Жертви на престъпления 116 117


с. 1


IP/09/1842

Брюксел, 30 ноември 2009 г.116 006: Жертви на престъпления

116 117: Неспешна медицинска помощ

Европейската комисия запазва европейски телефонни номера за жертвите на престъпления и нуждаещите се от неспешна медицинска помощ

Кой може да окаже помощ на жертвите на престъпления в ЕС? На кого трябва да се обадят европейските граждани, ако имат нужда от неспешна медицинска помощ или съвет? Точно такива нови линии за спешни повиквания скоро трябва да са на разположение в целия ЕС съгласно взетото днес от Европейската комисия решение. Два нови номера, започващи със 116, се запазват за услуги от социална значимост. Номерата 116 006 и 116 117 ще обслужват в целия ЕС жертви на престъпления и граждани, нуждаещи се от неспешни медицински услуги.

Хората са най-беззащитни, когато са далече от дома си, и тези европейски телефонни линии наистина могат да им бъдат от полза, когато изпаднат в затруднение. Когато запазените днес два номера заработят във всички страни на ЕС, те ще осигурят подкрепа на хората в беда, ако са жертва на престъпление или ако имат нужда от неспешна медицинска помощ.“ заяви Вивиан Рединг, европейски комисар, отговарящ за съобщенията и телекомуникациите. „Приканвам държавите-членки да въведат новите номера възможно най-скоро и да направят всичко по силите си да поощрят организациите, които могат ефективно да осигурят тези услуги, да ги пуснат в действие“.Жертвите на престъпление могат да се обръщат за помощ на номер 116 006, на който наред с емоционална подкрепа ще получат правна и практическа информация относно своите права и ще бъдат насочени към съответните организации. Позвънявайки на един единствен номер, обаждащите се ще получават информация относно местната полиция и процедурите на наказателното правораздаване, относно възможностите за получаване на обезщетения, отговор на застрахователни въпроси, както и относно други източници, от които жертвите на престъпления могат да получат съдействие.

Службата за неспешни медицински повиквания (номер 116 117) ще насочва обаждащите се към местата, където могат да получат медицинска помощ, когато нуждата от помощ е неотложна, но не и животозастрашаваща, по-специално в извън работно време, през почивните дни или националните празници. Целта е обаждащият се да бъде свързан с квалифициран оператор или с квалифицирано медицинско лице, което може да предложи медицинска помощ или съвет по време на самото повикване, особено когато обаждащият се няма достъп до източника, към който обикновено се обръща за медицинска помощ.

Приетото днес решение на Комисията се основава на Решението на ЕС от 2007 г. относно номерата, започващи със 116 (IP/07/346), по силата на което се запазват три други номера за целия ЕС за услуги от социална значимост: 116 000 – гореща линия за изчезнали деца, 116 111 – гореща линия за оказване на помощ на деца и 116 123 – гореща линия за оказване на емоционална подкрепа (IP/09/276).

Съгласно днешното решение страните в ЕС трябва да гарантират, че националните органи, отговорни за регулиране на телекомуникациите, могат да отдадат двата нови номера за ползване от 15 април 2010 г. Съответните национални организации ще трябва да кандидатстват за номерата и да ги въведат в действие.

История на досието:

През юли 2006 г., като част от координираната стратегия на ЕС за правата на детето, Европейската комисия предложи да се запази общ европейски телефонен номер за съобщаване за изчезнали деца (116 000) и друг номер — за деца, които имат нужда от помощ (116 111) (IP/06/927). На 15 февруари 2007 г. Комисията реши да запази номер 116 000, а на 29 октомври 2007 г. — номер 116 111 (както и номер 116 123 за гореща линия за оказване на емоционална подкрепа) във всички държави-членки на ЕС (IP/07/188). Това решение задължава държавите-членки на ЕС да предоставят на разположение номерата, започващи със 116, но не ги задължава да ги предоставят за ползване на определен доставчик на услуги, нито да осигурят предоставянето на тези услуги.

Във връзка с днешното изменение на решението виж:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/legislation/index_en.htm#decisions

Допълнителна информация относно номер 116:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

Annex

State of Implementation of the existing reserved 116 Numbers:
Situation as of 1 July 2009

Legend:


P= preparatory work completed; number availability has been publicised

O= assignment ongoingA= number assigned


MS

116000

Missing Children

116111

Child Helplines

116123

Emotional support

AT

P


P

A – 20/06/2008
ORF – Österreichischer Rundfunk (Austrian Red Cross)


BE

A – 18/07/2007

Child Focus

P

P

BG

O

A – 15/05/2008

State Agency for Child Protection

P

CY

O

O

O

CZ

P

A – 24/04/2008
Telefonica O2 (Safety Line Association
Sdruzení Linka Bezpecí)


P

DE

P

A – 02/06/2008
Nummer gegen Kummer e.V.


A - 06/08/2008

to Katholische Bundes-arbeitsgemeinschaft für Ehe-, Familien- und Lebensberatung, Telefonseelsorge und Offene Tür e.V.


DK

A - 03/10/2007
TDC (Thora Center)


A – 16/04/2008
TDC (Børns Vilkår)


P

EE

P

A - 09/06/2008
Arstlik Perenõuandla LLC


P

EL

A – 11/09/2007
The smile of the child


A – 21/03/2008
ΕΨΥΠΕ ( "Society of Psychosocial Education of children and Youth")


P

ES

O

O

P

FI

P

A - 13/12/2007
Mannerheim League for Child Welfare


A - 07/02/2008
Evangelical Lutheran Church of Finland


FR

A – 25/05/2009
INAVEM Fédération Nationale d'Aide aux Victimes


P

P

HU

A - 21/02/2008
Kék VonalA - 11/02/2008
Magyar Telekom
(Kék Vonal)P


IE

P

A – 19/06/2008
ISPCCA – 09/01/2008
The Samaritans


IT

A - 24/01/2008

to Ministry
of interiors
(Telefono Azzurro)P

P

LT

P

A - 14/05/2009
State Child Rights Protection and Adoption Service under the Ministry of Social Security and LabourA - 28/04/2009
Lithuanian Association of Telephone Emergency ServicesLU

P

P

P

LV

P

A - 12/12/2008
to Lattelecom
P

MT

P

P

P

NL

A – 23/10/2007
Stichting De Ombudsman (Centrum Internationale Kinderontvoering)


A - 10/07/2008
to Maatschappelijk Ondernemers Groep (Landelijk bureau Kindertelefoon)A – 29/04/2008
SOS Telefonische Hulpdiensten


A – 29/05/2008

Stichting Korrelatie

PL

A - 23/01/2009

Telekomunikacja Polska S.A. in cooperation with ITAKA - Centre for Missing People


A – 04/08/2008

Polkomtel S.A. (in cooperation with Nobody's Children Foundation – Fundacja Dzieci Niczyje)


A- 30/03/2009

to Netia S.A. (in cooperation with Institute of Health’s Psychology – Instytut Psychologii Zdrowia)


PT

A- 12/09/2007
Instituto de Apoio à CriançaA - 11/01/2008
Instituto de Apoio à CriançaP

RO

A- 30/07/2008

to Rometelecom

(the Romanian Center for Missing and Sexually Exploited children)


A - 30/07/2008

to Rometelecom

(The Child Helpline - Asociatia Telefonul Copilului)


P

SE

P

A - 24/01/2008
BRIS (Children's rights in Society)A - 24/01/2008
Church of SwedenSI

P

P

A - 21/02/2008
Zveza slov. Drustev svet za telef. Pomoc v stiski-STSSK

A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)A - 20/06/2008
Orange SK (Slovak Board of UNICEF)P

UK

P

P

Pс. 1

скачать файл