Класация на българските сайтове по Нилсън Онлайн за месец януари


с. 1
Класация на българските сайтове по Нилсън Онлайн

за месец януари 2011 година

Данните се отнасят само до интернет потребителите на територията на страната.


Таблица 1: Издатели на съдържание в интернетИздател

Среднодневни уникални браузъри

Месечен обхват (в %)

Netinfo

929 161

78,45

Investor

317 667

27,39

Darik Web

138 942

11,65

Economedia

85 252

6,29

Net Entertainment Group

73 748

5,43

Sanoma Bliasak Bulgaria

64 952

4,95

Web Media Group

57 980

4,63

Mail.bg

62 973

4,6

WebGround

28 868

2,22

Golden Pages

12 551

0,7

Media Group 24

28 447

2,17

Kino Arena

6 291

0,74

Gourmet Publishing

2 683

0,11

ПРИМЕР: Данните показват, че 929 161 са уникалните браузъри (посетители) средно на ден през месец януари 2011 в поне един сайт от всички, които са собственост на “Нетинфо”. 78,45 процента от аудиторията на медийните групи, измервани чрез Нилсън Онлайн, са посетили поне веднъж поне един сайт на “Нетинфо” през януари.
Таблица 2: Класация на сайтовете в интернет
или
Влезте в: Nielsen Online Ranking report Jan10.xls
ПРИМЕР: Данните показват, че средно на ден посетителите на сайта Abv.bg генерират 10 026 341 импресии през ноември. Средният брой браузъри на ден е 593 370.


Таблица 3: Класация на сайтовете по категории
или
Влезте в: Nielsen Online Category Sites report Jan10.xls
 

ПРИМЕР: Дневна аудитория

Данните показват, че сайтът Vesti.bg от категория „Новини и информация” се посещава средно на ден през месец ноември от 139 690 браузъра. Броят на импресиите, които браузърите генерират средно за един ден, е 500 892. Средно 5.0 минути е времето, което е прекарал един посетител на ден на страниците на сайта.

ПРИМЕР: Месечна аудитория

Данните показват, че сайтът Vesti.bg от категория „Новини и информация” е посетен общо от 1 250 710 браузъра през месец ноември. Общият брой на импресиите, генерирани от всички посещения през ноември в сайта, са 15 026 753. Средният брой посещения на сайта, направени от един уникален браузър през ноември, е 4.8

Таблица 4: Демографски профил на потребителите *


Пол

Дял (в %)

Мъж

42,4

Жена

57,6
Възраст

Дял (в %)

До 17 години

10,1

18-34 години

51,2

35-54 години

32,6

Над 55 години

6.1
Образование

Дял (в %)

Висше (университет)

45,6

Средно или полу-висше (колеж)

43

Основно и по-ниско

11,4
Личен доход

Дял (в %)

До 600 лева

32.1

601-1 000 лева

19.9

1 001-1 400 лева

8.5

1 401- 2 000 лева

4.6

Над 2 001 лева

4.7

Не се отнася до мен / Не работя

30.0
Населено място

Дял (в %)

София

31,8

Областен град

44,7

Друг град

17,8

Село

5,7

* Данните за социо-демографския профил на изследваните потребители са въз основа на 32 963 интервюирани лица.
Дефиниции на понятията

ИНТЕРНЕТ ПОТРЕБИТЕЛ: Лице над 2 години, което активно сърфира в интернет поне веднъж месечно.


БРАУЗЪР: Програмата, която потребителите използват за посещение на интернет.
УНИКАЛЕН БРАУЗЪР: Една програма за влизане в интернет от един компютър.
СРЕДНОДНЕВЕН БРОЙ УНИКАЛНИ БРАУЗЪРИ: Средният брой уникални браузъри на ден за дните от последните четири седмици.
ПОТРЕБИТЕЛ: Уникален браузър.
ИМПРЕСИЯ: Напълно отворена от потребител страница.
СРЕДНО ВРЕМЕ НА ДЕН: Продължителност в минути на посещенията на един браузър за един ден.
(АКТИВЕН) ОБХВАТ: Делът браузъри на даден сайт за даден период от време от всички браузъри в същия период от време.
ЕКЗИТ СТРАНИЦА: Страница или сайт, появяващи се при натискане на бутон «изход» от друга страница или сайт.
с. 1

скачать файл