IP/09/891 Брюксел, 9 юни 2009 г. Комисар Рединг приветства новата


с. 1


IP/09/891

Брюксел, 9 юни 2009 г.Комисар Рединг приветства новата Европейска харта за свободата на печата

Комисар Вивиан Рединг днес се срещна с г-н Ханс-Улрих Йоргес, главен редактор на германското списание „Щерн“ и инициатор на Европейската харта за свободата на печата. Хартата бе подписана на 25 май от 48 европейски журналисти от 19 държави, за да се предпази печатът от правителствена намеса и да се осигури достъп на журналистите до източниците на информация. В хартата са формулирани основните ценности, които обществените органи следва да спазват при работата с журналистите. Днес тя бе представена от г-н Йоргес и предадена на комисар Вивиан Рединг, която приветства приемането от журналистите на тази първа Европейска харта за свободата на печата.

Хартата за свободата на печата, инициирана от общността на европейските журналисти, представлява важно потвърждение на основните стойности, като медиен плурализъм и свобода на изразяване на мнение и получаване на информация, които са в основата на демократичните традиции в Европа и са заложени в основните правни текстове. Освен това тя припомня, че обществените органи имат своята роля при гарантирането на действителна свобода на печата: Те трябва да са готови да защитят свободата на изразяване на мнение и да способстват за нейното развитие“, заяви Вивиан Рединг, комисар на ЕС по информационното общество и медиите. „Ето защо хартата е значителна стъпка в укрепването на тези основни ценности и права, които позволяват на журналистите да се позовават на тях, когато смятат, че свободата на работата им е неоправдано застрашена от страна на правителствата или обществените органи.“

Г-н Ханс-Улрих Йоргес, главен редактор на германското списание „Щерн“ и инициатор на хартата, добави: „Много сме благодарни на Вивиан Рединг за това, че от самото начало подкрепи идеята за европейска харта за свободата на печата. Ето защо изхождаме от това, че и самата Комисия на ЕС ще спазва тази харта и ще съдейства активно за налагането ѝ в цяла Европа. Същевременно изразяваме очакването, че при бъдещи преговори за разширяване на Общността признаването на хартата ще се постави на страните-кандидатки като условие за присъединяване към ЕС. Основната цел на хартата е, Европа да бъде обединена най-после и по отношение на журналистиката и на всички колеги да се предостави възможността в случай на нарушения на свободата на печата да се позовават на принципите ѝ“.

В десетте члена на хартата се определят основните принципи, които правителствата трябва да спазват при работата с журналистите, например забраната на цензурата, свободния достъп до национални и чуждестранни медийни източници и свободата на събирането и разпространяването на информация. В хартата също така се набляга на защитата на журналистите от шпиониране и се призовава за ефективна съдебна система, която да защитава правата на журналистите (пълният текст на хартата се намира в приложението). Засега хартата е на разположение на осем езика (английски, френски, немски, датски, хърватски, руски, полски и румънски), също така и онлайн, където заинтересованите журналисти могат да я подпишат.

Идеята за харта за свободата на печата бе породена през 2007 г. по време на среща между комисар Рединг, г-н Йоргес и други главни редактори на европейски вестници (IP/07/713). Такива диалози на високо равнище между представители на печатни издания и Комисията се провеждат от 2005 г. насам веднъж годишно, като се обсъждат различни теми (вж. също IP/05/1164, IP/06/1445 и IP/08/1091). Те се организират от Работната група на Комисията по медиите Commission's Media Task Force, която отговаря за следене на цялата изходна продукция на Комисията с цел да се гарантира, че инициативи на Комисията не накърняват непреднамерено редакционната или търговската свобода на печатната преса. Хартата за свободата на печата представлява конкретен резултат от тези плодотворни дискусии между отделните медии и Европейската комисия.

Европейската харта за свободата на печата, както и списъкът на подписалите я лица се намират на следния адрес: http://www.pressfreedom.eu

Приложение

European Charter on Freedom of the Press

Article 1

Freedom of the press is essential to a democratic society. To uphold and protect it, and to respect its diversity and its political, social and cultural missions, is the mandate of all governments.Article 2

Censorship is impermissible. Independent journalism in all media is free of persecution and repression, without a guarantee of political or regulatory interference by government. Press and online media shall not be subject to state licensing.Article 3

The right of journalists and media to gather and disseminate information and opinions must not be threatened, restricted or made subject to punishment.Article 4

The protection of journalistic sources shall be strictly upheld. Surveillance of, electronic eavesdropping on or searches of newsrooms, private rooms or journalists’ computers with the aim of identifying sources of information or infringing on editorial confidentiality are unacceptable.Article 5

All states must ensure that the media have the full protection of the law and the authorities while carrying out their role. This applies in particular to defending journalists and their employees from harassment and/or physical attack. Threats to or violations of these rights must be carefully investigated and punished by the judiciary.Article 6

The economic livelihood of the media must not be endangered by the state or by state-controlled institutions. The threat of economic sanctions is also unacceptable. Private-sector companies must respect the journalistic freedom of the media. They shall neither exert pressure on journalistic content nor attempt to mix commercial content with journalistic content.Article 7

State or state-controlled institutions shall not hinder the freedom of access of the media and journalists to information. They have a duty to support them in their mandate to provide information.Article 8

Media and journalists have a right to unimpeded access to all news and information sources, including those from abroad. For their reporting, foreign journalists should be provided with visas, accreditation and other required documents without delay.Article 9

The public of any state shall be granted free access to all national and foreign media and sources of information.Article 10

The government shall not restrict entry into the profession of journalism.
с. 1

скачать файл