Към Школата по философия Какво е другостта за Адам?


с. 1
Тест
към Школата по философия 1. Какво е другостта за Адам?

а) Бог; б) дявола; в) Ева; г) жената


 1. Кой формулира класическия вид на психофизическия проблем?

а) Густав Льобон; б) Аристотел; в) Рене Декарт; г) Зигмунд Фройд


 1. Парадоксът на Мур е в областта на:

а) логиката; б) етиката; в) онтологията; г) гносеологията


 1. „Знание ли е обоснованото истинно убеждение?” е мисъл на:

а) Платон; б) Гетие; в) Том Сорел; г) Голдман и Нозик


 1. На кого Уйлям Молино задава знаменития си въпрос?

а) на Бейкън; б) на Лок; б) на Уйлям Джеймс; г) на Роджър Мур


 1. Защо тезата за регрес в познанието носи името на Пирон?

а) защото е философ на Древна Гърция; б) защото въпросът датира от неговото време; в) защото въпросът е поставен от него; г) защото е родоначалник на нихилизма.


 1. Долемата на Евтифрон е предствена в диалог на:

а) Сократ; б) Платон; в) Парменид; г) Марк Аврелий


 1. Според Карл Попър проблемът за демаркацията е проблем за отношението между:

а) наука и философия; б) наука и практика; в) наука и религия; г) наука и емпирично познание.


 1. Терминът „изкуствен интелект” е измислен от:

а) Джон Лок; б) Алън Тюринг; в) Стивън Спилбърг; г) Джон Макарти


 1. Разбирането на отношението между опит и теория дели учените на:

а) есенциалисти и инструменталисти; б) материалисти и идеалисти; в) традиционалисти и новатори; г) теоретици и емпирици.

Отговори: 1. В.

 2. В.

 3. А.

 4. Б.

 5. Б.

 6. Г.

 7. А.

 8. Г.

 9. Г

 10. Г.

с. 1

скачать файл