Извадете всички опаковачани материали от уреда


с. 1

MANUAL YB-2615

Машина за кисело мляко

YB-2615


Работа с уреда

Извадете всички опаковачани материали от уреда.

Проверете дали волтажа му отговаря на волтажа на вашата електрическа инсталация.

Волтажа на уреда е 220-240 V, 50Hz.


Първа употреба

Преди първата употреба почистете бурканчетата и капаците им. Изплакнете ги и ги подсушете. За да приготвите кисело мляко се нуждаете от 1 литър прясно мляко и бацили за кисело мляко.


Избор на прясно мляко

Най-добре е да изберте пълномаслено или полуобезмаслено млкяо, което не трябва да бъде варено.Пастьоризираното мляко трябва да бъде сварено и охладено и след това трябва да се прецеди за да се избегне образуването на каймак.

Забележки:

При използването на пълномасленото прясно мляко, киселото мляко става по-гладко и му придава повече аромат.

За да направите млякото с по-добра консистенция може да прибавите 2-3 супени лъжици млако на прах в 1 литър прясно мляко и да го разбъркате добре.

Отнема между 8 и 15 часа за да се получи кисело мялко.
Избор на закваска

Срока на годност на полученото кисело млако зависи от срока на годност на използванато прясно мляко.

Може да закупите дълбоко замразени бацили за кисело мялко от аптеките или от специализираните магазини.

Важно: Не използвайте бацили от домашно направеното кисело мляко повече от 10 пъти. В противен случай няма да получите добри резултати.
Приготвяне на кисело мялко

Смесете един литър прясно мляко с бацилите и разбъркайте добре.

За да получите добра хомогенност разбъркайте киселото мялко добре и после го смесете с прясното, като продължите да бъркате до получаването на хомогенна смес.

Разпределете сместа в бурканчетата.

Поставете бурканчетата в уреда без капаците.

Сложете капаците и затворете уреда.

Натиснете бутона ON

След като времетo е изтеклo, урада спира автоматично.

Изключете го.

Забележки:

Никога не местете уреда докато работи.

Не слагайте уреда на вибрираща или мокра повърхост.

Приготвянето на млякото ще стане по-бързо заради лекото затопляне (37-40 С).
Приготвяне на плодово мляко

За да приготвите плодово мляко може да прибавите сладко, мед нарязани плодове и други според вкуса ви и да ги добавите по начина описан по-горе.

Натиснете старт бутона 3, докато светлината започне да мига.
Замразяване ма киселото мляко

Отворете капака на уреда. По капака му може да има капчици вода от кондензацията.

Сложете капачетата на бурканчетата. Отбележете на всяко от тях кога е направено.

Сложете киселото мляко в хладилника за поне 4 часа преди да го консумирате. Ако изчакате 24 часа вкуса ще бъде още по- добър.

Максималното време, което може да държите млякото в хладилника е между 8 и 10 дни.

Никога не поставяйте самия уред в хладилника.
Почистване на машината за кисело мляко

Винаги изключвайте уреда преди да го почистите.

Никога не потапяйте уреда под вода. Почистете го с влажна кърпа и след това го подсушете.

Бурканчетата може да бъдат почистени в съдомиялна.
Важни символи в упътването

 • Прочетете инструкциите преди употреба

 • Не докосваайте гореши повърхности. Използвайте кухненски ръкавици.

 • За да се препазите от електричски удар, не потапяйте кабела и уреда във вода или други течности.

 • Изключете уреда от електрическата мрежа, ако няма да го използвате и преди да го почистите. Оставете уреда да се охлади преди да гоприберете.. Не използвайте уреда ако е повреден или имя някакви малфункции.

 • Не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя , защото могат да доведят до повреда на уреда, да ви наранят или да отпадне гаранцията.

 • Не го използвайте на открито или в близост до източници на топлина.

 • Не оставяйте кабела да виси върху остри ръбове, да докосва горещи предмети или да е в близост до килими или завеси.

 • Уреда е предназначен само за домашна употреба и за предвидените цели

 • Поставете г на равна и стабилна повърхоност.

 • Никога не оставяйте уреда включен без наблюдение.

 • Уреда не е предназначен за използване от хора с намалена физическа и психическа способност

 • Не оставяйте деца да си играят с уреда.


Запазете тези инструкции и за бъдеща употреба
Гаранция

Уредът произведен от нашата фирма има 24 месеца гаранция, започваща да тече от деня на покупката. • През периода на гаранциата, всички производствени дефекти на уреда или неговите аксесоари ще бъдат отстранени за сметка на производителя. Гаранционният сервиз не води до удължаване на живота на уреда или на гаранциата, и не води до нова гаранция.

 • Доказването на гаранция става, като се докаже покупката. Без да се докаже покупката няма да се извършат никакви поправки на уреда или неговата замяна.

 • Ако искате да предявите оплакване през периода на гаранциата, върнрте целия уред заедно с опаковката и гаранционната карта на вашия търговец.

 • При повреди на аксесоарите не се заменя целия уред. В такъв случай се свържете с нашата гореша линия. Счупено стъкло или пластмасова част винаги са предмет на смяна.

 • При дефекти на консумативите или зацапване на уреда не се заменя уреда.

 • Гаранциатя на уреда отпада в случай на неоторизиран сервиз.

 • след изтичане на гаранциата поправката на уреда може да бъде поета от оторизиран сервиз.Рециклиране
Опаковката е направена от 100% екологични материали, които могат да се предадат за рециклиране в месните центрове за рециклиране. За повече информация относно рециклирането на електрически устройства се свържете с вашата местна администрация.

Не изхвърляйте батериите във вашия обикновен боклук. Всеки клиент има право да върне батериите в пунктовете за събиране. Това право е въведено за да се осигури правилното разграждане и рециклиране на батериите и осигуряване на безопасна работна среда. Винаги връщайте батерии, които вече са се разредили.ул „Софроний Врачански” № 6, Варна 9000

Tел:052-69 00 79; Факс.: 052-696 496

Магазин: бул. Чаталджа 22 в Пикадили, ет. 2 , Варна 9000

Skype: TecTrade-BG Email: info@tectrade.bg URL: www.tectrade.bg
с. 1

скачать файл