Когато въвеждаме нов контрагент след като натиснем бутона „Добави


с. 1
Колеги, от 06-06-2011 тестовата версия на WEBINS-ще бъде достъпна на адрес http://webinstest.armeec.bg със вашите си пароли и потребители, в която база може да правите тест на полици и печат

След като заредите програмата от основния екран избирате картинката за Гражданска Отговорност,
Отваря се следващ екран по който започвате да въвеждате данни последователно за полицата – клиент, МПС, посредник

При избора на картинката за клиент има възможност да търсим клиент по ЕГН, като в полето за ЕГН го изписваме и натискаме лупата в дясно и да въвеждаме нов контрагент


Когато въвеждаме нов контрагент след като натиснем бутона „Добави нов контрагент” се появяват два бутона за Физическо или Юридическо лице. Избираме този бутон каквото лице ще въвеждаме,

Отваря се форма в която въвеждаме данните за клиента, задължителните полета са отбелязани с червена звездичка. Ако собственика по талон няма шофьорска книжка се чеква Не е правоспособен водач на МПС, ако е правоспособен се чеква -Правоспособен водач от. Ако не се знае точната дата се записва месеца и годината След попълване на всички полета се натиска бутон запази долу в дясно.


Когато клиента по полицата не е правоспособен водач тогава ЗАДЪЛЖИТЕЛНО в данните за МПС се въвежда данните за обичаен водач. В противен случай ще получавате постоянно съобщение че по полицата нямате правоспособен водач и няма да можете да продължите въвеждането на полицата.

След запазването на данните се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО данните да адрес на клиента
Когато натиснете бутона Добави нов адрес се отваря следния екран.

За улеснение има поле „Бързо търсене н НР” – изписвате името на населеното место и натискате лупата за търсене в дясно. Ако намери системата няколко населени места с еднакви имена ги извежда , а вие трябва да си изберете правилното населено място.Така автоматично се попълват полетата за област, община и населено място.

В противен случай се избират едно по едно. Задължителните полета за попълване имат червена звездичка. След попълване на всички задължителни полета се натиска бутона „Запази”


След избора на клиента записвате номера на посредника .

След това се избира МПС по аналогичен начин както при ЕГН се търси дали същото го има в системата или се въвежда ново. Попълват се всички полета за МПС-то от талона за регистрация. Ако по колата има собственик , който вече не е собственик се позиционира мишката на името и тогава се отваря нов екран в който се написва датата до която е бил собственик и след това де добавя новия собственикЗадължително се въвежда ВОДАЧ когато е различен от собственика по полицата. Като в полето Собственик от – се въвежда датата от когато е правоспособен водач.


След това отбелязвате с отметка как отстъпки и надбавки има по полицата. Автоматично се зареждат отстъпка за еднократно плащане и надбавка за стаж на водача до 1 година. Всички останали отстъпки / надбавки се чекват в квадратчетата

Когато има и злополука се чеква квадратчето за дадената злополука изписва се брой места и застрахователна сума за 1 място. Когато всички данни са попълнени коректно са натиска бутон офертаПо този начин се изпраща заявка към ГФ от когото ще получите отговор ако всичко е наред по въведените данни или пък , че има грешка. Отговора ще е виден на като натиснете с мишката на полета статус на съответната заявкаАко има несъвпадение на данните с ЕИСОУКР ще имате съобщение от ГФ което ще изглежда по подобен начин
Ако нямате съобщение за грешка то кликвате с мишката на записа и се визуализира на екрана полицата. Попълвате номер на и № на Зелена карта

След това натискате бутона Застраховай


Ако всичко сте попълнили правилно на екран ще виждате статус 5 на реда на полицата

И при кликване на статуса трябва да се визуализира полицата , която можете да си разгледате


След като всичко е въведено коректно натискате бутона за печат

ГРЕШНО ВЪВЕДЕН СТИКЕР В ИЗДАДЕНА ПОЛИЦА НЕ МОЖЕ ДА СЕ КОРИГИРА.

Въвежда се верния стикер през Инсис но грешния стикер не се освобождава

При веведен грешен стикер или сертификат полицата се анулира и въвежда отново. Грешно въведен стикер или сертификат не се поправят.

Всичко промени вече ще се правят през Инсис Анекс-Други промени

При грешно въведени данни за МПС, собственик по МПС,промяна обичаен водач и подадени вече към ГФ ще се корегират САМО с анекси –Други промени – Промяна на данни на МПС или Промяна на собственост на МПС.

При печат на ЗК има два бутона за печат - на Лице и гръб.

Малкия отрязък на Зелената карта винаги се поставя хоризинтално в принтера.

При печат на Зелената карта задължително за Page Scaling се избира None. Auto-Rotate and Center не трабва да е с отметкаВ Properties (на екрана )или Page Setup за полето Size is задължително се избира А4 Long.Ако в полето Size нямате А4 Long а само А4 пешете заянка на Help за да ви бъде настроен принтера .Тези настройки не се запазват и при всеки печат на Зелена карта трябва да се избират отново
с. 1

скачать файл