IP/08/933 Брюксел, 13 юни 2008 г. Психичното здраве на европейците


с. 1


IP/08/933

Брюксел, 13 юни 2008 г.Психичното здраве на европейците — в светлината на прожекторите

Днес европейският комисар по здравеопазването Андрула Василиу представя Европейския пакт за психично здраве и благоденствие на конференцията на високо равнище в Брюксел по въпросите на психичното здраве. Това е първата конференция, на която присъстват едновременно министри, експерти, пациенти, здравни специалисти, изследователи и известни личности и други заинтересовани страни, за да бъдат съгласувани бъдещите съвместни действия за подобряване на психичното здраве на европейците. Пактът представлява покана за партньорски действия. С него се изтъкват здравните, социалните и икономическите ползи за всички от доброто психично здраве и необходимостта да се преодолеят стигмата и табутата, които все още съществуват по отношение на психичните заболявания. Според изчисленията всяка година 11 % от европейците биват засегнати от психични заболявания под някаква форма. Подобни психични разстройства могат да доведат до самоубийства, като статистиката показва, че на всеки 9 минути един човек се самоубива в ЕС. За да се предприемат стъпки по този проблем и да се извлекат ползи от споделения опит, министри и експерти от цяла Европа се ангажираха да работят заедно и да поставят ударението върху 5 ключови аспекта: превенция на самоубийствата и депресията; психичното здраве в областта на младежта и образованието; психичното здраве на работното място; психичното здраве на възрастните хора; борба със стигмата и социалното изключване.

Европейският комисар по здравеопазването Андрула Василиу заяви: „Днес, в Европа ние говорихме ясно и открито за опустошителните последици от психичните заболявания върху обществото. Пактът е знак за решимостта ни в Европа да приемем предизвикателството и да предприемем действия в различни области в обхвата на нашите отговорности и които са свързани със здравето, образованието и труда. Необходимо е да действаме съгласувано, тъй като въпросът за психичното здраве засяга всички нас.“Покана за партньорски действия — Европейският пакт за психично здраве и благоденствие

Пактът представлява покана за партньорски действия. Неговото начало се поставя от Европейската комисия в сътрудничество със словенското председателство и Регионалното бюро за Европа на Световната здравна организация. С пакта се посочват предизвикателствата в областта на психичното здраве и се предлага наличните знания в рамките на ЕС да бъдат събрани, за да бъдат разработени препоръки за общи действия по 5 ключови аспекта:  • превенция на самоубийствата и депресията;

  • психичното здраве в областта на младежта и образованието;

  • психичното здраве на работното място;

  • психичното здраве на възрастните хора;

  • борба със стигмата и социалното изключване.

В сътрудничество с министри, лекари и изследователи от няколко сектора бе създаден пакет от 5 документа, по които бе постигнат консенсус. В този пакет са отразени настоящите данни, политики и състоянието на знанията по въпроса и с тях ще се подпомогне прилагането на пакта и организирането на серия тематични конференции през следващите 2-3 години.

Многообразието в Европа — добрите практики като източник на вдъхновение

Политиките и действията в областта на психичното здраве в рамките на ЕС се различават. Така например процентът на самоубийствата в някой държави-членки е между най-високите в световен мащаб и обратно — в други държави-членки той е между най-ниските в света, като разликата между тях е 12 пъти. Отговорът на тези проблеми от страна на правителствените и неправителствените фактори, като например пациентски организации и бизнеса, отразява техните конкретни нужди, но може да окуражи и насърчи и други субекти в действията им.Психичното здраве в Европа в цифри

Едно от най-често срещаните и най-сериозните психични разстройства е депресията. Данните от държавите-членки в западната и южната част на ЕС показват, че тежката депресия засяга 9 % от мъжете и 17 % от жените в зряла възраст в Европа. Въздействието ѝ върху качеството на живота може да е съизмеримо с това на сериозно физическо заболяване, като например мозъчно-съдов инцидент.

Статистиката отчете през 2006 г. общо 58 000 самоубийства в ЕС, поради което те са основна причина за преждевременна смърт в Европа, като надхвърлят смъртните случаи, причинени от транспортни произшествия през същата година, които наброяват 50 000. 90 % от самоубийствата са свързани с психични разстройства.

Икономическата цена на депресията в ЕС бе изчислена през 2004 г. на 235 евро на глава от населението или на 118 милиарда евро в 25-те държави-членки на ЕС и страните от ЕФТА. Преките разходи, които заплащат здравните системи в държавите-членки на ЕС, са високи и създават все по-големи затруднения, но 65 %, тоест основната част от разходите, възникват в сектори извън здравеопазването, и произтичат по-конкретно от отсъствието от работа, нетрудоспособността и пенсионирането в ранна възраст.

Изчислено е, че 50 % от психичните разстройства започват да се проявяват през юношеските години, поради което е необходимо организациите, които работят с тази възрастова група, да имат капацитета, необходим за разпознаване на симптомите и бърза реакция.

Застаряващото ни общество трябва да намери решение за нарастващия брой на случаите на психични заболявания сред възрастните, както за психичните заболявания, които са свързани с възрастта, като например деменцията, така и за депресията, дължаща се на слаба социална подкрепа.История на досието

Конференцията и пактът са продължение на консултациите по Зелената книга по въпросите на психичното здраве, която бе представена от Комисията през есента на 2005 г. Както повечето от 230 писмени становища, включително и резолюция на Европейския парламент, така и броят на консултативните срещи са показателни за силната подкрепа за увеличаване на усилията на ЕС за това да се постави на преден план психичното здраве и да се създадат възможности за обмен и сътрудничество при търсене на отговор на предизвикателствата, които поставят проблемите на психичното здраве пред всички нас.Интернет страницата за конференцията по въпросите на психичното здраве и връзки към пакта и консенсусните документи:

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm

http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/mental_health_en.htm


с. 1

скачать файл