Кодекс за застраховането. Сиби, 2012 12 екз. България. Закони и др


с. 1
ДЕПОЗИТЕН СПИСЪК НА КНИГИ № 9/2013 г.


 1. Абаджиев, Александър. Гена Димитрова. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 2. Аз съм гражданин на Европейския съюз. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 3. Айслър, Бари. Рей-Сан: Заложник на съдбата. ИК Бард, 2012 – 11 екз.

 4. Алекова, Елена. По невидимите магистрали. Кн. 2. – Лице, 2011 – 12 екз.

 5. Балканските войни 1912 – 1913 г.: Памет и история. – АИ „Поф. Марин Дринов”, 2012 – 12 екз.

 6. Божкова, Дафинка. Пътуване във времето. - Бълг. Мултимедийна Компания, 2012 –12 екз.

 7. България. Закони и др. п. Данъчно – осигурителен процесуален кодекс. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 8. България. Закони и др. п. Закони за собствеността. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 9. България. Закони и др. п. Кодекс за застраховането. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 10. България. Закони и др. п. Особени залози и други обезпечения. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 11. Влахов, Миролюб. Непозната с розов билет. – Абагар, 2012 – 6 екз.

 12. Войната такава, каквато беше: България в Първата балканска война 1912- 1913 г. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 13. Всичко за кандидат – студентите по Химия за специалности медицина, стоматология, фармация. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 14. Гарет, Джеймз. Принципът Дулос. – Бъдеще и Надежда, 2006 – 12 екз.

 15. Георгиев, Александър. Практически въпроси на собствеността. – ИК Труд и право, 2012 – 12 екз.

 16. Георгиева, Цветана. Кратък речник на историческите понятия. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 17. Гергов, Цоко. Съюзът и неговите председатели. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 18. Гешанов, Христо. Страхът. Ч. 1. Силата на страха. – Интеграл, 2009 – 12 екз.

 19. Гешанов, Христо. Християнска апологетика. – Бъдеще и Надежда, 2010 – 12 екз.

 20. Гиндева, Божана и др. Фирмено управление. – ВУ Колеж по телекомуникации и пощи, 2012 – 3 екз.

 21. Голева, Поля и др. Гражданската и административната отговорност в здравеопазването. – ИК Труд и право, 2012 – 12 екз.

 22. Граждански процесуален кодекс. – ИК Труд и право, 2012 – 12 екз.

 23. Грийн, Жюлиен. Брат Франциск. – Фонд. Комунитас, 2012 – 12 екз.

 24. Данаилов, Георги. Цената на безсмислието. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 25. Даскалова, Красимира. Жени, пол и модернизация в България, 1878 – 1944. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 26. Держански, Иван и др. Лингвистичен калейдоскоп. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 27. Дерменджиев, Иван и др. Административно право на Република България: Обща час. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 28. Димитров, Владимир. Ориентираната към услуги архитектура за бизнеса. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 29. Димитрова, Яница. Корпоративната култура като конкурентно предимство. – АИ „Проф. Марин Дринов”, 2012 – 12 екз.

 30. Договорът в индивидуалните трудови отношения. – ИК Труд и право, 2012 – 12 екз.

 31. Дончев, Димитър. Размисли под Стражица. – Бълг. Мултимедийна Компания, 2012 – 4 екз.

 32. Дюрас, Маргьорит. Емили Л. – Алтера, 2012 – 12 екз.

 33. Жикич, Соня. Английски картинен речник. – ПП-Прес, 2012 – 12 екз.

 34. Запрянов, Запрян и др. Как да решаваме лесно трудни задачи: 11 нестандартни метода. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 35. Златен Кан. Т. 5. Изборът. – Лингея, 2012 – 12 екз.

 36. Иванов, Петър. Приложна психоанализа. Т. 3. – ИК Ахат, 2012 – 6 екз.

 37. Йорданова, Кристина. Въображаемата жена. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 38. Йосифов, Калин. Седмо и Шесто Велико народно събрание. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 39. Камара на строителите в България. 5 години Камара на строителите в България. – Вестник Строител, 2012 – 5 екз.

 40. Киркууд, Дейвид. През иглени уши. – Бъдеще и Надежда, 2006 – 12 екз.

 41. Киркууд, Дейвид. Прости Ми, че чаках толкова дълго, за да ти кажа това. – Бъдеще и Надежда, 2004 – 12 екз.

 42. Киркууд, Дейвид. Служителят, който създава ученици. – Бъдеще и Надежда, 2006 – 12 екз.

 43. Киркууд, Дейвид. Христовият невероятен кръст. – Бъдеще и Надежда, 2004 – 12 екз.

 44. Кискинов, Вихър. Правна информатика. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 45. Книгата във виртуалния свят. – УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 46. Колев, Николай. Органно представителство на Акционерното дружество. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 47. Корнезов, Александър. Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 48. Къща музей „Иван Вазов”. Сопот. – [Вион, 2012] – 12 екз.

 49. Макроикономика: Тектове, задачи, въпроси за дискусии. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 50. Мариас, Хавиер. Лицето ти утре. [Ч.]. ІІІ. Отрова и сянка, и сбогуване. – Алтера, 2012 – 12 екз.

 51. Матурата по История и цивилизация – лесна и успешна. – Педагог 6, 2012 – 6 екз.

 52. Матурата по предметен цикъл Философия – лесна и успешна. – Педагог 6, 2012 – 6 екз.

 53. Мец, Детелина. Рекцията в немския език. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 54. Милош, Чеслав. Родната Европа. – МД Елиас Канети, 2012 – 12 екз.

 55. Мирчев, Михаил. Текстове: Покана за социология ? – М-8-М, 2011 – 12 екз.

 56. Митев, Неделчо и др. Мениджърски планов тренинг. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 57. Михайлов, Николай. Янко Янков – Вельовски. – Янус, 2012 – 2 екз.

 58. Нацов, Иво. Соматизация, соматоформни разстройства и телесен дистрес. – Бълг. Мултимедийна Компания, 2012 – 6 екз.

 59. Неделчев, Лиан. Физика. – ВУ Колеж по телекомуникации и пощи, 2012 – 3 екз.

 60. Палата строителей Болгарии. 5 годовщина Палаты строителей Болгарии. – Вестник Строител, 2012 – 5 екз.

 61. Палюшев, Божидар. Грешките на херметизма и езотеризма, шифърът на Да Винчи и истината за Иисус Христос и др. – Бъдеще и Надежда, 2007 – 12 екз. 2. изд.

 62. Пеев, Вениамин. Съвременни богословски системи (от просвещевието до наши дни). – Бъдеще и Надежда, 2009 – 12 екз.

 63. Пеев, Вениамин. Християнство и философия: Проблемът за сътрудничество. – Абагар, 2012 – 6 екз.

 64. Пенкова, Соня. Музейната мрежа в България: последните двадесет години 1989 – 2012. – НВИМ, 2012 – 12 екз.

 65. Пет века под ятагана и Корана. Т.1. Османската империя – ислямска държава. – УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 66. Петкова – Нанева, Атанаска. „...Ти си за мене любов и вяра”. – Бълг. Мултимедийна Компания, 2012 – 7 екз.

 67. Попвасилев, Кесарий. Летопис славяно – болгар. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 68. Попов, Симеон. Избрани проповеди. Ч. 1-2. – Бъдеще и Надежда, 2006 – 12 екз.

 69. Попова, Митка и др. Работни листове по Химия и опазване на околната среда за 10 клас. – Педагог 6, 2012 – 6 екз.

 70. Протоколите разказват... Началото: 100 години от Завещанието на Димитър Апостолов Ценов. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 71. Радев, Иван. История на българската литература през Възраждането. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 72. Райчев, Иво и др. Топична и клинична синдромология в неврологията. – Артик 2001, 2010 – 6 екз.

 73. Роне, Милена. Семантични и прагматични аспекти на синтактичните категории в съвременния испански език. – УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 74. Симитлия – древната земя на кукерите. – Студио Витамин Арт, 2012 – 12 екз.

 75. Средкова, Красимира. Осигурително право. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 76. Стефанов, Георги. Основи на търговското право. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 77. Стефанов, Петър. С мотори по Дивия Запад. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 78. Стефанов, Стефан. Генерал – губернаторът на Южна Добруджа. – ИК Орбел, 2002 – 3 екз.

 79. Стефан, Стефанов. Добруджански герои. – Шарп Стоун, 2003 – 2 екз.

 80. Стефанов, Стефан. Победни полета. Т. 1. Надживявания. – Еър Груп 2000, 2010 – 3 екз.

 81. Стойков, Георги. Справочник за ремонт на турбини. – Дъга Плюс, 2012 – 2 екз.

 82. Стоянов, Евгений. Ключови въпроси по финанси. – Флат, 2012 – 3 екз.

 83. Стоянов, Евгений. Помагало по финанси. Ч. 1 - 2. – Флат, 2012 – 3 екз.

 84. Тодоров, Милен. Ръководство по химия и стехиометрични изчисления. – Флат, 2012 – 3 екз.

 85. Узунов, Красимир и др. Възкресението на Българското опълчение: Душата на Македония и Одринско. – Витамин Арт, 2012 – 12 екз.

 86. Уинс, Питър. Благословения или проклятия за следващото поколение. – Бъдеще и Надежда, 2010 – 12 екз.

 87. Уинс, Питър. Борба със смъртта и други отчаяни битки. – Бъдеще и Надежда, 2008 – 12 екз.

 88. Уинс, Питър. Неочакван огън. – Бъдеще и Надежда, 2008 – 12 екз.

 89. Уортингтън, Еверет Л., младши. Брачно консултиране. - Бъдеще и Надежда, 2006 – 12 екз.

 90. Фенерски, Николай. Не казвай на майка си. – Ерго, 2012 – 12 екз.

 91. Финанси. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 92. Харалампиев, Дочо. Истината за Китай. – Булгарресурс, 2011 – 6 екз.

 93. Харитонов, Христо. Рефлексията на автографите или Думи към хората, които са били смисъл за мен. – Абагар, 2012 – 3 екз.

 94. Хеджис, Стефан. Кръщението на дарбите на Святия Дух. – Бъдеще и Надежда, 2004 – 12 екз.

 95. Христов, Христо. Сирак. – Дъга Плюс, 2012 – 4 екз.

 96. Цанкова – Ганчева, Даниела. Военна фотография: Балкански войни 1912 – 1913. Ч. 1 -2. – НВИМ, 2012 – 12 екз.

 97. Цветкова, Ангелина и др. POP 1: Английски език за детските градини. – Просвета, 2012 – 12 екз. + 1 CD.

 98. Цветкова, Ангелина и др. POP 1: Английски език за детските градини: Книга за учителя. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 99. Цолова, Камелия. Частичният иск. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 100. Чернев, Силви. Заповедно производство. – Сиби, 2012 – 12 екз.

 101. Янакиев, Калин. Res Vitae. Res Publicae: Философски и философско – политически етюди от християнска перспектива. –Алтера, 2012 – 6 екз.

 102. Янков, Янко. Кого защитава Западът – Човешките права или Червената мафия. – Янус, 2012 – 2 екз.

 103. Apostolova, Gergana. Cultures $ тexts. – УИ „Неофит Рилски”, 2010 – 12 екз.

 104. Bulgarian Construction Chamber. 5 Years Bulgarian Construction Chamber. – Вестник Строител,2012 – 5 екз.

 105. Gallo, Antonin. Etat des Lieux. – Phoenix Media, 2012 – 12 екз.

 106. Gomez, Laurent. Super Dragon Bros Z. - Phoenix Media, 2012 – 12 екз.

 107. Hedges, Stephen. Jesus, the Torah and Messianic Judaism. – Future and Hope, 2007 – 12 eкз.

 108. House Museum “Ivan Vazov”. Sopot. – [Вион, 2012] – 12 екз.

 109. Ibi. Lapin et Tortue. - Phoenix Media, 2012 – 12 екз.

 110. Ilieva, Lena et al. Advanced English Vocabulary. – Gaberoff, 2012 – 12 екз.

 111. International conference Ecology – interdisciplinary science and practice. P. 1 – 2. - ПъблишСайСет-ЕКО, 2012 – 3 екз.

 112. Jérôme. Only Two. T. 2. - Phoenix Media, 2012 – 12 екз.

 113. Jin, Friederike et al. Prima B 2: Deutsch für junge Ervachsene: Arbeitsbuch. – Просвета, 2012 – 12 екз. + 1 CD.

 114. Pǎtev, Plamen. Intrnational Financial Management. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 115. Petkova, Dessislava et al. Hello! Easy Grammar for the 7 th Grade. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 116. Prima B 2: Deutsch für junge Ervachsene. – Просвета, 2012 – 12 екз.

 117. Rio Fernandez, Ana et al. A La Hora de Hablar. - УИ „Св. Климент Охридски”, 2012 – 12 екз.

 118. Todorov, Petǎr et al. Englich +. P. 1. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 119. Troy B. Amilova. T. 3. - Phoenix Media, 2012 – 12 екз.

 120. Zahariev, Andrej. Debt Management. – Абагар, 2012 – 12 екз.

 121. Zahariev, Andrej. Financial Management of Human Resources. – Абагар, 2012 – 12 екз.ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ

 1. Попов, Димитър. Творчеството на Димитър Попов. – ИК Оборище, 2010 – 6 екз.

 2. Седларска, Пенка. Бургаска художествена галерия Петко Загорски. – Дъга Плюс, [2012] – 2 екз.

с. 1

скачать файл