Календар (web. Net 0)


с. 1

Календар (web, .NET 2.0)


Версия: 0.95
Да се проектира и реализира календар за срещи. Календарът трябва да поддържа списък от контакти и списък с въведени срещи. Календарът трябва да предупреждава потребителя за наближаващи срещи и да му дава информация за лицата, с които ще се срещне. Трябва да се предоставя възможност за търсене на срещи по определени критерии.

Потребители


 1. За всеки потребител се съхранява следната информация:

 • Потребителско име

 • Парола

 • E-Mail

 • Име

 • Фамилия
 1. Всеки потребител разполага с личен календар, който не може да бъде разглеждан/редактиран от други потребители.
 1. Потребителят може да управлява:

 • контактите си

 • срещите сиКонтакти


 1. За всеки контакт се съхранява следната информация:

 • име (въвежда се задължително)

 • фамилия

 • e-mail

 • дата на раждане

 • телефон

 • адрес

 • забележка (допълнителна информация)
 1. За контактите се поддържат следните операции:

 • добавяне на контакт – въвежда се и се съхранява информация за контакт

 • редактиране на контакт – позволява промяна на информацията за даден контакт

 • изтриване на контакт – изтрива наличната информация за даден контакт. Изтриването е позволено само, ако този контакт не участва в списъка от контактите за някоя среща.

 • при добавяне на контакт с въведена дата на раждане автоматично да се добави среща в подходящо избрана категория . Да се въведат автоматично датата на предишния ден и час "14:00". Автоматично да се попълва и коментар със съдържание "Да поздравя <името на контакта>!"Срещи


 1. За всяка среща се поддържат следните данни:

 • дата и час на срещата (въвежда се задължително)

 • място на срещата

 • списък от контактите, които ще участват в нея

 • категория - избира се от списък с предварително дефинирани категории и въвеждането й не е задължително.

 • коментар (въвежда се задължително)
 1. За срещите се поддържат следните операции:

 • добавяне на среща – въвежда се и се съхранява информацията за нова среща

 • редактиране – позволява промяна на информацията за дадена среща

 • изтриване – изтрива дадена среща от календара

Категории


  1. За всяка среща може да се задава категория към която принадлежи (примерно категория „Важни срещи” и т.н.).). Категориите на срещите се дефинират предварително. При въвеждане или редакция на среща се избира от така дефинираните категории.
  1. За категориите се поддържат следните операции

 • добавяне на категория – дефинира нова категория

 • редактиране на категория – позволява промяна на наименованието на дадена категория.

 • изтриване на категория – изтрива вече дефинирана категория. Изтриването е позволено само, ако няма срещи, чиято категория съвпада с изтриваната.Търсене на срещи и предупреждение за наближаващи срещи


  1. Трябва да се предостави възможност за търсене на срещи по следните критерии или произволна комбинация от тях:

 • начална дата – ако е зададена се търсят срещи, чиято дата на провеждане е след зададената начална дата.

 • крайна дата – ако е зададена се търсят срещи, чиято дата на провеждане е преди зададената крайна дата.

 • категория на срещата – извеждат се само срещи попадащи в зададената категория.

 • име на контакт, участващ в срещата

 • фамилия на контакт, участващ в срещата
  1. При търсенето не е задължително да бъдат въведени всички критерии. При търсенето по име или фамилия на контакт, не е задължително те да са изписани абсолютно пълно – може да се изпише само част от името или фамилията (например, ако при търсене не сме сигурни за името на контакта, можем да изпише само няколко букви. Ако напишем като име „имир”, ще се изведат срещи, в които участват примерно Бранимир, Станимир, както и Красимира).Общи изисквания:


 • Използване на ASP.NET 2.0

 • Използване на Microsoft SQL 2005

 • Използване на Microsoft Visual Studio 2005 или Express Edition

 • Използване на Master Pages

 • Поне един Custom User Control

 • Използване само на DataGridView - никакви DataGrid- ве

 • Използване на Declarative Data Binding

 • Навигацията за приложението да е реализирана с Navigation контролите на ASP.NET 2.0

 • Използване на FileUpload контрол вместо (където се налага)

 • Authentication & Authorization да стават посредством вградените provider-и или от Custom създаден

 • Поне 4-5 създадени страници - интерфейса да е добре разпределен- не всичко на една страница

 • Използване на поне една транзакция на правилното място. Операцията, която се нуждае от транзакция не е указано изрично и трябва да бъде определена от студента. В случай, че той не успее да намери и имплементира транзакцията, се наказва с определен брой точки.

 • Задължително е създаването на релационна база данни и използването на primary ключове от правилния тип.

 • Задължително е изнасянето на connection string-а към базата данни извън кода на приложението. Може да се използва обикновен текстов файл или средствата, които предлага Visual Studio-то.

 • Използването на функционалността на системата да става задължително след login. Нерегистрирани и непознати потребители имат достъп само до региртирането на нов потребител.

 • Потребителското име на всеки трябва да бъде уникално, с дължина минимум 3 символа. Трябва да започва с буква. Забранени са следните знаци: "<", ">", "&", ";", "/", "\" и всички видове скоби.

 • Паролата трябва да бъде с дължина поне 3 символа и е задължителна за всички потребители.

 • E-mail-ът е задължителен. Да се валидира минимум по следния формат:

< знак/знаци >@< знак/знаци>.<знак/знаци>

 • Справките, при които потребителят попълва критерии за филтриране трябва да имат максимално удобен потребителски интерфейс за целта. Не се препоръчва критериите за филтиране да са на различна страница от списъка с резултати.

с. 1

скачать файл