Към присъда по нохд №444/2011 година по описа на Б. Районен съд подсъдимият


с. 1
М О Т И В И

към присъда по НОХД № 444/2011 година

по описа на Б. РАЙОНЕН СЪДПодсъдимият К. В. В., роден на 05.05.1977г. в гр.Б.,

Софийска област, с постоянен адрес с.Н., Софийска област, ул.xxxxxxx,

българин, български гражданин, неженен,без образование, безработен, осъждан,с

ЕГН XXXX е предаден на съд с обвинение за извършено престъпление по

чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр. чл. 20, ал.2 вр. чл. 26, ал.

1 вр. чл. 28, ал.1 от НК,за това, че в периода от 13.11.2010г. до 04.01.2011г.

в с. Н., област Софийска, при условията на продължавано престъпление, в

съучастие като съизвършител с Р. В. В. от с. Н., област

Софийска, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот е

отнел чужди движими вещи, от владението на различни собственици - Н. Р.

П. от гр. С., Г. П. И., от гр. С., А. К.

Д. от гр.Б., П. Х. В. от гр. С. и Д. В.

П. от гр. Б., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги

присвои, а именно както следва: I. В периода от 10.12.2010г. до 26.12.2010г.,

от къща находяща се в с. Н., област Софийска, ул. „Л. К.” № 44,

чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - разбиване на

катинар на врата на избено помещение, е отнел: 1 брой водна помпа марка „В."

на стойност 280,00лв., 3 броя вълнени родопски одеала с ед. цена за един брой

29,00 лв., на обща стойност 87,00лв., 4/четири/ бр. пликове с ед. цена за един

брой 12,00лв. на обща стойност 48,00лв., 4 броя калъфки с ед. цена за един брой

1,50лв. или на обща стойност 6,00лв, 1 брой сак на обща стойност 16,00лв., 50

кг. картофи с ед. цена за 1 кг. 0.87лв. на обща стойност 43,50лв., 1 бр. душ

батерия на обща стойност 39,90 лв., 2 бр. тави с размери 20-25 см. и емайлирани

с вместимост 5-6 л. с ед. цена 7,50лв. на обща стойност 15,00лв., 2 бр.

тенджери алпака 20- 25 см. и емайлирана с ед. цена за тенджера алпака 15,00лв.

и тенджера емайлирана с ед. цена 12,00лв. на обща стойност 27,00лв., 2 бр.

алуминиеви тигани с диаметър около 30 см. с ед. цена за 1 бр. 9,00лв., на обща

стойност 18,00лв., 20 броя буркана от 800 мл. с домати с ед. цена за 1 бр,

1,46лв., на обща стойност 29,20лв., 1 бр. мелачка за грозде със стойка

60,00лв., 1 бр.брой дамаджана от 50 л. на стойност 23,00лв., 1 бр.винкелова

външна врата с размери 1,5 на 1 м. на стойност 110,00лв., всичко на обща

стойност 802,60 лв. от владението на собственика Н. Р. П. от гр.

С., без нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; ІІ.В

периода от 13-14.11.2010г. до 25.12.2010г. от къща, находяща се в с. Н.,

област Софийска, ул. „Н. В." № 1, чрез разрушаване на прегради, здраво

направени за защита на имот - изкривяване на решетка на прозорец на къща, е

отнел: 1 бр. кантар за теглене до 50 кг. без купичка, на стойност 90,00лв., 1

бр. водна помпа видинско производство на стойност 280,00лв., 1 бр. секира на

стойност 25,00лв.,1 бр. водомер 27,42лв., 60м. кабел за електричество с ед.

цена за 1 м. 1,80лв. на обща стойност 108,00лв. или всичко на обща стойност

530,42 лв. от владението на собственика Г. П. И. от гр. С., без

нейно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; ІІІ.В периода от

21.12.2010г. до 01.01.2011г., от къща находяща се в с.Н., област

Софийска, ул. „З. С." № 8, чрез разрушаване на прегради, здраво

направени за защита на имот - чрез разбиване на врата е отнел 1 бр. нощна лампа

от ковано желязо на стойност 14,00лв., 45 м. мостов кабел 4 кв.м. с ед. цена за

1 м. 2,15лв., на обща стойност 96,75 лв., 36 бр. пръчки - арматурно желязо с

дължина 8 м. и размер на желязото Ф 8 с ед. цена за 1м. 1,38 лв. на обща

стойност 4,41 лв., 4 м. рекордоман с ед. цена за 1 м. 1,44 лв., на обща

стойност 5,76лв., всичко на обща стойност 120,92лв. от владението на

собственика А. К. Д. от гр. Б., без негово съгласие с

намерение противозаконно да ги присвои; ІV.В периода от 22.12.2010г. до

04.01.2011г., от къща, находяща се в с. Н., област Софийска, ул. „Х.

Б." № 26, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот -

чрез разбиване на врати е отнел: 5 бр. тенджери от алпака, като 2 броя са с

вместимост 5 л. с ед. цена за 1 брой 14,80лв. на обща стойност 29,60лв., 3 бр.

с вместимост от 3 л. с ед. цена за 1 бр. 12,00лв., на обща стойност 36,00лв.,

10 бр. чинии алпака с ед. цена за 1 бр. 2,80лв., на обща стойност 28,00лв., 1

бр. ярмомелка ръчна изработка 45,00лв., 250 кг. топ бодлива тел 200м. дължина с

ед. цена 1 кг. 2,50лв. на обща стойност 625,00лв., 17 бр. бургии за дърва с

размери 12 мм. с ед. цена 6,30лв., на обща стойност 107,10лв. 10 бр. къдрава

ламарина с размери 2 м. на 1 м. с ед. цена за 18.00 лв., на обща стойност

180,00лв., всичко на обща стойност 1050,70лв от владението на собственика П.

Х. В. от гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да

ги присвои; V. В периода от 22.12.2010г. до 03.01.2011г., от къща, находяща се

в с.Н., област Софийска, ул. „Л. К." № 35, чрез разрушаване на

прегради, здраво направени за защита на имот - чрез изкъртване на врати е

отнел: чугунена мивка с размери 1 м. на 0,40м. с едно корито на стойност

47,00лв., смесител за чешма с два крана на стойност 17,00лв., смесител за душ с

два крана на стойност 35,00лв., 10 м.. мостов кабел на стойност за 1 м. 1,63м.,

на обща стойност 16,30лв., 50 м. захранващ ел. кабел тип „рекордоман" на

стойност за 1 м.1,79 лв., на стойност 89,50 лв. или всичко на обща стойност

204,80лв. от владението на собственика Д. В. П. от гр. Б.,

без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои или всички отнети

вещи на обща стойност 2709,44 лв., без тяхно съгласие с намерение

противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено при условията на

повторност и случаят не е маловажен.

Подсъдимият Р. В. В., роден на 19.12.1990г. в гр.Б.,

Софийска област, с постоянен адрес гр.Б., Софийска област,

ж.к."С."- фургон, българин, български гражданин, неженен, без образование,

безработен, осъждан, с ЕГН XXXX,е предаден на съд с обвинение за

извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 , пр.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл.

20, ал.2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК,за това, че в периода от 13.11.2010г. до

04.01.2011г. в с. Н., област Софийска, при условията на продължавано

престъпление, в съучастие като съизвършител с К. В. В. от с.

Н., област Софийска, чрез разрушаване на прегради здраво направени за

защита на имот е отнел чужди движими вещи, от владението на различни

собственици - Н. Р. П. от гр. С., Г. П. И. от гр.

С., А. К. Д. от гр.Б., П. Х. В. от гр.

С. и Д. В. П. от гр. Б., без тяхно съгласие с намерение

противозаконно да ги присвои, а именно както следва: I.B периода от

10.12.2010г. до 26.12.2010г., от къща находяща се в с. Н., област

Софийска, ул. „Л. К." № 44, чрез разрушаване на прегради, здраво

направени за защита на имот - разбиване на катинар на врата на избено

помещение, е отнел: 1 брой водна помпа марка „В." на стойност 280,00лв., 3

броя вълнени родопски одеала с ед. цена за един брой 29,00 лв., на обща

стойност 87,00лв, 4 /четири/ бр. пликове с ед. цена за един брой 12,00лв., на

обща стойност 48,00лв, 4 броя калъфки с ед. цена за един брой 1,50лв. или на

обща стойност 6,00лв, 1 брой сак на обща стойност 16,00лв., 50 кг. картофи с

ед. цена за 1 кг. 0,87лв. на обща стойност 43,50лв., 1 бр. душ батерия на обща

стойност 39,90 лв., 2 бр. тави с размери 20-25 см. и емайлирани с вместимост

5-6 л. с ед. цена 7,50лв. на обща стойност 15,00лв., 2 бр. тенджери алпака 20-

25 см. и емайлирана с ед. цена за тенджера алпака 15,00лв. и тенджера

емайлирана с ед. цена 12,00 лева, на обща стойност 27,00лв., 2 бр.алуминиеви

тигани с диаметър около 30 см. с ед. цена за 1 бр. 9,00лв., на обща стойност

18,00 лв., 20 броя буркана от 800 мл. с домати с ед. цена за 1 бр. 1,46лв., на

обща стойност 29,20лв., 1бр. мелачка за грозде със стойка 60,00лв., 1 бр. брой

дамаджана от 50 л. на стойност 23,00лв., 1 бр. винкелова външна врата с размери

1,5 на 1 м. на стойност 110,00 лв., всичко на обща стойност 802,60 лв. от

владението на собственика Н. Р. П. от гр. С., без нейно съгласие

с намерение противозаконно да ги присвои; ІІ. В периода от 13-14.11.2010г. до

25.12.2010г. от къща, находяща се в с. Н., област Софийска, ул. „Н.

В." № 1, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот

- изкривяване на решетка на прозорец на къща, е отнел: 1 бр. кантар за теглене

до 50 кг. без купичка на стойност 90,00лв., 1 бр. водна помпа видинско

производство на стойност 280,00лв., 1 бр. секира на стойност 25,00лв.,1 бр.

водомер 27,42лв., 60м. кабел за електричество с ед. цена за 1 м. 1,80 лв., на

обща стойност 108,00лв. или всичко на обща стойност 530,42 лв. от владението на

собственика Г. П. И. от гр. С., без нейно съгласие с намерение

противозаконно да ги присвои; III.B периода от 21.12.2010г. до 01.01.2011г.от

къща, находяща се в с. Н., област Софийска, ул. „З. С." № 8,

чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - чрез

разбиване на врата е отнел 1 бр. нощна лампа от ковано желязо на стойност 14,00

лв., 45 м. мостов кабел 4 кв.м. с ед. цена за 1 м. 2,15лв., на обща стойност

96,75 лв., 36 бр. пръчки - арматурно желязо с дължина 8 м. и размер на желязото

Ф 8 с ед. цена за 1м. 1,38 лв. на обща стойност 4,41 лв., 4 м. рекордоман с ед.

цена за 1 м. 1,44 лв., на обща стойност 5,76лв., всичко на обща стойност

120,92лв. от владението на собственика А. К. Д. от гр.

Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; ІV.В

периода от 22.12.2010г. до 04.01.2011г. от къща, находяща се в с. Н.,

област Софийска, ул. „Х. Б." № 26, чрез разрушаване на прегради, здраво

направени за защита на имот - чрез разбиване на врати е отнел: 5 бр. тенджери

от алпака, като 2 броя са с вместимост 5 л. с ед. цена за 1 брой 14,80 лв., на

обща стойност 29,60лв., 3 бр. с вместимост от 3 л. с ед. цена за 1 бр. 12,00

лв., на обща стойност 36,00лв., 10 бр.чинии алпака с ед. цена за 1 бр. 2,80лв.,

на обща стойност 28,00 лв., 1 бр. ярмомелка ръчна изработка 45,00лв., 250 кг.

топ бодлива тел 200м. дължина с ед. цена 1 кг. 2,50лв., на обща стойност

625,00лв., 17бр. бургии за дърва с размери 12 мм. с ед. цена 6,30 лв., на обща

стойност 107,10 лв., 10 бр. къдрава ламарина с размери 2 м. на 1 м., с ед. цена

за 18.00 лв., на обща стойност 180,00 лв., всичко на обща стойност 1050,70лв от

владението на собственика П. Х. В. от гр. С., без негово

съгласие с намерение противозаконно да ги присвои; V.В периода от 22.12.2010г.

до 03.01.2011г. от къща, находяща се в с.Н., област Софийска, ул. „Л.

К." № 35, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на

имот - чрез изкъртване на врати е отнел: чугунена мивка с размери 1 м. на

0,40м. с едно корито на стойност 47,00лв., смесител за чешма с два крана на

стойност 17,00лв., смесител за душ с два крана на стойност 35,00лв., 10 м..

мостов кабел на стойност за 1 м. 1,63м., на обща стойност 16,30 лв., 50 м.

захранващ ел. кабел тип „рекордоман" на стойност за 1 м. 1,79 лв., на обща

стойност 89,50 лв. или всичко на обща стойност 204,80 лв. от владението на

собственика Д. В. П. от гр. Б., без негово съгласие с

намерение противозаконно да ги присвои или всички отнети вещи на обща стойност

2709,44 лв., без тяхно съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

Производството е по реда на глава ХХVІІ от НПК-съкратено съдебно следствие,по

реда на чл.371,т.2 от НПК.

В съдебно заседание представителя на Б. районна прокуратура поддържа

обвинението, така както е повдигнато и на двамата подсъдими Р. В. и

К. В. в обвинителния акт и моли да бъде произнесена осъдителна присъда

и да бъдат признати подсъдимите за виновни за извършеното от тях престъпление

,тъй като изцяло признават фактите изложени в обстоятелствената част на

обвинителния акт.Прокурорът счита,че обвинението по категоричен начин се

доказва и престъплението, за което са обвинени двамата подсъдими се установява,

че е тежко умишлено престъпление по смисъла на чл.93 от НК.Прокурорът моли при

определяне на наказанието да се вземе предвид факта, че деянието е извършено

при условията на продължавано престъпление, а подсъдимия К. В. го е

извършил при повторност,а като се отчетат и предишните му осъждания да му се

определи наказание в размер на 2 години „лишаване от свобода”, като същото бъде

намалено с 1/3, съгласно разпоредбата на чл.58а от НК, тъй като производството

е по ред на глава ХХVІІ от НПК.Прокурорът изразява становище, че са налице

спрямо подсъдимия Р. В. основанията за прилагане на чл.68 от НК, тъй

като той е извършил деянието в изпитателния срок по предходно осъждане и следва

да изтърпи отделно отложеното за изтърпяване наказание по НОХД №602/2010г. по

описа на БРС.

Служебният защитник на подсъдимия К. В. В. адвокат К. К. в

съдебно заседание излага съображения,че фактическата обстановка не е спорна и е

правилно изяснена,като подзащитният и признава фактите и обстоятелствата

визирани в обвинителния акт. Адвокат К. моли при определяне на наказанието

му да му бъде наложен по-нисък размер, като се вземе предвид, че част от вещите

са възстановени.

Подсъдимият К. В. В. в съдебно заседание се признава за виновен

за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.3, пр.1 и т.7 вр. чл.194, ал.1 вр.

чл. 20, ал.2 вр. чл. 26, ал. 1 вр. чл. 28, ал.1 от НК, признава изцяло фактите,

изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се

събират доказателства за тези факти,като производството се разглежда по

съкратената процедура по реда на чл.371,т.2 от НПК, а в последната си дума

изразява съжаление за извършеното.

Служебният защитник на подсъдимия Р. В. В.-адвокат М. М.

в съдебно заседание моли да се отчетат като смекчаващи вината обстоятелства по

отношение на подзащитния му направеното самопризнание, признаване на фактите и

обстоятелствата в обвинителния акт и с оглед на това да се приложи разпоредбата

на чл.58а от НК и да му бъде определено наказанието в минималния размер.

Подсъдимият Р. В. В. в съдебно заседание се признава за виновен

за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т. 3 , пр.1 вр. чл. 194 ал.1 вр. чл.

20, ал.2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК, признава изцяло фактите, изложени в

обстоятелствената част на обвинителния акт и дава съгласие да не се събират

доказателства за тези факти,като производството се разглежда по съкратената

процедура по реда на чл.371,т.2 от НПК, а в последната си дума изразява

съжаление за извършеното.

Съдът след като прецени събраните на досъдебното производство доказателства

поотделно и в тяхната съвкупност, взе предвид самопризнанията на подсъдимите и

обстоятелството, че изцяло признават фактите, изложени в обстоятелствената част

на обвинителния акт и дават съгласието си да не се събират доказателства за

тези факти и с оглед проведената процедура на съкратено съдебно следствие по

реда на чл. 373, ал.2, вр. чл.372,ал.4, вр. чл. 371, т.2 от НПК приема за

установени обстоятелствата, изложени в обвинителния акт, а именно:

Свидетелката Н. Р. П. живее в гр. С. и притежава наследствена

едноетажна къща в с.Н., Софийска област, находяща се на ул.”Л.

К."№44.

Подсъдимите К. В. В. и Р. В. В., които живеят в

с.Н., Софийска област,през периода от 10.12.2010г. до 26.12.2010г.,

решили да извършат кражба от къщата на св.П., тъй като знаели, че

последната живее в гр.С. и в изпълнение на това тяхно решение прескочили

оградата, разбили катинара на избеното помещение, отворили прозорците на къщата

и проникнали в дома на пострадалата. Влизайки вътре в къщата, подсъдимите

В. и В. взели от там следните вещи - водна помпа марка „В.", вълнени

родопски одеала, четири пликове за завивки, четири броя калъфки, туристически

сак, 50кг.картофи, душ батерия, емайлирани тави, два броя тенджери алпака 20-25

см. и емайлирана два броя алуминиеви тигани с диаметър около 30 см., двадесет

броя буркана от 800 мл. с домати,мелачка за грозде, дамаджана от 50л.,

винкелова външна врата с размери 1,5 на 1м.,които вещи поставили в чувал.

Двамата подсъдими напуснали дома на св.П. и отишли в съседната къща,

находяща се на ул."Л. К."№35, която е собственост на св.Д. В.

П. от гр.Б., който имот за последно посетил на 22.12.2011г.

Подсъдимите В. и В. отново прескочили оградата и проникнали в дома на

постарадалият,след което влизайки вътре в къщата разбили вратите на мазето и на

входната врата на етажа. Двамата подсъдими проникнали в банята на къщата, от

където взели душ батерия , чугунена мивка и два крана за чешма,след което

напуснали къщата на св.П. Подсъдимият В. отново отишъл в дома на

св.П. и от там взел стълба, по която се покатерил и прекъснал захранването

на двете къщи, срязвайки 50м. захранващ електрически кабел тип „рекордоман".

На 26.12.2010г.,св.Н. П. посетила вилата си и установила липсите,а

св.Д. П. също посетил вилата си на 03.01.2011г. и установил липсите.

Свидетелят П. Х. В. живее в гр.С. и е собственик на недвижим

имот - къща, находящ се в с.Н., ул. "Х. Б."№26, който имот за

последно посетил на 22.12.2010г.

За периода от 22.12.2010г. до 04.01.2011г. подсъдимите К. В. и Р.

В., отново решили да извършат кражба, от къща находяща се в с.Н.,

Софийска област, ул."Х. Б."№26, собственост на св.П. Х. В.,

тъй като знаели, че последният живеел в гр.С. и в изпълнение на това свое

решение влезли в дървената работилница, която се намирала в двора на къщата,

като отковали част от дъските на работилницата,откъдето взели ярмомелка ръчна

изработка и 17 броя бургий за дърва с размери 12 мм.. На следващият ден двамата

подсъдими решили да извършат отново кражба от къщата на св.П. Велчеви за

целта прескочили оградата и проникнали в дома на пострадалият П. Влизайки

вътре в къщата подсъдимите разбили всички врати на стаите и взели от там

следните вещи - пет тенджери от алпака, като 2 броя са с вместимост 5л., три

броя с вместимост от Зл., чинии алпака, 250 кг. топ бодлива тел 200м.

дължина,десет броя къдрава ламарина с размери 2 м. на 1 м.,които вещи поставили

в сак.

На 05.01.2011г., св.П. В. посетил вилата си и установил липсите.

Свидетелят А. К. Д. живее в гр.Б. и е собственик на

недвижим имот - къща, находящ се в с.Н., ул." З. С."№8, който

имот за последно посетил на 21.12.2010г.

За периода от 21.12.2010г. до 01.01.2011г.,подсъдимите В. и В. решили

да извършат кражба от къщата на св.Д., тъй като знаели, че последният

живее в гр.Б. Подсъдимите В. и В. с клещи отрязали

електрическите кабели от външният стълб към къщата,като след това отрязали и

електрическите кабели вътре в самата къща. Подсъдимите разбили вратата на

мазето и изкривили решетката на прозореца и така проникнали в дома на

пострадалият,като от къщата взели една нощна лампа от ковано желязо, 45 м.

мостов кабел 4 кв.м. с ед. цена за 1 м. 2,15лв., 36 броя пръчки - арматурно

желязо с дължина 8 м. и размер на желязото Ф 8, 4 м." рекордоман".

На 01.01.2011г., св.А. Д. посетил вилата си и установил липсите.

Свидетелката Г. П. И. и свидетелят М. П. К. живеят в

гр.С. и са съсобственици на недвижим имот - къща, находящ се в с.Н.,

Софийска област, ул. "Н. В."№ 1. Свидетелката И. за последно

посетила имота на 13.11.2010г.

За периода от 13.11.2010г. до 25.12.2010г. подсъдимите К. В. и Р.

В. решили да извършат кражба от къщата на св. И.,като за целта с клещи

отрязали електрическите кабели от стълба до къщата, след това прескочили

оградата и изкривили решетката на прозореца на къщата. Двамата подсъдими влезли

в къщата, от където взели един кантар за теглене до 50 кг., без купичка, една

водна помпа видинско производство, една секира, един водомер и 60м. кабел за

електричество.

На 26.12.2010г. св.Г. И. посетила вилата си и установила липсите.

Подсъдимите В. и В. продали на св.Н. В. една част от вещите,

а именно арматурно желязо, винкели,чугунена мивка,мелачка за грозде,помпа

„В.",кранове за чешма, душ батерии. З. Я., майката на подсъдимия

В., продала на св.Г. К. един чувал с желязо и бургии за дърво.

С протокол за доброволно предаване от 04.01.2011г. подсъдимият К. В.

предал на служител при РУ"П" - Б. - 1бр. водомер,без циферблат, 31бр.

кръгли детайли за чешма с резба, Збр. кранове от жълт метал, 1бр.душ

батерия,5бр.сместител, 1бр.смесителна батерия, 1бр.тръба за душ батерия, 2 бр.

тръба за смесителна батерия, 1бр.смесителен кран за бойлер /тип юнга/,

2бр.секретни патрони, 1бр.резервоар за бензинова лампа, 12бр.секретни ключа и

три ръкохватки за брави,като е дал писмени обяснения в протокола, че ги е

откраднал от къщата на св.П. В.

С протокол за доброволно предаване от 05.01.2011г., З. Я. предала на

служител при РУ"П" - Б. - седемнадесет броя бургии за дърва.

С разписка от 17.01.2011 г. предадените вещи са върнати на св.В.

Съгласно заключението на вещото лице Н. Г. М. по назначената и

изготвена на досъдебното производство съдебно - оценителна експертиза, общата

стойност на всички отнети вещи е 2,709.44лв. /две хиляди седемстотин и девет

лева и четиридесет и четири стотинки/,по позиции както следва: 1. Вещи

собственост на св.Н. П. - 1.брой водна помпа марка „В." на стойност

280,00лв., 3 броя вълнени родопски одеала с ед. цена за един брой 29,00лв. на

обща стойност 87,00лв, 4 бр. пликове с ед. цена за един брой 12,00лв. на обща

стойност 48,00лв, 4 броя калъфки с ед. цена за един брой 1,50лв. или на обща

стойност 6,00лв, 1 брой сак на стойност 16,00лв., 50 кг. картофи с ед. цена за

1 кг. 0,87лв. на обща стойност 43,50лв., 1 бр. душ батерия на стойност 39,90

лв., 2 бр. тави с размери 20-25 см. и емайлирани с вместимост 5-6 л. с ед. цена

7,50лв. на обща стойност 15,00лв., две тенджери алпака 20-25 см. и емайлирана с

ед. цена за тенджера алпака 15,00лв. и тенджера емайлирана с ед. цена 12,00лв.

на обща стойност 27,00лв., два алуминиеви тигани с диаметър около 30 см. с ед.

цена за 1 бр. 9,00 лв. на обща стойност 18,00лв., 20 бр. броя буркана от 800

мл. с домати с ед. цена за 1 бр. 1,46лв. на обща стойност 29,20лв., една

мелачка за грозде със стойка 60,00лв., една дамаджана от 50 л. на стойност

23,00лв., 1 бр./една винкелова външна врата с размери 1,5 на 1 м. на стойност

110,00лв., всичко на обща стойност 802,60 лв.; 2.Вещи, собственост на св.Д.

В. П. - чугунена мивка с размери 1м. на 0,40м. с едно корито на

стойност 47,00лв., смесител за чешма с два крана на стойност 17,00лв., смесител

за душ с два крана на стойност 35,00лв., 10 м.. мостов кабел на стойност за 1

м. 1,63м. на обща стойност 16,30лв., 50 м. захранващ ел. кабел тип „рекордоман"

на стойност за 1 м.1,79 лв. на стойност 89,50 лв. или всичко на обща стойност

204,80лв.; 3.Вещи, собственост на св. Г. П. И. - един кантар за

теглене до 50 кг. без купичка на стойност 90,00лв., една водна помпа видинско

производство на стойност 280,00лв., една секира на стойност 25,00лв., 1един

водомер 27,42лв., 60м. кабел за електричество с ед. цена за 1 м. 1,80 лв., на

обща стойност 108,00 лв. или всичко на обща стойност 530,42лв.;

4.Вещи, собственост на А. К. Д. - една нощна лампа от ковано

желязо на стойност 14,00 лв., 45м. мостов кабел 4 кв.м. с ед. цена за 1 м. 2,15

лв., на обща стойност 96,75 лв., 36 бр. пръчки - арматурно желязо с дължина 8

м. и размер на желязото Ф 8 с ед. цена за 1м. 1,38 лв., на обща стойност 4,41

лв., 4 м. рекордоман с ед. цена за 1 м. 1,44 лв., на обща стойност 5,76 лв.,

всичко на обща стойност 120,92лв.; 5.Вещи,собственост на П. Х. В. -

пет тенджери от алпака, като 2 броя са с вместимост 5 л. с ед. цена за 1 брой

14,80 лв., на обща стойност 29,60 лв., 3 бр. с вместимост от 3 л. с ед. цена за

1 бр. 12,00 лв., на обща стойност 36,00 лв.,десет чинии алпака с ед. цена за 1

бр. 2,80 лв., на обща стойност 28,00 лв., една ярмомелка ръчна изработка

45,00лв., 250 кг. топ бодлива тел 200м. дължина с ед. цена 1 кг. 2,50 лв., на

обща стойност 625,00 лв., 17 бр. бургии за дърва с размери 12 мм. с ед. цена

6,30 лв., на обща стойност 107,10 лв., 10 бр. къдрава ламарина с размери 2 м.

на 1 м. с ед. цена за 18.00 лв., на обща стойност 180,00 лв., всичко на обща

стойност 1050,70лв.

Въз основа на така изложените фактически обстоятелства съдът приема от правна

страна, че с действията си подсъдимият К. В. В. е осъществил от

обективна и от субективна страна състава на престъплението по

чл.195,ал.1,т.3,пр.1 и т.7 във вр. чл.194, ал.1 във вр. чл.20, ал.2 във вр.

чл.26, ал.1 във вр. чл.28,ал. 1 от НК,а подсъдимият Р. В. В. е

осъществил от обективна и от субективна страна състава на престъплението по

чл.195,ал.1,т.3,пр.1 във вр.чл. 194,ал.1 във вр.чл.20,ал.2 във вр.чл.26,ал.1 от

НК, за което следва да им бъде ангажирана предвидената в закона наказателна

отговорност.

От обективна страна са осъществени всички обективни признаци на състава на

престъплението и от двамата подсъдими,а именно : в периода от 13.11.2010г. до

04.01.2011г. в с. Н., област Софийска, при условията на продължавано

престъпление, в съучастие като съизвършители, чрез разрушаване на прегради

здраво направени за защита на имот са отнел чужди движими вещи, от владението

на различни собственици - Н. Р. П. от гр. С., Г. П.

И. от гр. С., А. К. Д. от гр. Б., П.

Х. В. от гр. С. и Д. В. П. от гр. Б., без тяхно

съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, а именно както следва: I. В

периода от 10.12.2010г. до 26.12.2010г., от къща находяща се в с. Н.,

област Софийска, ул. „Л. К.” № 44, чрез разрушаване на прегради,

здраво направени за защита на имот - разбиване на катинар на врата на избено

помещение, са отнели: 1 брой водна помпа марка „В." на стойност 280,00лв., 3

броя вълнени родопски одеала с ед. цена за един брой 29,00 лв., на обща

стойност 87,00лв., 4/четири/ бр. пликове с ед. цена за един брой 12,00лв. на

обща стойност 48,00лв., 4 броя калъфки с ед. цена за един брой 1,50лв. или на

обща стойност 6,00лв, 1 брой сак на обща стойност 16,00лв., 50 кг. картофи с

ед. цена за 1 кг. 0.87лв. на обща стойност 43,50лв., 1 бр. душ батерия на обща

стойност 39,90 лв., 2 бр. тави с размери 20-25 см. и емайлирани с вместимост

5-6 л. с ед. цена 7,50лв. на обща стойност 15,00лв., 2 бр. тенджери алпака 20-

25 см. и емайлирана с ед. цена за тенджера алпака 15,00лв. и тенджера

емайлирана с ед. цена 12,00лв. на обща стойност 27,00лв., 2 бр. алуминиеви

тигани с диаметър около 30 см. с ед. цена за 1 бр. 9,00лв., на обща стойност

18,00лв., 20 броя буркана от 800 мл. с домати с ед. цена за 1 бр, 1,46лв., на

обща стойност 29,20лв., 1 бр. мелачка за грозде със стойка 60,00лв., 1 бр.брой

дамаджана от 50 л. на стойност 23,00лв., 1 бр.винкелова външна врата с размери

1,5 на 1 м. на стойност 110,00лв., всичко на обща стойност 802,60 лв. от

владението на собственика Н. Р. П. от гр. С., без нейно съгласие

с намерение противозаконно да ги присвоят; ІІ.В периода от 13-14.11.2010г. до

25.12.2010г. от къща, находяща се в с. Н., област Софийска, ул. „Н.

В." № 1, чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот

- изкривяване на решетка на прозорец на къща, са отнели: 1 бр. кантар за

теглене до 50 кг. без купичка, на стойност 90,00лв., 1 бр. водна помпа видинско

производство на стойност 280,00лв., 1 бр. секира на стойност 25,00лв.,1 бр.

водомер 27,42лв., 60м. кабел за електричество с ед. цена за 1 м. 1,80лв. на

обща стойност 108,00лв. или всичко на обща стойност 530,42 лв. от владението на

собственика Г. П. И. от гр. С., без нейно съгласие с намерение

противозаконно да ги присвоят; ІІІ.В периода от 21.12.2010г. до 01.01.2011г.,

от къща находяща се в с.Н., област Софийска, ул. „З. С." № 8,

чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот - чрез

разбиване на врата са отнели 1 бр. нощна лампа от ковано желязо на стойност

14,00лв., 45 м. мостов кабел 4 кв.м. с ед. цена за 1 м. 2,15лв., на обща

стойност 96,75 лв., 36 бр. пръчки - арматурно желязо с дължина 8 м. и размер на

желязото Ф 8 с ед. цена за 1м. 1,38 лв. на обща стойност 4,41 лв., 4 м.

рекордоман с ед. цена за 1 м. 1,44 лв., на обща стойност 5,76лв., всичко на

обща стойност 120,92лв. от владението на собственика А. К. Д.

от гр. Б., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги

присвоят; ІV.В периода от 22.12.2010г. до 04.01.2011г., от къща, находяща се в

с. Н., област Софийска, ул. „Х. Б." № 26, чрез разрушаване на

прегради, здраво направени за защита на имот - чрез разбиване на врати са

отнели: 5 бр. тенджери от алпака, като 2 броя са с вместимост 5 л. с ед. цена

за 1 брой 14,80лв. на обща стойност 29,60лв., 3 бр. с вместимост от 3 л. с ед.

цена за 1 бр. 12,00лв., на обща стойност 36,00лв., 10 бр. чинии алпака с ед.

цена за 1 бр. 2,80лв., на обща стойност 28,00лв., 1 бр. ярмомелка ръчна

изработка 45,00лв., 250 кг. топ бодлива тел 200м. дължина с ед. цена 1 кг.

2,50лв. на обща стойност 625,00лв., 17 бр. бургии за дърва с размери 12 мм. с

ед. цена 6,30лв., на обща стойност 107,10лв. 10 бр. къдрава ламарина с размери

2 м. на 1 м. с ед. цена за 18.00 лв., на обща стойност 180,00лв., всичко на

обща стойност 1050,70лв от владението на собственика П. Х. В. от

гр. С., без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят; V. В

периода от 22.12.2010г. до 03.01.2011г., от къща, находяща се в с.Н.,

област Софийска, ул. „Л. К." № 35, чрез разрушаване на прегради,

здраво направени за защита на имот - чрез изкъртване на врати са отнели:

чугунена мивка с размери 1 м. на 0,40м. с едно корито на стойност 47,00лв.,

смесител за чешма с два крана на стойност 17,00лв., смесител за душ с два крана

на стойност 35,00лв., 10 м.. мостов кабел на стойност за 1 м. 1,63м., на обща

стойност 16,30лв., 50 м. захранващ ел. кабел тип „рекордоман" на стойност за 1

м.1,79 лв., на стойност 89,50 лв. или всичко на обща стойност 204,80 лв. от

владението на собственика Д. В. П. от гр. Б., без негово

съгласие с намерение противозаконно да ги присвоят или всички отнети вещи са на

обща стойност 2709,44 лв..Двамата подсъдими са осъществили състава на

престъплението кражба, като са прекъснали владението на собствениците Н.

Р. П. от гр. С., Г. П. И. от гр. С., А.

К. Д. от гр. Б., П. Х. В. от гр. С. и Д.

В. П. от гр. Б. върху вещите им и са осъществили свое владение

върху тях - изнасяйки ги извън имотите на пострадалите, като за целта са

разрушили прегради,здраво направени за защита на имот и са предприели действия

на разпореждане със същите. Деянията на подсъдимите са извършени при условията

на повторност-същите са осъществени през непродължителни периоди от време,при

една и съща обстановка и при еднородност на вината,при което последващите се

явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите и случаят

не е маловажен в предвид стойността на отнетото имущество.

От субективна страна всеки от подсъдимите е осъществил деянието при условията

на пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 НК, като всеки от тях е съзнавал

общественоопасния му характер, неговите общественоопасни последици и е искал и

целел тяхното настъпване.Подсъдимите са действали като съизвършители, при общ

умисъл, с налично и реализирано намерение да присвоят отнетите движими вещи.

Изложеното се установява и обвинението на двамата подсъдими се доказва по

безспорен и категоричен начин от показанията на свидетелите, от заключението на

вещото лице по съдебно - оценителната експертиза, от протоколите за доброволно

предаване, справки за съдимост и характеристични справки.

Причините, довели до извършване на деянието са желанието за материално

облагодетелствуване по лек и бърз начин от подсъдимите и незачитането на

неприкосновеността на чуждото имущество,както и ниската правна култура на

подсъдимите.

Условията, способствали за извършване на деянието са чувството за

безнаказаност, което се е формирало у подсъдимите и липсата на трудова

ангажираност на същите.

Видно от приложената справка за съдимост №99/03.02.2012 г. на БРС подсъдимия

К. В. В. е осъждан многократно.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия К. В.

В. съдът приложи разпоредбата на чл.58а от НК, с оглед дадената законова

възможност по чл. 373, ал.2 от НК и на основание чл. 195, ал.1, т. 3, пр.1 и

т.7 от НК вр. чл.194, ал.1 от НК вр. чл.20, ал.2 от НК, вр. чл.26,ал. 1 от НК

вр. чл.28,ал.1 от НК и чл.58а от НК му определи наказание 1/една/ година и 6

/шест/ месеца „лишаване от свобода”.

Съдът на основание чл.58а НК намали наказанието с една трета и го осъди на 1

/една/ година „лишаване от свобода”, ефективно.

Съдът на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС

постанови подсъдимият К. В. В. да бъде настанен първоначално за

изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” в затворническо общежитие от

закрит тип, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът прие,че са налични основанията на чл.25, ал.1 вр. чл.23, ал.1 от НК, за

групиране на наложените на К. В. В. наказания, както следва:

наложеното наказание по настоящата присъда, което е „лишаване от свобода” за

срок от 1/една/ година, ефективно при първоначален „строг” режим на изтърпяване

на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип, с наложеното наказание

със споразумение от 11.07.2011 г. по НОХД №889/2009 г. по описа на

РС-Б., одобрено и влязло в законна сила на 11.07.2011г., което е 6/шест/

месеца „лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален “строг” режим

на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит тип на

основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като му бъде определено и наложено за

изтърпяване едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно: 1 /една/ година

”лишаване от свобода”, ефективно,което на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от

ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС да бъде изтърпяно първоначално в затворническо

общежитие от закрит тип, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на

наказанието,тъй като към датата на извършване на деянието по настоящето дело не

е имал влязла в законна сила присъда, респ.споразумение за което и да е от тях

и са при условията на реална съвкупност.

Съдът на основание чл.25,ал.1 от НК вр. чл.23,ал.1 от НК групира наказанията,

наложени на подсъдимия К. В. В. по настоящата присъда, което е

„лишаване от свобода” за срок от 1/една/ година, ефективно при първоначален

„строг” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит

тип, с наложеното наказание със споразумение от 11.07.2011г. по НОХД №889/2009

г. по описа на РС-Б., одобрено и влязло в законна сила на 11.07.2011г.,

което е 6/шест/ месеца „лишаване от свобода”, което да изтърпи при първоначален

“строг” режим на изтърпяване на наказанието в затворническо общежитие от закрит

тип на основание чл.61, т.2 от ЗИНЗС, като му определи и наложи за изтърпяване

едно общо наказание, най-тежкото от тях, а именно: 1 /една/ година ”лишаване от

свобода”, ефективно.

Съдът на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС

постанови подсъдимият К. В. В. да бъде настанен първоначално за

изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” в затворническо общежитие от

закрит тип, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът на основание чл. 25, ал.2 от НК приспадна изтърпяната част от наказанието

„лишаване от свобода”, наложено му със споразумение по НОХД № 889/2009 г. по

описа на БРС, влязло в сила на 11.07.2011г., при изпълнение на наложеното общо

наказание от 1 /една/ година „лишаване от свобода”.

Видно от приложената справка за съдимост №100/03.02.2012 г. на БРС подсъдимия

Р. В. В. е осъждан.

При определяне вида и размера на наказанието на подсъдимия Р. В. В.

съдът приложи разпоредбата на чл.58а от НК, с оглед дадената законова

възможност по чл. 373, ал.2 от НК и на основание чл.195 ал.1, т. 3, пр.1 от НК

вр. чл.194, ал.1 от НК вр. чл.20, ал.2 от НК вр. чл.26, ал.1 от НК и чл.58а от

НК му определи наказание 12 /дванадесет/ месеца „лишаване от свобода”.

Съдът на основание чл.58а НК намали наказанието с една трета и го осъди на 8

/осем/ месеца „лишаване от свобода”, ефективно.

Съдът на основание чл.60, ал.1 и чл.61, т.2 от ЗИНЗС, вр.чл.57, ал.1 от ЗИНЗС

постанови подсъдимият Р. В. В. да бъде настанен първоначално за

изтърпяване на наказанието “лишаване от свобода” в затворническо общежитие от

закрит тип, при първоначален “строг” режим на изтърпяване на наказанието.

Съдът прие,че са налични основанията на чл.68, ал.1 от НК по отношение на

осъждането на подсъдимия Р. В. със споразумение от 01.07.2010г. по НОХД

№ 602/2010г. на БРС, влязло в законна сила на 01.07.2010 година на „лишаване от

свобода „ за срок от три месеца,което наказание е отложено за изтърпяване за

изпитателен срок от три години,считано от датата на одобряване на

споразумението,като бъде постановено ефективно изтърпяване на това

наказание,тъй като престъплението по настоящето производство е извършено в

определения от съда изпитателен срок и за същото му е наложено наказание

„лишаване от свобода”.

Съдът на основание чл.68, ал.1 от НК постанови подсъдимия да изтърпи и

отложеното за изтърпяване в изпитателния срок от три години на основание чл.

66, ал.1 от НК наказание “лишаване от свобода” за срок от три

месеца,постановено със споразумение от 01.07.2010г. по НОХД № 602/2010г. на

БРС, влязло в законна сила на 01.07.2010 година,като на основание чл. 61, т.3

от ЗИНЗС определи първоначален “общ” режим на изтърпяване на наложеното

наказание “лишаване от свобода” от подсъдимия в затворническо общежитие от

открит тип, на основание чл. 59, ал.1 от ЗИНЗС.

Съдът прие,че така наложеното наказание,ще допринесе за превъзпитанието на

подсъдимия и за постигане на целите на генералната и специална превенция на

закона.

Съдът осъди подсъдимия К. В. В. от с.Н., област Софийска,

ул.„Рударка” №7, да заплати сумата в размер на 15.00 /петнадесет/ лева, за

направени на досъдебното производство разноски, в полза на държавата по сметка

на РС-гр.Б.

Съдът осъди подсъдимия Р. В. В. от гр.Б., област Софийска,

ж.к."С."- фургон, да заплати сумата в размер на 15.00 /петнадесет/ лева,

за направени на досъдебното производство разноски, в полза на държавата по

сметка на РС-гр.Б.
По изложените съображения съдът постанови присъдата си по НОХД №444/2011 година

по описа на Б. районен съд.


РАЙОНЕН СЪДИЯ :
с. 1

скачать файл