Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия


с. 1

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Асоциация на бизнес клъстерите


ПРОГРАМА
Семинар “Създаване на клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт – двигател за нарастване на иновационния потенциал
и интернационализацията на МСП”


28 януари 2011 г., гр. Пловдив, хотел “Марица”9:30 – 10:00

Регистрация на участниците

10:00 – 10:30

Откриване на семинара

Веселин Горнишки, директор на дирекция РИМСП, ИАНМСП;

Розалин Петков, заместник областен управител на Пловдив10:30 – 11:00

Клъстерите в България

Геновева Христова, председател на АБК

11:00 – 11:30

ОП “Развитие на конурентоспособността на българската икономика” и политиката за създаване и развитие на клъстери в България

Ангел Ковачев, МИЕТ

11:30 – 11:50

Кафе-пауза

11:50 – 12:20

ОП “Транспорт” и интермодален транспорт

Анита Ангелова, МТИТС,

Мартин Георгиев, МТИТС12:20 – 12:30

Дискусия

12:30 – 13.30

Обяд

13:30 – 14:30

Европейската политика за развитие на клъстери

Джон Мъри, Гроутклъстерс-БГ

14.30 – 15:00

Инициатива за създаване на Клъстер в областта на интермодалния товарен транспорт

Юрген Айзеле, директор

15:00 – 15:20

Кафе-пауза

15:20 – 17:00

Българският опит в развитието на клъстери

Представяне на Български морски клъстер – Варна

Илзе Атанасова, морски клъстер – Варна

Представяне на летище Пловдив

Дора Йорданова, отдел “Търговска политика и маркетинг”, летище Пловдив;

Иван Карнабитов, отдел “Търговска политика и маркетинг”, летище ПловдивПредставяне на ИКТ клъстер

Анна Найденова

17:00 – 17:20

Дискусия

17:20 – 17:30

Закриване


с. 1

скачать файл