Изложба на рисунки от български деца на тема "река дунав" в рамките


с. 1
ИЗЛОЖБА НА РИСУНКИ ОТ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА НА ТЕМА "РЕКА ДУНАВ"

В РАМКИТЕ НА "ГОДИНА НА ПРИЯТЕЛСТВОТО МЕЖДУ ЯПОНИЯ И СТРАНИТЕ ОТ ДУНАВА"

ЮНИ – НОЕМВРИ 2009 Г.


1

Арт школа „Колорит”

Мария Стефанова-7год.

Гр.Плевен

2008г.


Maria Stefanova-7 years

“Kolorit” art-school

Pleven town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
2

Ателие „Аз рисувам”

Дилян Христов-5год.

Гр.Разград-2008г.


Dilian Hristov-5years

Nursery school ”Ludogorche”

“Az risuvam” studio

Razgrad town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008


3

Павлин Минков-6год.

Гр.Берковица-2008г.Pavlin Minkov-6 years

Berkovitza town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008


4

Арт школа „Колорит”

Ива Маринова-9год.

Гр.Плевен-2008г.


Iva Marinova-9 years

“Kolorit” art-school

Pleven town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
5

Дом на енергетика,Студио по изобразително изкуство

Стела Тодорова-9год.

Гр.Козлодуй

2008г.


Stela Todorova-9 years

“Fine arts” studio, Power Engineer house

Kozlodui town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
6

Дом на енергетика,Студио по изобразително изкуство

Еника Ненчева-9год.

Гр.Козлодуй

2008г.


Enika Nencheva-9 years

“Fine arts” studio, Power Engineer house

Kozlodui town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
7

Кръжок по изобразително изкуство и приложни дейности към НЧ”Напредък 1871”

Гюлай Дермендижиева-9г.

Гр.Никопол

2008г.


Gulai Dermendjieva-9 years

Fine arts Group attached to Community center ”Napredak 1871”

Nikopol town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
8

Школа по изобразитилно изкуство „Детелина” при ЦДГ №3 Детелина

Самуил Недков-6г.

Гр. Видин-2008г.


Samuil Nedkov-6 years

“Detelina” arts studio attached to Nursery school “Detelina”

Vidin town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
9

Общински Детски Комплекс „Св.Иван Рилски”

Ралица Кацарова-12г.

Гр. Казанлък-2008г.


Ralitza Katzarova-12 years

”St.Ivan Rilski” Municipal children complex, Kazanlak town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008


10

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Тотьо Майсторски-10г.

Гр.Севлиево-2008г.


Totyo Maistorski-10 years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

EkoObshnost award

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
11

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Мариела Христова-10г.

Гр.Севлиево-2008г.Mariela Hristova-10years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
12

СОУ „Цанко Церковски”

Калина Иванова-14г.

Гр.Полски Тръмбеш-2008г.


Kalina Ivanova-14 years

“Tzanko Tzerkovski” secondary school

Polski Trambesh town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
13

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Силвена Папазова-10г.

Гр.Севлиево-2008г.


Silvena Papazova-10 years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
14

Школа по изобразителни изкуства към Детски комплекс-Сливен

Йордан Георгиев-10г.

Гр.Сливен-2008г.


Yordan Georgiev-10 years

“Fine arts” school, Municipal children complex

Sliven town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
15

СОУ „Цанко Церковски”

Сабрина Николаева-13г.

Гр.Полски Тръмбеш-2008г.


Sabrina Nikolaeva-13years

“Tzanko Tzerkovski” secondary school

Polski Trambesh town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
16

Център за работа с деца

Клуб Кръжец”Традиционни изкуства”

Надежда Карагенова-14г.

Гр.Силистра-2008г
Nadejda Karagenova-14 years

“Krajetz” Traditional arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
17

Кръжок по изобразително изкуство и приложни дейности към НЧ”Напредък 1871”

Теодора Савова-10г.

Гр.Никопол-2008г.


Teodora Savova -10 years

Fine arts Group attached to Community center ”Napredak 1871”

Nikopol town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
18

Кръжок по изобразително изкуство и приложни дейности към НЧ”Напредък 1871”

Билген Юсеинова-14г.

Гр.Никопол-2008г.


Bilgen Useinova-14 years

Fine arts Group attached to Community center ”Napredak 1871”

Nikopol town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
19

СОУ „Христо Ботев”

Аксел Мюмюнова-14г.

Гр.Никопол-2008г.


Aksel Miumiunova- 14 years

“Hristo Botev” secondary school

Nikopol town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
20

Кръжок по изобразително изкуство и приложни дейности към НЧ”Напредък 1871”

Гюлбахар Джавидова-11г.

Гр.Никопол-2008г.


Guilbahar Djavidova -11 years

Fine arts Group attached to Community center ”Napredak 1871”

Nikopol town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
21

Арт школа „Колорит”

Надка Нацулис-14г.

Гр.Плевен-2008г.


Nadka Natzulis -14 years

“Kolorit” art-school

Pleven town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
22

Школа по изобразително изкуство

Даниела Стефанова-14г.

Гр. Попово-2008г.


Daniela Stefanova-14 years

Fine arts school

Popovo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
23

СОУ”Димитър Благоев”

Никола Живков-19г.

Гр.Свищов-2008г.


Nikola Jivkov-19 years

“Dimitar Blagoev” secondary school

Svishtov town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
24

СОУ”Димитър Благоев”

Мариета Живкова-19г.

Гр.Свищов-2008г.


Marieta Jivkova-19 years

“Dimitar Blagoev” secondary school

Svishtov town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
25

Школа по изобразителни изкуства към Детски комплекс-Сливен

Мариета Филипова-16г.

Гр.Сливен-2008г.


Marieta Filipova -16years

“Fine arts” school, Municipal children complex

Sliven town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
26

Общински Детски Комплекс „Св.Иван Рилски”

Антоанета Костова-16г.

Гр.Казанлък-208г.


Antoaneta Kostova-16 years

“St.Ivan Rilski” Municipal children complex, Kazanlak town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008


27

Школа по изобразително изкуство

Габриела Кръстева-17г.

Гр.Попово-2008г.


Gabriela Krasteva-17 years

Fine arts school

Popovo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2008
28

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Виктория Дончева-11г.

Гр. Силистра-2007г.
Victoria Doncheva-14 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
29

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Валентина Георгиева-12г.

Гр.Силистра-2007г.Valentina Georgieva-14 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
30

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Михаела Папазова-9г.

Гр.Силистра-2007г.Mihaela Papazova -9 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
31

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Станислава Некова-9г.

Гр.Силистра-2007г.Stanislava Nekova-9 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
32

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Милица Драганова-7г.

Гр.Силистра-2007г.
Militza Draganova-7 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
33

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Десислава Скорчелиева-12г.

Гр.Силистра-2007г.
Desislava Skorchelieva-12 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
34

Център за работа с деца

Клуб по изобразително и приложно изкуство

Илина Вълчева-8г.

Гр.Силистра-2007г.Ilina Valcheva-8 years

Fine arts club, Center for work with children

Silistra town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
35

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Виктория Цветанова-13г.

Гр.Севлиево-2007г.


Victoria Tzvetanova-13years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

First award, category “drawing 10-14 years”

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
36

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Цветислава Маринова-12г.

Гр.Севлиево-2007г.


Tzvetislava Marinova-12years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
37

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Нанси Гатева-13г.

Гр.Севлиево-2007г.


Nanasi Gateva-13years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
38

Общински младежки дом

Клуб”Палитра”

Деяна Йорданова-12г.

Гр.Русе-2007г.Deyana Yordanova-12 years

Club “Palitra”, Municipal youth home

Ruse town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
39

Школа по изобразително изкуство към читалище „Развитие”

Веселин Рогозански-11г.

Гр.Севлиево-2007г.


Veselin Rogozanski -11years

”Fine arts” school, National comunite center “Razvitie”

Sevlievo town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 200740

Общински детски център за култура и изкуство

Бетина Радева-13г.

Гр.Русе-2007г.


Betina Radeva-13 years

Municipal children centre for culture and art

Ruse town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
41

Общински детски център за култура и изкуство

Светослава Георгиева-13г.

Гр.Русе 2007г.


Svetoslava Georgieva -13 years

Municipal cildren centre for culture and art

Ruse town

Special award,category “drawing 10-14 years”

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007


42

Общински детски център за култура и изкуство

Светослава Георгиева-13г.

Гр.Русе 2007г.


Svetoslava Georgieva -13 years

Municipal children centre for culture and art

Ruse town

Special award, category “drawing 10-14 years”

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
43

Общински младежки дом

Клуб”Палитра”

Лилия Минкова-11г.

Гр.Русе-2007г.Lilia Minkova-11 years

Club “Palitra”, Municipal youth home

Ruse town

Special award, category “drawing 10-14 years”

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
44

Общински младежки дом

Клуб”Палитра”

Ивет Георгиева-7г.

Гр.Русе-2007г.Ivet Georgieva-7 years

Club “Palitra”, Municipal youth home

Ruse town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007

45

Школа по изобразителни изкуства към читалище „Асен Златаров”

Веселина Димова-8г.

Гр.Варна-2007г.


Vesevina Dimova-8 years

”Fine arts” school, National comunite center “Asen Zlatarov”

Varna town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
46

Школа по изобразителни изкуства към читалище „Асен Златаров”

Кирил Стефанов-9г.

Гр.Варна-2007г.


Kiril Stefanov-9 years

”Fine arts” school, National comunite center “Asen Zlatarov”

Varna town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
47

Природо-математическа гимназия „Н.Обрешков”

Силвия Ганчева-15г.

Гр.Бургас-2007г.


Silvia Gancheva-15 years

Natural-mathematical secondary school “Nikola Obreshkov”

Burgas town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
48

Национална Хуманитарна гимназия „Св.св.Кирил и Методий”

Радостина Стойкова-16г.

Гр.Благоевград-2007г.


Radostina stoikova-16 years

National humanitarian secondary school “St.St.Kiril and Metodii”

Blagoevgrad town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
49


Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства”Константин Преславски”

Надежда Янева-18г.

Гр.Варна


Nadejda Yaneva-18 years

National secondary school for humanitarian sciences and arts “Konstantin Preslavski”,

Varna town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
50

Общински детски център за култура и изкуство

Деница Райкова-15г.

Гр.Русе 2007г.


Denitza Raikova- 15 years

Municipal children centre for culture and art

Ruse town

Danube Art Master competition in Bulgaria, 2007
с. 1

скачать файл