дънов». 1. На предишният концерт, на 30 септември, разказахме как за пръв път бе показана от Невидимия свят Паневритмията над връх Мусалла. И тогава Учителят заявява, че тази Паневритмия ще я свалим долу на Земята!!!
 1. Започва Първата част на концерта, в която ще разкрием за необикновената история как се свали Паневритмията от Небето над Мусалла, тук на Земята, на Изгрева.


І част:

КАК СЕ СЪЗДАДЕ ПАНЕВРИТМИЯТА НА ИЗГРЕВА ОТ УЧИТЕЛЯ ДЪНОВ? 1. Как започна Паневритмията?«Изгревът», том І, с. 399(от Борис Николов).
 1. Кои бяха онези, чрез които се даде подтикът за Паневритмията?«Изгревът», том ІІ, с. 402(от Борис Николов). 1. Как се създаваше Паневритмията на Изгрева от Учителя?«Изгревът», том І, с. 399(от Борис Николов).
 1. Класът на Добродетелите и Пентаграма за Паневритмията.«Изгревът», том ХІІ, с. 761—795(от Мария Тодорова). 1. Пентаграмът в Паневритмията.«Изгревът», том І, с. 207(от Мария Тодорова).
 1. Опитът да се вкарат мелодии от света към упражненията от Паневритмията.«Изгревът», том І, с. 167(от Мария Тодорова). 1. Погрешно изиграните упражнения от Паневритмията създават дисхармония на Изгрева, в България и в света, и разрушават със силата си всичко.«Изгревът», с. 209 (от Мария Тодорова).


І част
ПЕСНИ


 1. Как започна Паневритмията? — песен «Евера»
 1. Подтикът за Паневритмията — песен «Ходи, Ходи»
 1. Как се създаваше Паневритмията? — песен «Стъпка по стъпка»
 1. Класът на Добродетелите и Пентаграмата — песен «Пентаграм»
 1. Пентаграмът в Паневритмията — песен «Любовта е извор»
 1. Мелодиите от света и Паневритмията — песен «Фир-Фюр-Фен»
 1. Дисхармонията в Паневритмията и отговорността на изгревяни — песен «91 ви Псалом»

Подканяне с жест да станат
 1. КАК ЗАПОЧНА ПАНЕВРИТМИЯТА?

Разказва Борис Николов

Първи разказ
На «Изгрева» веднъж, както се бяхме събрали около Учителя, Той ни изпя една малка песенчица. Обърна се към нас, каза: «Можете ли да ми изиграете едно хоро?» Наредихме се, хванахме се «ръка за колан», както се играеше хорото в Софийско, и зачакахме.

Тогава нямаше българин, който да не може да играе хоро. Не можеш ли да играеш, няма да можеш и да се ожениш — така стояха нещата тогава. Момите и момците се избираха на селския мегдан на хорото. Ако си мома и ситниш добре с краката, значи си сръчна, работлива си, и можеш да въртиш домакинство. Това бе точна преценка, проверена от българина в живота на село.

Тогава Учителят ни изпя една малка песенчица и каза: «А можете ли на тази мелодия да сложите подходящи движения?» Опитаха се някои, но несполучливо. Нищо не ставаше. Да е хоро — ще го изиграеш, а това е мелодия и не става за хоро. За тази песенчица Учителят ни показа едни движения, след като видя, че ние няма да можем да я изиграем хванати за ръце и наредени в кръг с българско хоро. После ни изпя друга мелодия и пак ни попита дали можем да ѝ сложим движения. Опитахме се, но не можахме да сложим нищо — само виновно вдигахме рамене.

Учителят не каза нищо повече. После се прибра горе в стаичката Си и с цигулката Си цяла нощ до сутринта свири някаква мелодия, непозната за нас. Сутринта Той изсвири мелодията пред нас и показа движенията на няколко сестри, които бяха музиканти — имаха музикален слух и музикално чувство за ритъм и движение. Така Учителят започна да предава първо на едната сестра — Катя Грива. После Учителят показа и на други сестри, и така се оформи една група от няколко сестри да заучават мелодиите, които Учителят даваше, както и съответните движения. Така за един месец се роди пред очите на всички ни Паневритмията, в която взехме участие всички. По-късно, тази група от сестри започна да обучава другите. Музикантите нотираха и изучиха музикалния текст. Накрая всички се събираха на полянката и под наблюдението на Учителя всички мелодии с движение бяха сглобени. За пръв път се изигра Паневритмията — първом на части, а после и цялата.

За Паневритмията Учителят е казал много неща. Написани са също много неща. Играехме я на полянката на «Изгрева», на бивака «Ел Шадай», на Витоша, на Седемте Рилски езера, играеха я приятелите по Братствата в провинцията. 1. Втори разказ на Борис Николов с определени лица

за същите събития.

ПОДТИКЪТ ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

Разказва Борис Николов

ПАНЕВРИТМИЯТА
Учителят работеше много естествено. Една вечер на поляната бяхме се събрали 5—6 души братя и сестри около Учителя. Неделчо Попов, който бе от Родопите подхвана разговор за българските песни, българските хора и народните танци. Тогава Учителят каза: «Може ли някой от вас тука да изиграе едно хоро?» Хванаха се 3—4 души за ръце и за колани, и като си пееха, изиграха някои от народните хора. Пеят и играят, редят стъпка след стъпка, така както е за всяко хоро с отделни стъпки, а Учителят ги гледа. Гледа ги съсредоточено и мълчи. После една сестра — Тодора Йорданова Станчева, която по-късно се събра да живее с Ангел Вълков, пожела да покаже някои от стъпките на народните хора от техните села. Тя беше чевръста, и сама си пееше и сама играеше и се носеше от стъпките така, като че не стъпва на земята. Бяхме прехласнати.

След малко Учителят каза: «Сега ще ви дам една малка мелодия. На тази мелодия какви стъпки ще дадете?» Учителят я изпя. Опита се сестра Тодора, но не знае какви стъпки да даде и да сложи на мелодията. А мелодията беше простичка и семпла. След това излезе и Неделчо Попов, който е също от село, от Родопите, и той се опита да тури стъпки на тази мелодия, но все несполучливи. Станаха и други да опитат. Но отново несполука. Тогава Учителят стана: «Аз ще ви покажа истинските стъпки.» Тогава ние видяхме как мелодия и движение се събраха в една хармония. Тогава Учителят се малко позамисли, спря се, и се съсредоточи всебе си. Дойде Му някаква идея. И вече забрави за нас. Ние започнахме да си играем тези стъпки и да пеем мелодията. А Той се върна в стаята си, запали лампата и цяла нощ цигулката Му се чуваше отвътре от стаята.Значи Учителят свиреше, беше Му дошла една идея, и Той с вдъхновение започна да разработва тази идея, и така се тури началото на Паневритмията — хармония от музика и движение.

 1. КАК СЕ СЪЗДАВАШЕ ПАНЕВРИТМИЯТА?

Разказва Борис Николов
На другата сутрин Учителят беше пак рано на поляната. Около Него бяха същите братя и сестри. Тогава Той даде следващата мелодия заедно със стъпките. Ние сме около Него и всичко възприемаме с необикновен възторг. Първо Учителят даде мелодията, и ние я изпяваме и заучаваме. После Учителят ни даде стъпките за мелодията. И така почна да се създава упражнение след упражнение. Учителят гледа как се играят упражненията, които бе дал. Дойдат Му нови идеи, веднага се качи горе в стаичката, взема цигулката и разработва тези идеи по нататък. Така в продължение на един месец Той създаде Паневритмията. На Учителят Му допадна това творчество, и започна да дава упражненията след това в салона. После отиде на поляната, цигуларите свирят, а другите играят, а Учителят ги гледа и поправя грешките. Той долавяше мелодията по вдъхновение. Както така седи и гледа движенията на приятелите, дойде Му нова идея, отиде в стаята си, вземе цигулката и я разработи. А на следващият ден ще изсвири мелодията и ще покаже новите стъпки.

Първата група, с която работи Учителят, усвои добре всички упражнения от Паневритмията и започна да обучава и останалите. Музикантите разучиха мелодиите и сформираха оркестър. Дойде време да се изпълни на поляната една сутрин цялата Паневритмия, като оркестърът беше в средата, а Учителят играеше във вътрешния кръг. Така се сложи началото на Паневритмията.

След товаУчителят даде задача на Олга Славчева, която бе поетеса, да напише думи за Паневритмията, които да отговарят на идеята на Паневритмията. Олга по идеи на Учителя даде думите, те се облякоха, и съгласуваха както по форма, така и по съдържание и най-вече с хармонично съчетание с музиката. 1. КЛАСЪТ НА ДОБРОДЕТЕЛИТЕ И ПЕНТАГРАМАТА ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

Разказва Мария Тодорова
Паневритмията е израз на духовни закони, и чрез нея между силите на човека и силите на природата става пълна обмяна по законите на хармонията, която съществува в Живата Природа, в Духовния свят и в Божествения свят.

След известно време Учителят даде и Пентаграма, а това е онзи Пентаграм, който Учителят беше дал на първите братя от Синархическата верига и който висеше по стените в домовете на старите приятели. Когато се отвори Школата, ние този Пентаграм го виждахме по стените на старите приятели. Учителят го даваше само на онези, които бяха разрешили правилно своята задача с Школата на Учителя. Това беше посвещение за ученика. Един ден, както се бяхме събрали около Него, Той каза: «Сега е дошло времето да свалим този Пентаграм от картините във вашите рамки, които висят по стените, и да го приложим на Земята.» Така и стана. Това са упражнения за редици от по пет двойки, насочени към центъра, които в своето движение заемат петте върха на Пентаграма — Любов, Мъдрост, Правда, Истина и Добродетел.

Искам да спомена също, че в началото на Школата, Учителят бе създал една вътрешна група от сестри, в която бях включена и аз, на която Той четеше лекции, беседи, като всяка сестра, при всяка сбирка, представляваше дадена добродетел, с която се работеше. Тази, която беше на ред да бъде на върха на Пентаграма, ръководеше сбирката. Учителят седеше, слушаше и даваше Своите напътствия. На следващата сбирка, друга сестра заемаше върха на Пентаграма.

Така Пентаграмът, с петте си върха се въртеше от дясно на ляво и всички се изреждаха. В онзи етап Учителят дава беседите пред Класа на Добродетелите. Това го споменавам, защото Школата бе минала през този етап на вътрешна работа с Пентаграма. Сега дойде времето да преминем и да я проектираме навън от себе си в движение и музика. Така бе даден «Пентаграмът» от Паневритмията чрез Учителя.


Забележка: Лекциите на Учителя пред класа на Добродетелите и работата с Пентаграмата са публикувани в «Изгревът», том ХІІ, с две приложения — плакати на Пентаграмата — черно бяла и цветна.


 1. ПЕНТАГРАМЪТ В ПАНЕВРИТМИЯТА

Разказва Борис Николов
Възникна идеята да се представи Пентаграмата, която Учителят беше дал в първите години (която висеше на стените на възрастните приятели), с движения и с музика. Мнозина знаеха, че Учителят бе правил опит с «Класът на Добродетелите» за работа с Пентаграмата, така че върховете на Пентаграмата си сменяваха местата, и горният връх се задвижваше вдясно и отиваше встрани. На негово място отляво при завъртането стъпваше най-отгоре следващият връх. Приятелите имаха опит от движението на Пентаграмата. И тогава един възрастен брат реши да използва тази идея и дълго време работи, да създаде едно движение под формата на Пентаграма, придружено с движение и с музика. Това беше Цочо Диков, който не беше музикант, но беше оригинален по живот и по мисъл. Като взе повод от това негово желание, Учителят работи известно време сам върху Пентаграмата. След това Той започна да дава движенията, мелодията и текста на Пентаграмата. Така се получи следващото упражнение — мелодия, думи и движения все от Него. То е едно важно упражнение и не е лесно за изпълнение. Доста трудно се обучиха приятелите. И мина известно време, докато се заучи.

Така че, подтикът да се даде Пентаграмата беше дошъл от Цочо Диков, който бе направил първия опит. Той бе оригинален брат и беше лаборант на професор Консулов. Той непрекъснато работеше върху проблема за движението на Луната около Земята и обясняваше защо обиколката ѝ около оста и около Земята са едни и същи. Проблемът за Луната му бе проблем на живота. Той издаде съчинение за тази своя работа. Не зная къде се намира. Но във връзка с тази своя работа, той е задавал много въпроси на Учителя за Луната.

И тези отговори на Учителя са важни. Дано ги е записал. А кой прибра неговия архив, не зная. Той ми подари две копия от негови работи, но не зная къде потънаха. Всичко, което е казал Учителя за Луната, е записано. Но не зная къде се намира.


 1. МЕЛОДИИТЕ ОТ СВЕТА И ПАНЕВРИТМИЯТА

Разказва Мария Тодорова
Когато се създаваше Паневритмията, един брат-музикант искаше да се вземат мелодии от света. А Учителят сваляше Паневритмията така, както е в Божествения свят и в Духовния свят, и постепенно предаваше упражнение след упражнение. Това не беше еднократен процес. А беше жив процес, в който ние присъствувахме, наблюдавахме и вземахме живо участие. Учителят ни покаже упражненията, и после даде мелодията. Или свали най-напред мелодията, а после даде упражненията.

Та, като видя този брат всичко това, помисли, че това е съвсем обикновено съчетание на движение и мелодия, и реши и той да се включи в общата работа. Този брат се казваше Ангел Янушев. Когато реши да се включи, взе и донесе в папката си мелодии от света, от разни композитори, и искаше на тези мелодии да се направят подходящи движения. Учителят, като видя това, стана много неспокоен и развълнуван. Извика ме и ми каза: «Кажи му, че Моите песни са построени по други закони.» Аз отидох при него, обясних му, че не може да се използуват други песни и мелодии, казах му, че сам Учителят ме е изпратил. Но той не повярва, защото се смяташе за голям музикант. Тогава аз го извиках, заведох го при Учителя и там му казах пред Учителя онова, което ми беше поръчал да му кажа. Аз му го казвам, а Учителят седи и слуша. Янушев гледа ту мен, ту Учителя и накрая каза: «Това нещо не го знаех.» И си отиде.

Та, имаше сили в природата, непонятни нам. Ние не ги виждахме, не знаехме нищо за тях, а всяка песен се дава съобразно тяхното движение и посока. Тези сили са включени в общата хармония на Живата Природа. Това е един пример как още от самото начало, когато се даваше Паневритмията, се явиха духове, които влизаха в този или онзи, и се стремяха да я изменят. Искаха още в самото начало на създаването й да я насочат в друга посока. Това се случи и по средата, и в края, когато се даваше Паневритмията. Това се случи и след като си замина Учителят — искат да променят текста, та дори и мелодията на Паневритмията. Защото, така или иначе, упражненията от Паневритмията се промениха поради нашето невежество и несъвършенство, поради което Учителят беше много недоволен. Та тези духове са проводници на същите сили, които искаха да разрушат Школата от самото начало. Те влизат в строго определени личности, които им стават проводници и изпълнители. Защо разправям това ли? Защото искам да ви кажа, че дойде време, когато Ангел Янушев се отказа от Учителя и от Братството, през време на съдебния процес срещу Братството през 1957—58 година. А защо се отказа ли? Защото, когато човек един път стане проводник на тези духове и сили, които искаха да разрушат Паневритмията, то същият човек рано или късно ще стане проводник на същите сили, когато трябва да се разруши Школата. И «Изгревът» се разруши по този механизъм отвътре — тези сили намериха проводници и те станаха служители на тези сили. Въпросът е ясен за вас и за мен. А комуто не е ясен — да си го провери сам!


 1. с. 1 с. 2 с. 3

скачать файл